Seurakunnan assistentti- ja sihteeripalvelut – liiketoiminnan ammattitutkinto, Jyväskylä

Assistentti- ja sihteeripalveluihin keskittyvä liiketoiminnan ammattitutkinto on suunniteltu yhteistyössä Kirkkohallituksen kanssa. Koulutus on tarkoitettu niille seurakuntien työntekijöille, jotka toimivat kirkon jäsenrekisterin ja kirkonkirjojenpidon tehtävissä.

Lisätietoa koulutuksesta

Työskenteletkö asiakaspalvelussa tai toimistotehtävissä seurakunnan palveluksessa? Tämä tutkinto valmistaa sinut sihteeri- ja assistenttityön ammattilaiseksi. Perehdyt asiakaspalvelun ja toimistotehtävien ammattimaiseen hoitoon.

Opiskelu on käytännönläheistä ja sopii työn ohessa suoritettavaksi. Innostavien koulutuspäivien lisäksi koulutukseen sisältyy verkkoluentoja, itsenäistä opiskelua verkossa, sekä oppimista työpaikalla omia työtehtäviäsi tehden. 

Koulutuksen yhteydessä suoritat liiketoiminnan ammattitutkinnon, liiketoiminnan palveluiden osaamisalan. Tutkintokoulutukseen liittyvät lähiopetuspäivät järjestetään Jyväskylässä.

Koulutus on mahdollista opiskella myös oppisopimuskoulutuksena. 
Oppisopimuskoulutuksen hinta määräytyy oppisopimustoimistossa (0–450 €). Kysy meiltä lisää, tai ole yhteydessä oman alueesi oppisopimustoimistoon.

 

Kysy lisätietoja
Sari Rantakokko osaamispäällikkö 050 526 7274 sari.rantakokko@rastorinst.fi
660 € Mahdollisuus oppisopimukseen
Koulutuksen kesto 12 kk
Koulutuspäivät 10 + 3 verkkoluentoa

Jyväskylä
11.3.2020


Nykyaikaisella, virallisella tutkintotodistuksella voin todistaa hallitsevani nykyiset työssä vaadittavat taidot.

Työn ohessa suoritettava tutkinto oli minulle juuri sopiva, koska minun ei ole ollut mahdollista päivittää osaamistani täysipäiväisenä opiskelijana.

Sain paljon faktaa, joka auttaa töistä suoriutumisessa. Kuulin, miten muualla toimitaan, mistä syntyi paljon kehittämisideoita omaan työympäristöön.

Koulutuspäivät
Koulutuspäivät yksilöllisen opiskelusuunnitelman mukaisesti
Laajuus
Tutkinnon suunniteltu kesto on 12 kk, ja siihen sisältyy koulutuspäiviä, verkkoluentoja sekä ohjattua etäopiskelua. Laajuus on 150 osp.
Kouluttajat

Veijo Koivula, rekisterinjohtaja, Oulun seurakuntayhtymä, Oulun aluekeskusrekisteri
Satu Kettunen, järjestelmäpäällikkö, Kirkkohallitus
Anne Suikkanen, rekisteriasiantuntija, Helsingin seurakuntayhtymä
Sanna Heickell, rekisterijohtaja, Kirkkohallitus
Salla Tenkanen, keskusrekisterin hoitaja, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
Tuomo Halmeenmäki, tilastoasiantuntija, Kirkkohallitus
Sari Juntunen, Rouhea Oy
Henna Eklund, Hennaksi
Sinikka Paaso, Paasoft Oy 

Koulutuksen suunniteltu ohjelma, josta sinulle räätälöidään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Kouluttajina toimivat Kirkkohallituksen asiantuntijat sekä ulkopuoliset oman alansa asiantuntijat.

 

Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen

Verkkoluennot Teams-yhteydellä:

 • Maaliskuu 2020: Organisaatio
 • Huhtikuu 2020: Tutustuminen kirkonkirjoihin, niiden historiaan ja nykytilaan
 • Huhtikuu 2020: Tilastotieteen perusteet 1 h ja Kirkon tilastot 2 h 

Koulutuspäivät:

 • Maaliskuu 2020: 1 pv Asiakaspalvelu
 • Maaliskuu 2020: 1 pv Lainsäädäntö, tietosuoja, muu lainsäädäntö

Assistentti- ja sihteerityön palvelut

Verkkoluennot Teams-yhteydellä:

 • Kesäkuu 2020: Kokoukset, muistiot ja pöytäkirjat

Koulutuspäivät:

 • Toukokuu 2020: 1 pv Sujuva tekstintuottaminen
 • Toukokuu 2020: 2 pv Toimisto-ohjelmistot 
 • Syyskuu 2020: 1 pv Kirjurin perusteet
 • Syyskuu 2020: 1 pv Kirkolliset toimitukset ja niiden rekisteröinti

Analogisen aineiston hallinta

Koulutuspäivät:

 • Marraskuu 2020: 2 pv
  • KirDi; digitoidun aineiston käyttö sukuselvityksissä
  • Sukututkimus/ -selvitysten periaatteet
  • Tietojen luovutuksen periaatteet
  • Tietojen säilyttäminen
  • Virkatodistukset, sukututkimus, sukuselvitysten laatiminen

Osallistumismaksu sisältää tutkinnon  suorittamisen ja kaikki tutkinnon kurssit, joille opiskelija osallistuu, sekä oppimateriaalit ja kirjat.

Tämä koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön osittain rahoittamaa ammatillista lisäkoulutusta. Opiskelija maksaa vain koulutuksen omarahoitusosuuden (eli osallistumismaksun).

Osallistumismaksu laskutetaan yhdessä erässä, ja sen tulee olla maksettuna ennen koulutuksen alkua. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa osoitamme ja lähetämme Opetushallituksen ohjeen mukaan koulutuksen laskun opiskelijalle. Jos olet hankkinut rahoituksen Rastor-instituutin www-sivulla osoitetun rahoitusyhtiön kautta, lähetämme laskun rahoitusyhtiölle.

Tutkinnon suorittanut voi tietyin edellytyksin (yhteensä viiden vuoden ylittävä työ- tai virkasuhde) anoa Työllisyysrahastolta ammattitutkintostipendiä (400 €).

Osallistumisen voi perua ilman peruutuskuluja viimeistään 14 vrk ennen koulutuksen alkua. Alle 14 vrk ennen koulutuksen alkua tehdyistä peruutuksista perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Jos osallistumista ei ole peruttu ennen koulutuksen alkua, perimme 100 %  koulutuksen hinnasta.

Rastor-instituutin ammatilliset tutkinnot ovat arvonlisäverottomia.

Koulutus on mahdollista opiskella oppisopimuskoulutuksena. 
Oppisopimuskoulutuksen hinta määräytyy oppisopimustoimistossa (150–450 €). Kysy meiltä lisää, tai ole yhteydessä oman alueesi oppisopimustoimistoon.


Jokin muu koulutus?