Esimiestyön ydin kirkastui yhteisessä esimieskoulutuksessa – Rejlers ja Valve

Ihmiset ovat ihmisiä ja esimiestyö esimiestyötä – organisaatiosta riippumatta. Näin totesivat Rejlersin ja Valveen esimiehet yhteisessä esimiesvalmennuksessa. Yritysten esimiehet opiskelivat samassa ryhmässä Johtamisen erikoisammattitutkinnon, JET:in.

”Kun Markkinointi-instituutti* ehdotti, että esimiehemme opiskelisivat Johtamisen erikoisammattitutkintoa yhdessä toisen yrityksen henkilöstön kanssa, pidin ideaa ehdottomasti parempana kuin että meillä olisi oma ryhmä”, kertoo Isto Kannisto, Valve Median toimitusjohtaja. ”Voimme benchmarkata esimiestyön käytäntöjä toisiltamme. Koska molemmat teemme luovaa asiantuntijatyötä, lainalaisuudet organisaatiossa ovat samat.” 
 
 
Rejlersin HR- ja viestintäsuunnittelija Marja Konsti suosittelee yhteistyöryhmää muillekin yrityksille. ”Se on kustannustehokasta. Jos omassa yrityksessä ei ole kovin montaa koulutettavaa, niin tässä on keino saada koulutuksesta enemmän omalle organisaatiolle räätälöity kuin että osallistujat menisivät avoimen koulutuksen piiriin. Lisäksi esimiehille on ollut tärkeää huomata, että he eivät ole ajatustensa kanssa yksin.”

Avointa keskustelua ja parhaiden käytäntöjen jakamista 

Kokemuksia jaettiin todella sujuvasti. Ai teillä tehdään noin, ja meillä näin.
Kari-Pekka Leiri | suunnittelupäällikkö, Rejlers

Sekä Rejlersin että Valveen esimiehet olivat kiitollisia avoimista ja luottamuksellisista keskusteluista. ”Ei kyllä pidätelty yhtään vaan kerrottiin aika suoraan erilaisista tilanteista”, Silja Kiljunen Valveesta sanoo. ”Kokemuksia jaettiin todella sujuvasti. Ai teillä tehdään noin, ja meillä näin”, suunnittelupäällikkö Kari-Pekka Leiri Rejlersiltä täydentää. 

”Lisäksi teimme sekaryhmissä harjoitustöitä, mikä toi hyvin esiin erilaisia toimintatapoja”, Simo Pulkkinen Valveesta kertoo. ”Esimiestyön haasteista sparrailusta toisen yrityksen esimiesten kanssa oli pelkästään hyötyä. "

Uusi ajattelutapa siirtyy osaksi arjen esimiestyötä

Sekä Valveessa että Rejlersillä suurin osa esimiehistä on siirtynyt uuteen rooliinsa asiantuntijatehtävistä. Yksi yhteisistä haasteista on delegointi. ”Kun substanssiosaaja siirtyy esimieheksi, tämä on tyypillinen ongelma. Mitä delegoin, mitä teen itse, mistä löydän aikaa esimiestyöhön”, kuvailee Kannisto. 
 
”Tunnistimme, että esimiestyö ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Selkeytimme ensin esimiesten roolit ja sitten halusimme kouluttaa. Meillä on aiempia hyviä kokemuksia pidemmistä, sitouttavista koulutusohjelmista, joten valitsimme esimiehille koulutukseksi Johtamisen erikoisammattitutkinnon”, kertoo Kannisto. 

Pidemmässä koulutuksessa sama asia tulee eteen monta kertaa, jolloin uudet ideat ja toimintatavat eivät pääse unohtumaan.
Kari-Pekka Leiri | suunnittelupäällikkö, Rejlers

Pitkä koulutus on osallistujille etu. ”Pidemmässä koulutuksessa sama asia tulee eteen monta kertaa, jolloin uudet ideat ja toimintatavat eivät pääse unohtumaan. Näin uusi ajattelutapa siirtyy hiljalleen arkeen”, kuvailee Leiri. 

”Markkinointi-instituutti on oikealla asialla puhuessaan muutoksesta. Sitähän koulutuksella haetaan, vaikka kaikissa valmennuksissa osallistujat, tilaajat eivätkä kouluttajatkaan sitä aina muista. Kouluttautumassa ollaan siksi, että jokin asia muuttuisi”, Konsti tiivistää. 

Henkilöstötyytyväisyys parani ja esimiestyön arki selkeytyi

Valveen henkilöstöpäällikkö Miiariitta Lindroosin mukaan koulutuksen tulokset ovat nyt todennettavissa: henkilöstötutkimuksessa esimiehet saivat yrityksen historian parhaat tulokset. ”Pidän sitä vahvasti koulutuksen ansiona. Näkyy selvästi, että esimiehet uskaltavat ottaa vastuun esimiestyöstä”, Lindroos sanoo.

Samaa mieltä on koulutukseen osallistunut Kiljunen. ”Nyt tiedän, mitä pitää tehdä ja on työkalut toimia erilaisissa tilanteissa. Koulutuspäivistä sai latausta ja tehtävät ovat sitouttaneet uudet opit arkeen. Otin koulutuksesta paljon pieniä asioita mukaan käytännön esimiestyöhön”, hän kertoo. 

Itselle tärkeä oppi oli, miten asiat kannattaa kommunikoida ja mistä ylipäätään esimiehen pitää viestiä.
Simo Pulkkinen

”Itselle tärkeä oppi oli, miten asiat kannattaa kommunikoida ja mistä ylipäätään esimiehen pitää viestiä”, täydentää Pulkkinen. 

Konsti puolestaan kertoo huomanneensa, että esimiesten keskustelutapa on muuttunut. ”Nyt puhutaan avoimemmin ja pohditaan syvällisemmin motiiveja. Koulutettavat ovat saaneet uuden kielen keskustella työstä”, Konsti kuvailee. ”Lisäksi heille on auennut perusidea esimiestyöstä: esimiestyö on olennainen osa omaa roolia, ei vain kiusallinen hallinnollinen juttu, jota hoidellaan asiakastyön ohella.”
 
Rejlers Oy on asiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa suunnittelu- ja konsultointipalveluita sekä projektitoimituksia monialaiselle teollisuuden, energian, rakentamisen ja kiinteistöjen sekä infran asiakaskunnille. Rejlersillä työskentelee Suomessa 450 henkilöä 14:llä paikkakunnalla, konsernissa 1800 henkilöä. www.rejlers.fi 
 
Valve yhdistää markkinoinnin, viestinnän ja teknologian. Se auttaa yrityksiä menestymään digitaalisessa ajassa ja hyödyntämään eri kanavien ja teknologioiden potentiaali liiketoiminnassaan. Valveessa työskentelee yli 100 asiantuntijaa.
www.valve.fi

Artikkeli on julkaistu Markkinointi-instituutin verkkosivuilla. Rastor ja Markkinointi-instituutti yhdistyivät 1.1.2020. Uuden yrityksen nimeksi tuli Rastor-instituutti. 

Jaa sivu