Toimitusketjun hallinnan koulutus, Espoo

Paranna logistiikkatoimintojen laatua ja luotettavuutta ja opi huomioimaan logistiikan ympäristövaikutukset. Toimintaketjun hallinnan koulutuksessa vahvistat logistiikkaosaamistasi ja saat keinot parantaa yrityksesi toimintavarmuutta ja kilpailukykyä.

Vahvista logistiikkaosaamista ja vaikuta yrityksesi kilpailukykyyn

Opi kehittämään materiaali- ja tietovirtojen hallinta mahdollisimman tehokkaaksi ja taloudelliseksi läpi koko ketjun, aina asiakkaalle saakka.

Tämä logistiikka-alan koulutus soveltuu erityisesti logistiikan tehtävissä työskenteleville tai niihin tehtäviin siirtyville. Se soveltuu myös jatko- tai täydennyskoulutusta logistiikan alalta tarvitseville, jotka haluavat saattaa ammattitaitonsa ajantasalle.

Koulutuksessa hahmotat yrityksesi logistiikan kokonaisuuden ja opit suunnittelemaan ja kehittämään yrityksesi logistisia toimintoja. Logistiikkaosaamisellasi autat yritystäsi parantamaan kilpailukykyä, toiminnan laatua sekä toimitusvarmuutta.

Voit halutessasi laajentaa tämän koulutuksen Työteknikon koulutustusohjelmaksi, johon sisältyy lisäksi esimies- ja työnjohtotyöskentelyyn keskittyvä ammatillinen tutkinto sekä matematiikan ja fysiikan valmennusosio. Työteknikon koulutusohjelman suoritettuasi saat oikeuden käyttää Työteknikko-nimikettä.

Kysy lisätietoja
Sari Balk osaamispäällikkö 040 531 4374 sari.balk@rastorinst.fi
2100 € (+ alv 24%)
Koulutuksen kesto 3–4 kk
Koulutuspäivät 6

Espoo
1.9.2021

Laajuus
Koulutus kestää 3–4 kk. Siihen sisältyy 6 koulutuspäivää sekä verkkotehtäviä ja tenttejä. Laajuus on 34 op.

1. Lähijakso 24.-25.3.2020

1. pv Toimitusketjun operatiivinen johtaminen

 • Yrityksen hankinta- ja toimituspolitiikka
 • Asiakaslähtöinen toimitusketju (tavoitteet, vaatimukset)
 • Logistiikan terminologiaa (tulo-, sisä- ja lähtölogistiikka)
 • Toimitusketjun hallinta, SCM (materiaali-, tieto- ja rahavirrat)
 • Tuotanto (tuotantomuodot, tuotannon ohjaus ja logistiset prosessit)
 • Toimitusketjun kehittäminen

2. pv Tilaus-toimitusketju; hankinnat
Hankintatoimi (luokittelu, taloudellinen merkitys, hankintariski)
Ostoprosessi
Sopimukset
Toimittajien valinta ja arviointi
Tilaus-toimitusketjun hallinnan keskeiset tunnusluvut

Kouluttaja Tarja Lindholm

2. Lähijakso 21.-22.4.2020

3. pv Varastoprosessin hallinta

 • Varastoinnin tekniikat ja layout-suunnittelu
 • Varaston ohjauksen periaatteet ja tunnusluvut sekä laadun ja tehokkuuden mittarit
 • Varastotyön suunnittelu ja organisointi
 • Yrityksen menestystekijöiden ja strategian jalkauttaminen varastotyöhön
 • Varastoinnin tietojärjestelmät
 • Hankinta-, tuotanto- ja varastotoimintojen integrointi

Kouluttaja Juha Heltimoinen

4. pv Logistiikkatoimintojen/varaston turvallisuus

 • Turvallisuustekijät logistiikassa
 • Riskienhallinta
 • Turvallisuusjohtaminen logistiikassa
 • Tietoturvallisuus
 • Turvallisuuspalveluiden hankinta
 • Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus
 • Palo- ja pelastusturvallisuus
 • Ympäristöturvallisuus
 • Eu:n työturvallisuus- ja Ympäristölain-säädäntö logistiikkatoiminnoissa

Kouluttaja Mika Koponen

3. Lähijakso 12.-13.5.2020

5. pv Kansainvälinen logistiikka/kuljetus Varastoprosessin hallinta

 • Logistiikkastrategia
 • Kansainvälisen logistiikan erityispiirteet
 • Kuljetusmuodot
 • Rahdin kuljettajan vastuut
 • Toimituslausekkeet
 • Kuljetusasiakirjat
 • Kuljetusten suunnittelu ja kehittäminen
 • Kulttuurin merkitys

Kouluttaja Juha Heltimoinen

6. pvä. Logistiikkakustannusten hallinta Varastoprosessin hallinta

 • Yritystalous: tunnuslukuja seurantaan
 • Logistiikkakustannusten vaikutus tulokseen
 • Kannattavuus, kassavirta
 • Tuottavuuden parantaminen
 • Laadun vaikutus kustannuksiin

Kouluttaja Tarja Lindholm

Osallistumismaksu kattaa kirjat ja muut oppimateriaalit.

Osallistumismaksu laskutetaan yhdessä erässä ja sen tulee olla maksettuna ennen koulutuksen alkua. Jos olet hankkinut rahoituksen Rastor-instituutin www-sivulla osoitetun rahoitusyhtiön kautta, lähetämme laskun rahoitusyhtiölle.

Osallistumisen voi perua ilman peruutuskuluja viimeistään 14 vrk ennen koulutuksen alkua. Alle 14 vrk ennen koulutuksen  alkua tehdyistä peruutuksista perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Jos osallistumista ei ole peruttu ennen koulutuksen alkua, perimme 100 % koulutuksen hinnasta.


Jokin muu koulutus?