Merkonomi – liiketoiminnan perustutkinto – optisen kaupan ala, Espoo

Optisen kaupan alalla työskenteleville räätälöity merkonomi, liiketoiminnan perustutkinto antaa kattavan käsityksen näkemisen ja silmäterveyden toimialan yrityksen liiketoiminnasta. Koulutuksessa perehdytään myyntiin, asiakaspalveluun ja yritystoimintaan optisen alan näkökulmasta.

Lisätietoa koulutuksesta

Merkonomikoulutuksessa kehität ammattitaitoasi myynnissä, asiakaspalvelussa ja markkinoinnissa. Tutkinto sopii hyvin optisen alan liikkeiden henkilöstölle, esimiehille, optikoille ja yrittäjille. 

Koulutuksessa perehdytään myyntiin, asiakaspalveluun ja yritystoimintaan nimenomaan näkemisen ja silmäterveyden toimialan näkökulmasta. Merkonomi on tunnettu ja työelämässä arvostettu asiakaspalvelun ja myynnin ammattilaisten perustutkinto.  Saat sen kautta myös jatko-opiskelukelpoisuuden.

Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry suosittelee koulutusta kaikille optisella alalla toimiville. 

Kysy lisätietoja
Sonja Johnsson osaamispäällikkö 045 633 9413 sonja.johnsson@rastorinst.fi
0 € Koulutus on maksuton.
Koulutuksen kesto n. 17 kk
Koulutuspäivät Yksilöllisen opiskelusuunnitelman mukaisesti

Espoo
8.10.2020

Koulutuspäivät
Yksilöllisen opiskelusuunnitelman mukaan
Laajuus
Tutkinnon suunniteltu kesto on 10–18 kk, ja siihen sisältyy koulutuspäiviä sekä ohjattua etäopiskelua. Koulutuspäivien määrä vaihtelee yksilöllisen opiskelusuunnitelman ja kurssivalintojesi mukaisesti. Koulutuspäiviä on noin 1–2 kuukaudessa. Laajuus on 180 osp.

Koulutuspäivien teemat

 • Optisen kaupan ala
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä
 • Asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot
 • Kuluttajansuoja ja reklamaatiot
 • Tuotetietous ja kehysten säätö -workshop
 • Talousmatematiikka
 • Myynnin kannattavuus, budjetointi ja talouden seuranta
 • Toimisto-ohjelmat haltuun: Powerpoint, Word ja Excel
 • Myynti ja muotikauppa
 • Visuaalinen myymälämarkkinointi
 • Asiakaspalveluruotsi
 • Asiakaspalveluenglanti
 • Markkinointi ja markkinointiviestintä
 • Palvelumuotoilun perusteet

Koulutuspäivistä valitan juuri sinulle sopiva kokonaisuus.
Lisäksi opinnot sisältävät itsenäisesti suoritettavia verkkokursseja.

 

Liiketoiminnan perustutkinto on Opetushallituksen virallinen ammatillinen tutkinto, jossa tutkinnon suorittaminen ja tutkintokoulutus henkilökohtaistetaan juuri sinulle sopivaksi sen perusteella, mitä jo osaat ja mitkä ovat tavoitteesi.

Valitset Rastor-instituutin ohjaajan kanssa tutkintoon soveltuvasta kurssitarjonnasta ne kurssit, joilla saavutat tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon. Opintojen määrä riippuu siitä, mitä tutkinnon osia valitset tutkintoosi, mitä jo osaat ja miten kasvatat ammattitaitoasi työpaikallasi.

Jokaisessa tutkinnossa on omat vaatimuksensa ammatilliselle osaamiselle. Tutustu uudistuneessa Liiketoiminnan perustutkinnosssa vaadittavaan osaamiseen (ePerusteet) Opetushallituksen sivuilla.

Tutkinnon rakenne

Tutkinto koostuu kaikille perustutkinnoille yhteisistä osista sekä Liiketoiminnan perustutkinnon osista.

Kaikille perustutkinnoille yhteiset tutkinnon osat (35 osaamispistettä)
•    Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
•    Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
•    Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
•    Valinnaiset (mm. Viestintätaidot sosiaalisessa mediassa)

Liiketoiminnan perustutkinnon kiinteät osat (55 osaamispistettä)
•    Asiakaspalvelu
•    Tuloksellinen toiminta
•    Työyhteisössä toimiminen

Näiden yhteisten tutkinnon osien lisäksi voit valita erilaisia oppimispolkuja oman merkonomitutkintosi suorittamiseksi.  Valinnaisuus mahdollistaa opintojen painottumisen esimerkiksi myynti- tai markkinointiosaamiseen.  Rastor-instituutilla on runsas tarjonta valinnaisia kursseja, joista suunnittelemme yhdessä sinulle soveltuvan opiskelusuunnitelman.

Valinnaiset tutkinnon osat (90 osaamispistettä)
•    Myynti
•    Asiakkuuksien hoitaminen
•    Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto
•    Tapahtumatuotanto
•    Palvelumuotoilu
•    Projektissa toimiminen
•    Yrityksessä toimiminen
•    Yritystoiminnan suunnittelu
•    Henkilöstön tukipalvelut
•    Logistiikkapalvelut
•    Finanssipalvelut
•    Kirjanpito
•    Tilinpäätöskirjaukset
•    Laskutus ja reskontra
•    Palkanlaskenta
•    Soveltuva tutkinnon osa jostain toisesta virallisesta tutkinnosta

 

Tämä koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ammatillista peruskoulutusta. 

Opiskelu on maksutonta. 

Tutkinnon suorittanut voi tietyin edellytyksin (yhteensä viiden vuoden ylittävä työ- tai virkasuhde) anoa Työllisyysrahastolta ammattitutkintostipendiä (400 €).


Jokin muu koulutus?