Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto, Oulu

Sinä voit olla yrittäjän paras tuki. Motivoidu aloittelevien yrittäjien auttamisesta tai jo pidempään toimineiden yritysten liiketoiminnan kehittämisestä. Tässä käytännönläheisessä koulutuksessa vahvistat omaa asiantuntijuuttasi yritysneuvojana.

Hanki uutta osaamista yritysneuvontaan

Tule kehittämään omia toimintatapojasi ja opi hyödyntämään toimintaympäristön ja yhteistyösuhteiden tuntemustasi yritysneuvontatyössäsi. Saat työkaluja ja taitoja verkostotoiminnan ja yritysneuvontapalvelujen kehittämiseen, ja pystyt hoitamaan yritysneuvontaa laadukkaasti asiakkaan tarpeet huomioiden.

Koulutus on suunnattu yritysneuvojille tai yritysneuvonnan tehtäviin siirtyville. Koulutus soveltuu hyvin myös henkilöille, jotka harjoittavat yritysneuvontaa muun työn ohessa. Osallistujat voivat toimia yritysneuvontaorganisaatioiden ohella myös monilla muilla toimialoilla kuten tilitoimistoissa, rahoitus- ja vakuutusalalla sekä erilaisissa konsultti- ja asiantuntijapalveluja tarjoavissa yrityksissä.

Suoritat arvostetun yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon oman työsi ohessa ja sovellat oppimaasi käytännön työtehtävissäsi. Teet omaan työhösi liittyvän kehittämisprojektin suunnitelman ja laadit verkostojen hyödyntämissuunnitelman. Kehität näin oman työyhteisösi käytäntöjä jo opintojen aikana. Saat niihin ohjausta työelämän kokeneilta asiantuntijoilta.

  Kysy lisätietoja
  Satu Puhakka asiakkuuspäällikkö 0400 560 700 satu.puhakka@rastorinst.fi
  450 € Mahdollisuus oppisopimukseen
  Koulutuksen kesto 18 kk
  Koulutuspäivät 9

  Oulu
  5.5.2020

  Laajuus
  Tutkinnon suunniteltu kesto on 18 kk. Siihen sisältyy enintään 9 koulutuspäivää sekä ohjattua verkko-opiskelua. Koulutuspäivien määrä vaihtelee yksilöllisen opiskelusuunnitelman ja kurssivalintojesi mukaisesti. Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkintokoulutuksen laajuus opintopisteinä määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman perusteella.
  Kouluttajat

  Juuso Markkanen, yrittäjä, Kasvuyrityspalvelu Oy

  Jorma Nordlund, toimitusjohtaja, Nordcase Consultants Oy

  Marja Hentunen, HT-tilintarkastaja, Pohjois-Suomen Tilintarkastus Oy

  Pentti Seppänen, varatuomari, Lakitoimisto Omajuristi Oy

  Ismo Salmela, asiakkuuspäällikkö, Rastor-instituutti

  Eeva Kiuru, toimitusjohtaja, Health Innovation Academy Oy

  Jouni Ortju, yrittäjä, Laatukoulutus Jouni Ortju ky

  Paula Pihlajamaa, kehityspäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

  Koulutus muodostuu käytännönläheisistä koulutuspäivistä, verkkokursseista, etätehtävistä sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Sinulle räätälöidään henkilökohtainen opiskeluohjelma. Koulutus sisältää laajimmillaan 9 koulutuspäivää ja 3 verkossa suoritettavaa kurssia.

  Starttipäivä

  • Johdanto koulutukseen ja tutkinnon suorittamiseen
  • Ryhmäytyminen
  • Kehittämisprojektin suuntaaminen

  Yritysneuvojan asiantuntijuuden kehittäminen, yritysneuvonnan prosessit ja työkalut

  • Asiantuntijuuden uudet haasteet ja mahdollisuudet
  • Neuvontaprosessit ja neuvonnan työkalut
  • Neuvonta asiakkaan eri tilanteissa
  • Neuvontaprosessin kehittäminen

  Tuloksekas itsensä johtaminen (verkkokurssi)

  • Itsensä johtaminen
  • Mielen johtamisen mestariksi
  • Tunteet ja niiden johtaminen
  • Omien toimintatapojen kehittäminen

  Työlainsäädäntö (verkkokurssi)

  • Työsuhteen elinkaari
  • Työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet 
  • Työrauha
  • Työsuhteen päättäminen

  Toimintaympäristö ja strategia 

  • Muuttuva toimintaympäristö
  • Liiketoiminnan analysointi
  • Strategia ja toiminnan suunnittelu

  Tilinpäätösanalyysi, keskeiset tunnusluvut ja laskelmat

  • Sisäisen laskennan perusteet
  • Tunnuslukuanalyysin tuottaman informaation tulkinta ja hyödyntäminen
  • Kustannuslaskenta, investointilaskelmat
  • Budjetointi

  Asiakassuhteen luominen ja kehittäminen

  • Asiakkaiden muuttuvat tarpeet
  • Asiakasymmärrys
  • Erilaiset asiakkaat

  Projektin johtaminen (verkkokurssi)

  • Lähtökohdat, tarkoitus ja hyödyt
  • Aikataulu, vaiheistus, resurssointi
  • Viestintäsuunnitelma
  • Projektin mittarit, seuranta ja arviointi

  Asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen ja organisointi

  • Palveluiden konseptointi
  • Palvelumuotoilun tarjoamat mahdollisuudet
  • Asiakaslähtöisyys kehittämisessä

  Verkostotoiminnan kehittäminen

  • Asiantuntijayhteistyö
  • Palvelukokonaisuudet yhteistyönä
  • Yhteistyön lisääminen

  Yrityksen omistusjärjestelyt ja rahoitusmuodot

  • Yrityskaupat
  • Omistaja-, sukupolvi ja yrittäjävaihdokset
  • Rahoitusmuodot

  Yritystoiminnan keskeinen lainsäädäntö

  • Sopimusoikeus
  • Yhtiöoikeus

  Yrittysneuvojan erikoisammattitutkinto on Opetushallituksen virallinen ammatillinen tutkinto, jossa tutkinnon suorittaminen ja tutkintokoulutus henkilökohtaistetaan juuri sinulle sopivaksi sen perusteella, mitä jo osaat ja mitkä ovat tavoitteesi.

  Valitset Rastor-instituutin ohjaajan kanssa tutkintoon soveltuvasta kurssitarjonnasta ne kurssit, joilla saavutat tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon. Opintojen määrä riippuu siitä, mitä tutkinnon osia valitset tutkintoosi, mitä jo osaat ja miten kasvatat ammattitaitoasi työpaikallasi.

  Jokaisessa tutkinnossa on omat vaatimuksensa ammatilliselle osaamiselle. Tutustu yrittäjän ammattitutkinnossa vaadittavaan osaamiseen Opetushallituksen sivuilla: ePerusteet

   

  Yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon (180 osaamispistettä) suorittaminen edellyttää kahden
  pakollisen (120 osaamispistettä) ja yhden valinnaisen (60 osaamispistettä) tutkinnon osan
  suorittamista.

  Pakolliset tutkinnon osat

  • Yritysneuvonnan toteuttaminen ja kehittäminen, 60 osp,
  • Yritysneuvonnan toimintaympäristön hyödyntäminen, 60 osp

  Valinnaiset tutkinnon osat, valitaan yksi

  • Verkostotoiminnan kehittäminen, 60 osp
  • Yritysneuvontapalvelujen kehittäminen, 60 osp
  • Yritysneuvontaorganisaation kehittäminen, 60 osp
    

  Osallistumismaksu sisältää tutkinnon suorittamisen ja kaikki tutkinnon kurssit, joille opiskelija osallistuu, sekä oppimateriaalit ja kirjat.

  Tämä koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön osittain rahoittamaa ammatillista lisäkoulutusta. Opiskelija maksaa vain koulutuksen omarahoitusosuuden (eli osallistumismaksun).

  Osallistumismaksu laskutetaan yhdessä erässä, ja sen tulee olla maksettuna ennen koulutuksen alkua. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa osoitamme ja lähetämme Opetushallituksen ohjeen mukaan koulutuksen laskun opiskelijalle. Jos olet hankkinut rahoituksen Rastor-instituutin www-sivulla osoitetun rahoitusyhtiön kautta, lähetämme laskun rahoitusyhtiölle.

  Tutkinnon suorittanut voi tietyin edellytyksin (yhteensä viiden vuoden ylittävä työ- tai virkasuhde) anoa Työllisyysrahastolta ammattitutkintostipendiä (400 €).

  Osallistumisen voi perua ilman peruutuskuluja viimeistään 14 vrk ennen koulutuksen alkua. Alle 14 vrk ennen koulutuksen alkua tehdyistä peruutuksista perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Jos osallistumista ei ole peruttu ennen koulutuksen alkua, perimme 100 %  koulutuksen hinnasta.

  Rastor-instituutin ammatilliset tutkinnot ovat arvonlisäverottomia.

  Koulutus on mahdollista opiskella oppisopimuskoulutuksena. 
  Oppisopimuskoulutuksen hinta määräytyy oppisopimustoimistossa (0–450 €). Kysy meiltä lisää, tai ole yhteydessä oman alueesi oppisopimustoimistoon.


  Jokin muu koulutus?