TIEDOTE: Asiakkailla on tammikuusta 2022 alkaen vaihtoehtoisia osallistumistapoja koulutuksiin

Julkaistu 31.12.2021
aikuisopiskelu-olavi-elina.jpg

Asiakkailla on tammikuusta 2022 alkaen vaihtoehtoisia osallistumistapoja koulutuksiin. Koulutuksia toteutetaan fyysisesti paikan päällä, reaaliajassa verkossa sekä itsenäisesti omaan tahtiin opiskellen. Toteutukset voivat olla kaikkien edellä mainittujen yhdistelmien lisäksi siten, että osa opiskelijoista on paikan päällä fyysisesti läsnä toisten osallistuessa etänä samaan koulutukseen. Noudatamme kaikilla alueillamme vallitsevia koronaohjeistuksia.

Koulutustemme toteutustavat ovat

 • Monimuotokoulutus: voi sisältää lähikoulutuspäivien lisäksi myös etäkoulutuspäiviä sekä itsenäistä etä- ja/tai verkko-opiskelua.
 • Monimuotokoulutus etänä: toteutetaan etäyhteydellä reaaliajassa. Koulutuspäiville on sovittu tarkka ajankohta. Koulutukset sisältävät etäkoulutuspäivien lisäksi myös itsenäistä etä- ja/tai verkko-opiskelua.
 • Itseopiskelu verkossa: ei sisällä aikaan sidottuja koulutuspäiviä. Koulutuksen voi suorittaa omaan tahtiin haluamanaan ajankohtana verkko-oppimisympäristössä tallenteita, tehtäviä ja muita materiaaleja hyödyntäen.
 • Hybridikoulutus: koulutuspäiviin voi osallistua joustavasti oman valinnan mukaan joko paikan päällä tai etäyhteydellä.

Kaikki verkossa tai etänä toteutettavat koulutukset löydät koulutusten valintakoneesta asettamalla koulutuksen sijainniksi "Verkko".


MEDDELANDE: Kunderna kan välja hur de deltar i utbildningarna från och med januari 2022

Från och med januari 2022 kan kunderna välja mellan olika sätt att delta i utbildningarna. Utbildningar genomförs fysiskt på plats, i realtid online eller genom att studera självständigt i egen takt. Utbildningarna kan genomföras som en kombination av alla tidigare nämnda sätt så att en del av studerandena är fysiskt på plats medan andra deltar på distans i samma utbildning. Vi följer de gällande coronariktlinjerna på alla våra verksamhetsorter.

Våra utbildningar genomförs på följande sätt:

 • Flerformsutbildning: kan innehålla utbildningsdagar på plats och på distans, samt distans- och/eller onlinestudier på egen hand.
 • Flerformsutbildning på distans: genomförs i realtid via fjärranslutning. Utbildningsdagarna ordnas under en överenskommen, exakt tidpunkt. Utbildningarna innehåller förutom distansundervisningsdagar även distansstudier och/eller onlinestudier på egen hand.
 • Självstudier online: innehåller inga utbildningsdagar som skulle ordnas under en viss dag. Utbildningen kan genomföras i egen takt i e-inlärningsmiljön med hjälp av inspelningar, uppgifter och andra material.
 • Hybridutbildning: de studerande får välja hur de vill delta i utbildningsdagarna, antingen genom att vara på plats eller via fjärranslutning.

NEWSLETTER: As of January 2022, customers can choose from different ways to participate in training

As of January 2022, customers can choose from different ways to participate in training. Training events are organised on site, in real time online, and independently at your own pace. Implementations may also be combinations of all the above, so that some students are physically present while others take part remotely. We comply with all local Covid restrictions.

Our training events are organised in the following ways:

 • Multiform training: in addition to contact teaching, this may also include remote training days and independent remote and/or online training.
 • Multiform training remotely: implemented over a remote connection in real time. Exact times are agreed for training events. The training includes not only distance learning but also independent distance and/or online learning.
 • Self-study online: training is time-independent. You can complete the training at your own pace in a network learning environment using recordings, assignments, and other material.
 • Hybrid training: you can take part in training flexibly, either on site or via a remote connection.
Jaa sivu