Esihenkilöalmennus paransi henkilöstökyselyn tuloksia – Raha-automaattiyhdistys

Raha-automaattiyhdistyksessä tunnistettiin, että esimiesvalmennuksella voidaan parantaa henkilöstön tyytyväisyyttä. Pitkäkestoinen esimiesvalmennuksen tuloksena henkilöstötutkimuksen tulokset paranivat ja tiimit kiittävät esimiehiään. 

Miten asiantuntijasta kasvaa esimies

Sellon Feel Vegasissa työskentelevän Petra Liekso-Lappalaisen tie palveluesimieheksi on se perinteinen: asiantuntijasta esimiesrooliin. 

”Noustessani esimieheksi minulla oli kova substanssiosaaminen, muttei niinkään esimiestaitoja. Lähes kymmenen vuotta esimiehenä olleena huomasin jämähtäneeni johtamaan tietyllä tavalla. Oli aika kehittää esimiestaitoja.” 
 
Monella RAY:n esimiehistä on samankaltainen uratarina: Yritykseen tullaan nuorena, monesti osa-aikaisena opiskelun ohessa, ja sille tielle jäädään. Työ vakinaistuu ja eteen asetetaan esimiehen saapikkaat. Alan tutkintoa ei välttämättä ole. 
 
RAY on luonut esimiehille koulutuspolun, jossa on erilaista koulutustarjontaa eri vaiheissa oleville esimiehille. Markkinointi-instituutin* toteuttama Johtamisen erikoisammattitutkinto, JET on koulutuspolkuun sisältyvä pitkä esimiesvalmennus. 
 
 ”Pitkäkestoinen valmennus on vaikuttava ja tuo todellista muutosta esimiesten tekemiseen. Se antaa työlle sisältöä ja rikastuttaa arkista tekemistä”, perustelee HRD Specialist Mari Työranta

Saimme räätälöityä juuri meille sopivan valmennuskokonaisuuden ja yhteyshenkilöt vakuuttivat osaamisellaan heti alkuunsa.
Mari Työranta | HRD Specialist , Raha-automaattiyhdistys

 Esimiesvalmennus paransi henkilöstökyselyn tuloksia

Luonteva ydintavoite RAY:n esimiesvalmennukselle suodattui henkilöstötutkimuksen tuloksista: esimiestyön laatu tulisi yhtenäistää. 
 
”Henkilöstökyselyn tulokset ovatkin parantuneet huomattavasti esimiestyöhön liittyvissä osioissa. Valmennus on selvästi kehittänyt esimiesten tekemistä niin, että henkilöstö sen huomaa”, Työranta sanoo. 
 
Liekso-Lappalaisen tiimi kiittää nyt esimiestään siitä, että tämä jakaa vastuuta ja valtaa. 

Opin valtuuttamaan, oivalluttamaan ja luottamaan siihen, että tiimiläiseni pärjäävät.
Petra Liekso-Lappalainen | palveluesimies, Raha-automaattiyhdistys

”Sain sekä henkilöstötutkimuksessa että kehityskeskusteluissa paljon kiitoksia siitä, että luotan alaisiini. Opin valtuuttamaan, oivalluttamaan ja luottamaan siihen, että tiimiläiseni pärjäävät”, hän kertoo. 

Kollegoita tuetaan, kun heidät tunnetaan

Valmennuksessa Liekso-Lappalainen pääsi verkostoitumaan eri toiminnoissa ja rooleissa työskentelevien kollegoiden kanssa. 
 
”Meillä monet tekevät vuorotyötä, kuten minäkin, joten muu henkilöstö voi jäädä vieraaksi. Ryhmässä opin tuntemaan esimieskollegoita. Myös muiden työnkuvat ja yksiköiden roolit ovat selkiytyneet kohtaamisissa”, Liekso-Lappalainen kertoo. 
 
”Organisaatiolle on erittäin hyödyllistä, että ihmiset tuntevat toisensa. Yhteistyö sujuu, sillä ihmisillä on tapana tukea tuttujen kollegoiden työtä innokkaammin kuin jos toiset tuntee vaikkapa vain nimeltä”, Työranta täydentää. 

Tavoitteet tekemisen taakse

Monesti esimiehen arkeen ei yksinkertaisesti mahdu oman tekemisen kehittäminen. Pitkäkestoinen valmennus pakottaakin ja ajattelemaan sitä, miten työtään tekee. RAY:n esimiehet kommentoivat esimiesvalmennuksen merkittävästi lisänneen itsereflektointia: miksi teen näin? 
 
Työrannan mukaan valmennuksen tarkoituksena onkin antaa mahdollisuus – ja jopa pakko – pysähtyä arvioimaan tekemistään.  

Jos kukaan ei olisi pakottanut miettimään omaa työnkuvaa, olisi jatkanut kuten aina ennenkin.
Petra Liekso-Lappalainen | palveluesimies, Raha-automaattiyhdistys

 
”Itse ajattelen nyt, että kaikella tekemisellä pitää olla päämäärä. Koulutukseen kuuluvissa harjoituksissa jouduin pohtimaan omaa tekemistäni kriittisesti. Miksi teen näin kuin tämän teen? Jos kukaan ei olisi pakottanut miettimään omaa työnkuvaa, olisi jatkanut kuten aina ennenkin”, pohtii Liekso-Lappalainen.

Yksilön opiskelu kehittää koko työyhteisöä

RAY:n esimiesvalmennukseen osallistuneilla oli mahdollisuus suorittaa opintojen aikana Johtamisen erikoisammattitutkinto JET. Se on yksi Opetushallituksen virallisista näyttötutkinnoista, jotka on tarkoitettu työssä oleville oman ammattitaidon osoittamiseksi. Näyttötutkinto-opintoihin liittyy, että koulutukseen osallistuvaa ohjaa ja arvioi kollegat ja esimiehet työpaikalta. 
 
”Meidän oli helppo saada ohjaajat ja arvioijat esimiesvalmennukseen osallistuville. Yrityskulttuuriimme kuuluu oppimismyönteisyys ja halu tukea alaista ja kollegaa. Yksilön kehitys hyödyttää koko työyhteisöä”, Työranta perustelee.

Artikkeli on julkaistu Markkinointi-instituutin verkkosivuilla. Rastor ja Markkinointi-instituutti yhdistyivät 1.1.2020. Uuden yrityksen nimeksi tuli Rastor-instituutti. 

Jaa sivu