Liiketoimintakoulutus terveystuotealalle – Provita

Rohtona kuluttajakäyttäytymisen muutokseen koulutus Provita valmensi terveystuotealan myyjiä ja yrittäjiä yhteistyössä Markkinointi-instituutin* kanssa.

Digitalisoituvan ja globaalistuvan kuluttajakäyttäytymisen pyörre on tempaissut mukaansa myös luontaistuotealan markkinat. Provita, terveystuotealan tiedotus-, tutkimus- ja koulutuskeskus, poimi parantavaksi yrttisekoitukseksi alan toimijoille Merkonomin tutkinnon, jossa syvennyttiin liiketalouden, kannattavuuden, markkinoinnin ja myynnin teemoihin. 

Koulutuspäällikkö Helena Mykrän mukaan terveystuotealan kilpailuvaltteja ovat asiakaspalvelu ja tuoteosaaminen. Miten nämä perinteiset erottautumistekijät hyödynnetään kansainvälisten verkkokauppojen myllätessä markkinaa? 

Miksi kuluttaja tekisi kauppaa kivijalkaliikkeessä, kun sama tuote kiitää valtameren yli kotiovelle muutamassa vuorokaudessa?

”Nyt on ennen kaikkea paikka tuoda esiin omaa asiantuntijuuttaan”, Mykrä haastaa. ”Mutta sitä varten tarvitaan uudenlaista tekemistä. Pitää löytää markkinointikanavat, joissa asiantuntijuus saavuttaa asiakkaat, ja toisaalta myyntitilanteessa täytyy pystyä synnyttämään keskustelua, jossa asiantuntijuutta pääsee esittämään.”

Oli luontevaa toimia pitkään kaupallista koulutusta järjestäneen, vakaan tahon kanssa. Koulutukselle on testatusti toimivat mallit ja sisällöt.
Helena Mykrä | koulutuspäällikkö, Provita

Mykrän mukaan Markkinointi-instituutti* valikoitui Merkonomi-koulutuksen yhteistyökumppaniksi, sillä yrityksellä on vahvat juuret Merkonomi-koulutuksen järjestämisessä. ”Oli luontevaa toimia pitkään kaupallista koulutusta järjestäneen, vakaan tahon kanssa. Koulutukselle on testatusti toimivat mallit ja sisällöt.”

Tuotetiedosta suosittelun taitoon

Perinteisesti terveys- ja luontaistuotealan ammattilaiset tuntevat erinomaisesti tuotteensa. Asiakas taas on oman asiansa ammattilainen. Tulevaisuudessa alan menestyjä on se, joka saa asiakkaan kertomaan tilanteensa ja auttaa häntä löytämään ratkaisun. 

Kassaan kilahtava myynti kasvaa kun asiakas kokee, että hänelle on tapaamisesta arvoa.
Helena Mykrä | koulutuspäällikkö, Provita

”Koulutukseen osallistuneet kommentoivat ymmärtäneensä, että myynti ei ole tuotetuputusta vaan oman asiantuntijuuden jakamista. Asiakas saattaa etsiä paljon taustatietoa verkosta ja tulla liikkeeseen lopulta vain ostamaan tuotteen. Tässä on meidän ammattilaisten paikka auttaa. Ei vain myydä tuotetta vaan yritetään selvittää taustat ja tarve, jotta päästään aidosti suosittelemaan. Kassaan kilahtava myynti kasvaa kun asiakas kokee, että hänelle on tapaamisesta arvoa”, Mykrä haastaa. 

Terveystuotealan peruskoulutus on Provitan järjestämää, ja lisäksi alaa voi opiskella yliopistossa fytonomi-koulutuksessa. Markkinointi-instituutin toteuttamaan Liiketalouden perustutkintoon osallistuneet toimivat luontais- ja terveystuotealan liikkeissä ja verkkokaupoissa, asiakaspalvelutehtävissä ja terapeutteina sekä kouluttavat aiheen parissa. Lisäksi mukana on yrittäjiä. 

”Vaikka ydinosaamista on ymmärrys terveys- ja luontaistuotteista, monissa alan ammateissa menestyminen edellyttää ns. kovia bisnestaitoja kuten talouden, liiketoiminnan ja myynnin osaamista. Lisäksi on pysyttävä kärryillä työelämän ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksista.”

Mykrä suositteleekin koulutusta erityisesti alan yrittäjille. ”Se on oiva alkusysäys päivittää oma toiminta nykypäivään ja boostata liiketoimintaa. Uudet digi- ja someideat, myynnillinen preppaus ja pakollinen pysähdys tarkastelemaan yrityksen tilaa ovat parasta lääkettä bisnekselle.”

Jokainen vaikuttaa toiminnan kannattavuuteen

Käytännössä koulutuksessa käytiin läpi digitaalisen markkinoinnin ja sosiaalisen median kanavia, myyntikeinoja, yrityksen talousasioita, kannattavuutta ja liiketoiminnan kokonaisuutta. 

Kaikki, mitä päivän aikana tekee, vaikuttaa liiketoimintaan joko myönteisesti tai kielteisesti. Koulutus kasvatti kokonaisymmärrystä siitä, miten itse voi vaikuttaa toiminnan kannattavuuteen.
Helena Mykrä | koulutuspäällikkö, Provita

”Kaikki, mitä päivän aikana tekee, vaikuttaa liiketoimintaan joko myönteisesti tai kielteisesti. Koulutus kasvatti kokonaisymmärrystä siitä, miten itse voi vaikuttaa toiminnan kannattavuuteen”, Mykrä kertoo tuloksista.

Tehtävät olivat hyvin käytännönläheisiä, ja keskusteluissa syntyi oivalluksia sekä jaettiin parhaat vinkit. ”Huomaan, miten osallistujat oivalsivat, että päivittäisten asioiden osaaminen vahvistuu, kun niitä tarkastellaan uudesta tulokulmasta”, Mykrä sanoo. 

Provita on terveystuotealan tiedotus-, tutkimus- ja koulutuskeskus. Se on tarjonnut yli 30 vuoden ajan ammatillista alan koulutusta ja tietoa fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin sekä terveiden elintapojen edistämiseksi. www.provitakoulutus.fi

Artikkeli on julkaistu Markkinointi-instituutin verkkosivuilla. Rastor ja Markkinointi-instituutti yhdistyivät 1.1.2020. Uuden yrityksen nimeksi tuli Rastor-instituutti. 

Jaa sivu