Järjestön palvelumuotoilu – tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, Espoo

Järjestön palvelumuotoiluun keskittyvä tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto on suunniteltu vastaamaan järjestöjen tarpeita. Koulutuksessa kehität järjestösi palveluita palvelumuotoilun keinoin tuottamaan lisäarvoa käyttäjille.

Tuotteista järjestön palveluita käyttäjälähtöisesti palvelumuotoilun keinoin!

Hanki uutta osaamista strategialähtöiseen palvelumuotoiluun ja oivalla, miten palvelu muotoillaan ideasta käyttäjälle merkitykselliseksi palveluksi. Koulutuksessa hyödynnät palvelumuotoilu- ja Lean-työkaluja asiakasymmärryksen kehittämiseksi. Kehittämällä järjestösi palveluita luot uutta, kiinnostavaa ja tuloksellista järjestötoimintaa.

Tuote- ja palvelukehityksen kohteena koulutuksen aikana voivat olla esimerkiksi uudet palvelut, palvelutuotteet (palvelun tuotteistaminen), digitaaliset palvelut, järjestön tarjooma (tuote- ja palvelukokonaisuudet), palvelumuotoilu tai palveluprosessien kehittäminen.

Koulutus on tarkoitettu järjestössä liiketoiminnan kehittämisestä vastaaville esimiehille sekä järjestössä tuote- tai palvelukehitystehtävissä toimiville. Koulutuksen aikana sovellat opittuja asioita käytännön työtehtävissäsi ja kehität oman työyhteisösi tuotteita ja palveluita jo opintojen aikana.

Kysy lisätietoja
Kaija Lehtinen asiakkuuspäällikkö 040 128 9700 kaija.lehtinen@rastorinst.fi
150 € Edellyttää oppisopimuksen
Koulutuksen kesto 12 kk
Koulutuspäivät 12

Espoo
6.5.2020

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto on Opetushallituksen virallinen ammatillinen tutkinto, jossa tutkinnon suorittaminen ja tutkintokoulutus henkilökohtaistetaan juuri sinulle sopivaksi sen perusteella, mitä jo osaat ja mitkä ovat tavoitteesi.

Valitset Rastor-instituutin ohjaajan kanssa tutkintoon soveltuvasta kurssitarjonnasta ne kurssit, joilla saavutat tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon. Opintojen määrä riippuu siitä, mitä tutkinnon osia valitset tutkintoosi, mitä jo osaat ja miten kasvatat ammattitaitoasi työpaikallasi.

Jokaisessa tutkinnossa on omat vaatimuksensa ammatilliselle osaamiselle. Tutustu tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnossa vaadittavaan osaamiseen Opetushallituksen sivuilla: ePerusteet

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. 

Oppisopimuskoulutuksessa suurin osa oppimisesta tapahtuu omalla työpaikalla käytännön työtä tekemällä. Oppimista täydennetään osallistumalla koulutukseen Rastor-instituutissa. Oppisopimusta varten sinulla täytyy olla alan työpaikka ja työaikasi on oltava vähintään 25 tuntia viikossa. Oppisopimusta varten tarvitset myös työnantajasi suostumuksen oppisopimukseen.

Oppisopimuksessa työnantaja osallistuu kouluttamiseen ja varmistaa, että uutta osaamista on mahdollista hankkia sen verran kuin tutkinnon suorittamiseksi vaaditaan. Työpaikan on tarjottava sellaisia työtehtäviä, että ne vastaavat oppisopimusopiskelijan valitseman tutkinnon vaatimuksia. Työnantajan on annettava opiskelijalle mahdollisuus osallistua myös koulutuspäiviin ja muuhun koulutukseen. 

Työpaikalta nimetään työpaikkaohjaaja tai -kouluttaja, jolla täytyy olla aikaa ja osaamista opiskelijan ohjaamiseen työajallaan. Työnantajan on sitouduttava siihen, että opiskelija voi hankkia tutkintoon tarvittavaa uutta osaamista ja hän voi suorittaa koulutuksen.

Tutkinnon suorittanut voi tietyin edellytyksin (yhteensä viiden vuoden ylittävä työ- tai virkasuhde) anoa Työllisyysrahastolta ammattitutkintostipendiä (400 €).

 


Jokin muu koulutus?