Espoo

Työnjohdon leadership-taidot

Monimuoto
Koulutuksen kesto 2 kk

Hyvä johtajuus on myös tietojen ja taitojen päivittämistä – tässä osuva paketti siihen. Työnjohdon leadership-koulutuksessa syvennät johtamisosaamistasi ja saat työkaluja ihmisten johtamiseen. Opintojen aikana teet oman johtamisosaamisen kehittämissuunnitelman, jonka viet käytäntöön jo koulutuksen aikana. Kokonaisuus auttaa laajentamaan näkemystäsi esimiestyön merkityksestä ja osa-alueista.

Alkaa


Hinta €
2 760 + alv 24%

Hinta sisältää 360-ajattelu- ja toimintatyyliarvion sekä tulosten käsittelyn valmentajan kanssa.

Maksa joustavasti sinulle sopivissa erissä OP:n rahoituksella.

Kehität johtajuuttasi suunnitelmallisesti ja viet opit käytäntöön

Työnjohdon leadership-taitojen koulutuksessa lähdetään liikkeelle johtajuuden kivijalasta, johtajan itsetuntemuksesta. Johtajuusosaamista syvennetään viestintä- ja vuorovaikutustaidoilla, palautteen antamisen ja vastaanottamisen tavoilla sekä luottamuksen rakentamisella.

Johtajuuden kehittäminen alkaa 360-ajattelu- ja toimintatyyliarviolla, jonka tuloksiin tutustutaan valmentajan kanssa. Koulutuksen aikana laaditaan oma johtamisosaamisen kehittämissuunnitelma, jonka edistymistä sparrataan parityöskentelyn avulla.
Leadership-taitojen kehittämisen lisäksi koulutuksessa perehdytään johtamistyötä tukeviin säädöksiin ja lakeihin. Lopuksi keskitytään työelämän muutoksiin varautumiseen, valmentavaan esihenkilötyöhön ja valmentavan johtamisen työkaluihin. Näin syvennetään käsitystä hyvän esihenkilötyön ja hyvinvoinnin vaikutuksesta myös tuloksellisuuteen.

Koulutus on suunniteltu erityisesti teollisuuden työnjohdon tehtävissä toimiville, mutta ei vaadi aikaisempaa esihenkilökokemusta. Koulutuksesta saa osaamista myös tuleviin työnjohtotehtäviin.