Osaamisvaje koetaan yrityksissä kasvun esteenä

Julkaistu 10.9.2018

Rastor-instituutin perustajayritykset Markkinointi-instituutti ja Rastor* kartoittivat asiakkaidensa osaamis- sekä koulutus- ja valmennustarpeita. Näin koottiin arvokasta tietoa, jota eri toimialoja edustavat päättäjät voivat hyödyntää arvioidessaan henkilöstönsä nykyistä osaamista ja tulevia kehitystarpeita. 

Raportista selviää, millaiset ovat keskeisimmät osaamistarpeet suomalaisissa yrityksissä. Tulokset auttavat yrityksiä arvioimaan oman henkilöstönsä osaamiseen investoimista. 

Kartoituksessa selvisi, että yrityksissä uskotaan liiketoiminnan kasvuun. Vastaajat kuitenkin kokevat osaamisvajeen uhkaavan yritysten kasvua; vain kolmannes katsoo, että henkilöstön tämänhetkinen osaaminen tukee riittävästi liiketoiminnan kasvua. 
Vastanneet myös ajattelevat, että henkilöstön kouluttamisen kustannukset kuuluvat organisaatioiden itsensä maksettavaksi.

Kyselyssä kaikilla toimialoilla keskeisiksi koulutustarpeiksi nousivat johtaminen ja esimiestyö sekä digiosaaminen. Vastaajat näkivät tärkeänä myös vuorovaikutustaitoihin ja viestintään, asiakasymmärrykseen sekä myyntiosaamiseen liittyvän valmennuksen. 

Kysely toteutettiin sähköisenä tiedonkeruuna ja puhelinhaastatteluina yhteistyössä Innolinkin kanssa. Kyselyyn vastasi 192 suomalaista yrityspäättäjää. 
 


*Artikkeli on julkaistu alun perin Markkinointi-instituutin verkkosivuilla. Markkinointi-instituutti ja Rastor yhdistyivät 1.1.2020. Uuden yrityksen nimeksi tuli Rastor-instituutti.

Jaa sivu