Merkonomi – liiketoiminnan perustutkinto – finanssiala, Espoo

Finanssialalle räätälöity merkonomi, liiketoiminnan perustutkinto painottuu asiakaspalveluun ja asiakkuuksien hoitoon finanssialan näkökulmasta. Tutkinto sopii hyvin pankki-, vakuutus- tai finanssialan asiakaspalvelu-, myynti- ja back office -tehtävissä toimiville.

Lisätietoa koulutuksesta

Merkonomikoulutuksessa kehität ammattitaitoasi asiakaspalvelussa ja asiakkuuksien hoidossa. Koulutuksen jälkeen ymmärrät myös laajemmin, mistä kannattava liiketoiminta koostuu. 

Merkonomi on tunnettu ja työelämässä arvostettu asiakaspalvelun ja myynnin ammattilaisten perustutkinto. Saat sen kautta myös jatko-opiskelukelpoisuuden.

Mikäli olet työurasi alkutaipaleella tai toimenkuvasi on juuri muuttunut, voit valita opiskelumuodoksi myös oppisopimuksen, jolloin koulutuksessa on mukana myös työnantajasi.

Merkonomikoulutus sisältää innostavia koulutuspäiviä, opiskelua verkossa, kun sinulle sopii, sekä oppimista omissa työtehtävissä.  Jokaiselle opiskelijalle räätälöidään oma opiskelusuunnitelma.

 

Kysy lisätietoja
Sonja Johnsson osaamispäällikkö 045 633 9413 sonja.johnsson@rastorinst.fi
0 € Koulutus on maksuton.
Koulutuksen kesto n. 15 kk
Koulutuspäivät Yksilöllisen opiskelusuunnitelman mukaan

Espoo
11.9.2020


Koulutuspäivät
Yksilöllisen opiskelusuunnitelman mukaan
Laajuus
Tutkinnon suunniteltu kesto on 10–18 kk, ja siihen sisältyy koulutuspäiviä sekä ohjattua etäopiskelua. Koulutuspäivien määrä vaihtelee yksilöllisen opiskelusuunnitelman ja kurssivalintojesi mukaisesti. Koulutuspäiviä on noin 1–2 kuukaudessa. Laajuus on 180 osp.

Esimerkkejä koulutussisällöistä: 

Finanssiala toimialana 11.9.2020 

 • Kansantalous- ja rahoitusmarkkinat
 • Finanssialan, finanssivalvonnan ja EU-lainsäädäntö, asiakaspalvelun lainsäädäntö
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä – digiympäristö finanssialan näkökulmasta

Rahoitus- ja sijoitustoiminta 

 • Rahoitusmarkkinoiden tuntemus
 • Sijoitusten tuottojen ja riskien analysointi
 • Sijoitus- ja rahoitusalan terminologia
 • Taloudellisen tilan analysointi

Palvelumuotoilu 

 • Johdanto palvelumuotoilun keskeisiin menetelmiin.


Tuloksellinen liiketoiminta 

 • Talouden peruskäsitteet, talouden kokonaisuus, mittarit ja kehittäminen
 • Talousraportit; tuloslaskelma, tase ja maksuvalmius
 • Tilinpäätöksen tulkintaa; tunnusluvut
 • Talouden kokonaisuus, mittarit ja kehittäminen
 • Kannattavuusajattelu, tehokas toiminta omassa työssä
 • Tavoitteen asetanta, budjetointi ja seuranta 
 • Hinnoitteluosaaminen ja arvonlisävero

Asiakaspalvelu

 • Vuorovaikutustaidot asiakaskohtaamisissa 
 • Erilaiset asiakastarpeet ja eri asiakastyypit
 • Vuorovaikutustaidot asiakaskohtaamisissa 
 • Asiakaspalveluenglanti ja asiakaspalveluruotsi

Asiakkuuksien hoito finanssialalla 

 • Asiakassegmentit ja niiden palvelu
 • Asiakkuuksien hoitomallit finanssialalla
 • Asiakkuuden elinkaari
 • Asiakkaiden sitouttaminen 
   

Ilmoittaudu koulutukseen, niin suunnitellaan yhdessä sinulle yksilöllinen oppimispolku merkonomiksi!

Liiketoiminnan perustutkinto on Opetushallituksen virallinen ammatillinen tutkinto, jossa tutkinnon suorittaminen ja tutkintokoulutus henkilökohtaistetaan juuri sinulle sopivaksi sen perusteella, mitä jo osaat ja mitkä ovat tavoitteesi.

Valitset Rastor-instituutin ohjaajan kanssa tutkintoon soveltuvasta kurssitarjonnasta ne kurssit, joilla saavutat tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon. Opintojen määrä riippuu siitä, mitä tutkinnon osia valitset tutkintoosi, mitä jo osaat ja miten kasvatat ammattitaitoasi työpaikallasi.

Jokaisessa tutkinnossa on omat vaatimuksensa ammatilliselle osaamiselle. Tutustu uudistuneessa Liiketoiminnan perustutkinnosssa vaadittavaan osaamiseen (ePerusteet) Opetushallituksen sivuilla.

Tutkinnon rakenne

Tutkinto koostuu kaikille perustutkinnoille yhteisistä osista sekä Liiketoiminnan perustutkinnon osista.

Kaikille perustutkinnoille yhteiset tutkinnon osat (35 osaamispistettä)
•    Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
•    Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
•    Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
•    Valinnaiset (mm. Viestintätaidot sosiaalisessa mediassa)

Liiketoiminnan perustutkinnon kiinteät osat (55 osaamispistettä)
•    Asiakaspalvelu
•    Tuloksellinen toiminta
•    Työyhteisössä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat (90 osaamispistettä)

Yhteisten tutkinnon osien lisäksi tutkintoon sisältyy runsaasti valinnaisia tutkinnon osia.  Niistä sinulle rakennetaan finanssipalvelujen oppimispolku oman merkonomitutkintosi suorittamiseksi.

Tämä koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ammatillista peruskoulutusta. 

Opiskelu on maksutonta. 

Tutkinnon suorittanut voi tietyin edellytyksin (yhteensä viiden vuoden ylittävä työ- tai virkasuhde) anoa Työllisyysrahastolta ammattitutkintostipendiä (400 €).


Jokin muu koulutus?