Merkonomi – liiketoiminnan perustutkinto – terveystuoteala, Espoo

Terveystuotealan yrittäjille ja ammattilaisille räätälöity merkonomi, liiketoiminnan perustutkinto keskittyy markkinointiin, kannattavaan toimintaan, asiakaspalveluun ja yritystoimintaan terveystuotealan näkökulmasta.

Lisätietoa koulutuksesta

Toimitko terveystuotealalla ja haluat kehittää myynti- ja markkinointitaitojasi ja kaupallista osaamistasi tai oman terveystuotealan yrityksesi liiketoimintaa?

Terveystuotealalle suunnitellussa liiketoiminnan perustutkinnossa perehdytään myyntiin, markkinointiin, asiakaspalveluun, talouteen ja yritystoimintaan nimenomaan terveystuotealan näkökulmasta.

Koulutukseen sisältyy halutessasi myös Lääketieteen perusteet -verkkokurssi (anatomia-, fysiologia- ja luontaistuotealasisällöt), katso esittelyvideo.

Tutkinto soveltuu terveystuotealalla myynti-, markkinointi- ja asiakaspalvelutehtävissä toimiville sekä terveystuotealan yrittäjille.

Merkonomi-opiskelusta saat tunnetun ja työelämässä arvostetun virallisen tutkinnon ja sen kautta jatko-opiskelukelpoisuuden. Tutkinto suoritetaan oppisopimuksella oman työn ohessa.

Kysy lisätietoja
Saana Markkola asiakkuuspäällikkö 050 590 5603 saana.markkola@rastorinst.fi
Kaisa Tolppanen osaamispäällikkö 050 579 1007 kaisa.tolppanen@rastorinst.fi
0 € Koulutus on maksuton.
Koulutuksen kesto 12–18 kk
Koulutuspäivät 10-12

Espoo
3.9.2020


Seija El Sayed

Olen oppinut tunnistamaan oman toimintani kehittämiskohteet ja tarpeet, minkä lisäksi olen valmis rohkeammin muuttamaan sitä, miten asiat teen.

Laajuus
Tutkinnon suunniteltu kesto on 10–18 kk, ja siihen sisältyy koulutuspäiviä sekä ohjattua etäopiskelua. Koulutuspäivien määrä vaihtelee yksilöllisen opiskelusuunnitelman ja kurssivalintojesi mukaisesti. Koulutuspäiviä on noin 1–2 kuukaudessa. Laajuus on 180 osp.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä TAIMI-koulutus Oy:n kanssa.

TAIMI-koulutus kouluttaa terveystuotealan ammattilaisia, koulutustarjonnassa mm. alan ammatillinen perus- ja jatkokoulutus, sekä yliopistollinen Fytonomikoulutus. 
Lisätietoja: Helena Mykrä helena.mykra@taimikoulutus.fi p. 040 187 6416.

 

Koulutuspäivien aiheita:

  • Asiakaspalvelu
  • Kannattavuus
  • Myynti
  • Markkinointi ja sosiaalinen media
  • Visuaalinen myyntityö
  • Liiketoiminta ja talous

Tutkinto ja siihen valmistava koulutus kootaan yksilöllisesti. 

Liiketoiminnan perustutkinto on Opetushallituksen virallinen ammatillinen tutkinto, jossa tutkinnon suorittaminen ja tutkintokoulutus henkilökohtaistetaan juuri sinulle sopivaksi sen perusteella, mitä jo osaat ja mitkä ovat tavoitteesi.

Tutkinto räätälöidään sinulle sen perusteella, mitä jo osaat ja mitkä ovat kehittymistarpeesi. Valitset Rastor-instituutin ohjaajan kanssa tutkintoon soveltuvasta kurssitarjonnasta ne kurssit, joilla saavutat tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon. Opintojen määrä riippuu siitä, mitä tutkinnon osia valitset tutkintoosi, mitä jo osaat ja miten kasvatat ammattitaitoasi työpaikallasi. 

Jokaisessa tutkinnossa on omat vaatimuksensa ammatilliselle osaamiselle. Tutustu uudistuneessa Liiketoiminnan perustutkinnossa vaadittavaan osaamiseen Opetushallituksen sivuilla.
 

Tutkinto koostuu kaikille perustutkinnoille yhteisistä osista sekä Liiketoiminnan perustutkinnon osista.

Kaikille perustutkinnoille yhteiset tutkinnon osat (35 osaamispistettä)
•    Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
•    Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
•    Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
•    Valinnaiset (mm. Viestintätaidot sosiaalisessa mediassa)

Liiketoiminnan perustutkinnon kiinteät osat (55 osaamispistettä)
•    Asiakaspalvelu
•    Tuloksellinen toiminta
•    Työyhteisössä toimiminen

Näiden yhteisten tutkinnon osien lisäksi voit valita erilaisia oppimispolkuja oman merkonomitutkintosi suorittamiseksi.  Rastor-instituutilla on runsas tarjonta valinnaisia kursseja, joista suunnittelemme yhdessä sinulle soveltuvan opiskelusuunnitelman.

Valinnaiset tutkinnon osat (90 osaamispistettä)
•    Myynti
•    Asiakkuuksien hoitaminen
•    Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto
•    Tapahtumatuotanto
•    Palvelumuotoilu
•    Projektissa toimiminen
•    Yrityksessä toimiminen
•    Yritystoiminnan suunnittelu
•    Henkilöstön tukipalvelut
•    Logistiikkapalvelut
•    Finanssipalvelut
•    Kirjanpito
•    Tilinpäätöskirjaukset
•    Laskutus ja reskontra
•    Palkanlaskenta
•    Soveltuva tutkinnon osa jostain toisesta virallisesta tutkinnosta

Tämä koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa ammatillista peruskoulutusta. 

Opiskelu on maksutonta. 

Tutkinnon suorittanut voi tietyin edellytyksin (yhteensä viiden vuoden ylittävä työ- tai virkasuhde) anoa Työllisyysrahastolta ammattitutkintostipendiä (400 €).


Jokin muu koulutus?