Trainee-ohjelmasta teollisuuden tulevaisuuden tekijöitä - Oy Botnia Mill Service Ab

Panostus trainee-ohjelmaan kannatti, sillä Oy Botnia Mill Service Ab sai sen avulla erittäin tärkeitä osaajia ja avainhenkilöitä. Toimitusjohtaja Jukka Yli-Penttilä yllättyi positiivisesti koulutuksen järjestäjän joustavuudesta, reagointinopeudesta ja ammttitaitoisesta verkostosta sekä ohjelman tuloksista. 

Metsä- ja prosessiteollisuuden kunnossapidon osaaja Oy Botnia Mill Service Ab sai trainee-ohjelmasta osaajia yrityksen avaintehtäviin ja Rastorin koulutusosiosta heille vahvat esimiestaidot.

– Meillä on sama tilanne kuin monella muullakin yrityksellä: ylempiä toimihenkilöitä, joilla on syvällistä metsäteollisuuden kunnossapito-osaamista, siirtyy eläkkeelle. Koska tarjolla ei ole juuri sopivia teollisuuden kunnossapidon koulutusohjelmia, joista valmistuisi korvaavia osaajia, päätimme aloittaa oman trainee-ohjelman, kertoo Botnia Mill Servicen toimitusjohtaja Jukka Yli-Penttilä.

Yritys sai useita erinomaisia hakemuksia vastavalmistuneilta ja työelämässä vähän aikaa olleilta diplomi-insinööreiltä. Haastatteluiden ja soveltuvuustestien jälkeen heistä valittiin trainee-ohjelmaan viisi. Osana trainee-ohjelmaa järjestettiin esimieskoulutusta, johon osallistui lisäksi yrityksen nykyisiä esimiehiä.

– Halusimme kouluttajiksi eri aihealueiden parhaat osaajat, ja Rastorin* osaajaverkosto tarjosi juuri sen. Valintaan vaikuttivat myös erinomaiset referenssit, Yli-Penttilä toteaa.

Käytännönläheisen koulutuksen ja harjoittelun myötä osallistujien esimiesvalmiudet ovat aivan eri tasolla. Halusimme kouluttaa trainee-ohjelman avulla yritykselle todella kovia avainhenkilöitä ja tavoitteemme toteutuivat.

Esimiesosaamista jalostava prosessi

Koulutuksella valettiin esimiestyöhön kestävä perusta, mikä on oleellista niin esimiestyötä tekeville kuin koko yritykselle.

– Haluamme panostaa jatkuvasti esimiestyön kehittämiseen. Se on erittäin merkittävä osa organisaation johtamista. Vain hyvällä esimiestyöllä päätökset pystytään viemään käytäntöön läpi organisaation, ja onnistuneella esimiestyöllä saadaan myös nostettua asioita kentältä johdon tietoon, Yli-Penttilä korostaa.

Koulutus päätettiin toteuttaa jakso kerrallaan niin, että sisältöä pystyttiin valitsemaan ja muuttamaan todellisten tarpeiden mukaisesti koko ajan. Osallistujat antoivat jatkuvasti analyyttistä palautetta.

– Tämä toi haasteita koulutuksen järjestäjälle, mutta he kuuntelivat meitä hyvin tarkasti, reagoivat nopeasti ja toteuttivat muutokset joustavasti. Monella muullakin on kyllä laaja osaajaverkosto, mutta onko nimien takana todellista osaamista? Rastorilla* todistetusti on, Jukka Yli-Penttilä kiittelee.

Jukka Yli-Penttilä, Oy Botnia Mill Services Ab
Botnia Mill Servicen toimitusjohtaja Jukka Yli-Penttilä on tyytyväinen. Viidestä trainee-ohjelmaan osallistuneesta palkattiin neljä.

Oikeille paikoille organisaatiossa

Ohjelman osallistujat työskentelivät vuoden Botnia Mill Servicen eri yksiköissä ja tekivät vastuullisia sekä haastaviakin tehtäviä. Tämä vaati heidän lisäkseen vahvaa sitoutumista myös muilta työntekijöiltä. Panostus kannatti.

– Käytännönläheisen koulutuksen ja harjoittelun myötä osallistujien esimiesvalmiudet ovat aivan eri tasolla. Halusimme kouluttaa trainee-ohjelman avulla yritykselle todella kovia avainhenkilöitä ja tavoitteemme toteutuivat.

Viidestä osallistujasta yritykseen palkattiin neljä. He ovat olleet erittäin tyytyväisiä niin ohjelmaan kuin uuteen rooliinsa.

– Osallistujat ovat solahtaneet organisaatioon omille paikoilleen hienosti. He tuntevat jo toimialan, toimintatavat sekä ihmiset, eikä heitä ole tarvinnut perehdyttää enää erikseen. Kaikki ovat jo nyt erittäin tärkeitä osaajia organisaatiolle, jatkossa yhä merkittävämpiä, kertoo ohjelman tuloksista jopa positiivisesti yllättynyt Jukka Yli-Penttilä.


Artikkeli on julkaistu Rastorin verkkosivuilla. Rastor ja Markkinointi-instituutti yhdistyivät 1.1.2020. Uuden yrityksen nimeksi tuli Rastor-instituutti.


Rastor-instituutin asiakaslupaus on tunnistettava muutos. Tunnistettava muutos tarkoittaa käytännössä sitä, että koulutuksessa saadut opit näkyvät oikeina, konkreettisina muutoksina työntekijän työssä heijastuen koko työyhteisöön. Tehdään tunnistettava muutos myös sinun liiketoiminnassasi!