Vuorovaikutteisen johtamisotteen valmennus – Rejlers

Rejlers valmensi esimiehiään vuorovaikutteisen johtamisotteen koulutuksessa ja antoi esimiehille mahdollisuuden suorittaa Johtamisen erikoisammattitutkinnon, JET

Esimiestemme itsevarmuus on noussut, koska he ymmärtävät liiketoiminnan kokonaisuuden paremmin. Esimieskoulutukseen osallistuneet tekevät omilla valinnoillaan parempaa Rejlersiä.
Seppo Sorri | toimitusjohtaja, Rejlers

Esimiehille 360 asteen liiketoimintaymmärrys

Rejlers koulutti esimiehiään vuorovaikutteinen johtamisote -valmennuksella. Rejlers Oy voitti valmennuksella Markkinointi-instituutin* Vuoden tunnistettavin muutos 2013 -palkinnon. Rejlersin tavasta kehittää liiketoimintaa esimiesvalmennuksen kautta kertoo toimitusjohtaja Seppo Sorri.

Esimiestyöllä johdetaan asiakkuuksia – henkilöstön kautta

Ensimmäinen ajatuksemme oli, että haluamme kehittää asiakaspalvelua, mutta kun työstimme asiaa omassa ryhmässä ja yhdessä Markkinointi-instituutin kanssa, totesimme, että oikeastaan pitää puuttua esimiestyöhön. Esimies vaikuttaa kaikkein eniten henkilöstön viihtyvyyteen ja sitä kautta asiakaskokemukseen. Hän vaikuttaa oman ryhmänsä motivaatioon, sitoutuneisuuteen ja työn tekemiseen. Toisaalta esimies on tulkkina yritysjohdon näkemyksille ja strategialle. Hänen tulee ymmärtää 360 astetta ympärillään tapahtuvia asioita.
 
Meillä moni esimiehistä on tullut töihin suunnittelijaksi, jopa suoraan koulun penkiltä. Taustana monella on insinöörikoulutus sekä työn aikana hankittu osaaminen teknisestä työn tekemisestä. Tällöin keinot pärjätä esimiestehtävässä ovat hyvin rajalliset.

Tavoitteena kriittinen organisaatiokulttuuri

Haluan itse toimia ja luoda sellaista organisaatiota, jossa antamani ohje ei solahda sellaisenaan organisaation läpi. Ohjeideni täytyy joutua heti ensimmäisessä vaiheessa kritiikin ja tarkastelun kohteeksi. Ja minun täytyy saada viesti joko siitä, että ohjetta lähdetään noudattamaan tai että siinä ei ole mitään järkeä.
 
Tällainen organisaation vaatii ihmisiltä vahvaa itsetuntoa ja ymmärrystä asioista, jotka liittyvät liiketoimintaan kuten kaikkeen muuhunkin yhteiseen tekemiseen. Ihmisen pitää sanoa oma mielipiteensä ja haluta vaikuttaa oman roolinsa kautta liiketoimintaan.
 
Esimieskoulutukseen osallistuneet tekevät omilla valinnoillaan parempaa Rejlersiä. He luovat yrityskulttuuria ja koulutuksessa kehittämällään osaamisella osaavat pukea asiat sanoiksi myös uusille työntekijöille ja esimiesasemaan nouseville.
 
Meillä pitää se linja, että uusien esimiesten täytyy saada teoriaosaaminen esimiestehtäviin jatkossakin. Maailma muuttuu koko ajan. Emme voi olla niin itseriittoisia, että meidän tapa olisi maailman paras. Uskomme, että meidän tapamme tehdä asiat voi olla paras juuri nyt, mutta kouluttamalla varmistamme, että se on sitä myös tulevaisuudessa.

Vuorovaikutteinen johtamisote ja työkalut arjen esimiestyöhön

Koulutuksessa keskityttiin vuorovaikutteisuuteen ihmisten johtamisessa sekä strategisen ajattelun ja toiminnan kehittämiseen. Osallistujat saivat käyttöönsä esimiestyön työkaluja, eli saivat konkreettisia toimintatapoja siihen, mitä tekemällä tai sanomalla johtajuus näkyy. Lisäksi valmennukseen osallistuvat jakoivat koulutuspäivissä hyväksi koettu käytäntöjä, hiljaista tietoa ja uusia näkökulmia.
 
Varsinaista koulutusta edeltävän alkukyselyn tavoitteena oli ohjata osallistuja esimiestyön havainnointiin, suunnata tekemistä esimiestyöhön ja luoda perustaa dialogille oppimisen pohjaksi. Kyselyä hyödynnettiin valmennuksen sisältöjen suunnittelussa.
 
Tämän esimiesvalmennuksen pohjana oli Johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus, joka räätälöitiin juuri Rejlersin organisaatioon sopivaksi.

Liiketoiminnan ymmärrys nostaa itsevarmuutta

Esimiesvalmennuksesta poikinut uudenlainen tekeminen näkyy mm. siten, että asioita uskalletaan ottaa paremmin esille. Jos jotain tietoa ei ole, sitä osataan ja ymmärretään alkaa etsiä. Esimerkiksi taloushallinnosta kysytään nyt tarkempaa tietoa ja vaaditaan tukea omalle toiminnalle.
 
Koulutuksen tulos näkyy myös projektien kustannus- ja kannattavuusseurannassa ja siten, että toiminnan suunnittelu on strategisempaa. Pitkäaikaista seurantaa teemme henkilöstö- ja asiakaspalautekyselyillä ja tarkastelemalla, miten liiketoiminta kasvaa ja kannattaa.
 
Olen varma, että esimiestemme itsevarmuus on noussut, koska he ymmärtävät liiketoiminnan kokonaisuuden paremmin. Koetaan, että pystyn vaikuttamaan asioihin ja tekemään päätöksiä, jotka perustuvat tietoon.
 
Rejlers Oy on asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa suunnittelu- ja konsultointipalveluita sekä projektitoimituksia monialaiselle teollisuuden, energian, rakentamisen ja kiinteistöjen sekä infran asiakaskunnille. Rejlersillä työskentelee Suomessa 450 henkilöä 14:llä paikkakunnalla, konsernissa 1800 henkilöä.

Artikkeli on julkaistu Markkinointi-instituutin verkkosivuilla. Rastor ja Markkinointi-instituutti yhdistyivät 1.1.2020. Uuden yrityksen nimeksi tuli Rastor-instituutti. 

Rastor-instituutin asiakaslupaus on tunnistettava muutos. Tunnistettava muutos tarkoittaa käytännössä sitä, että koulutuksessa saadut opit näkyvät oikeina, konkreettisina muutoksina työntekijän työssä heijastuen koko työyhteisöön. Tehdään tunnistettava muutos myös sinun liiketoiminnassasi!

Jaa sivu