TIEDOTE: Laadukas koulutustoteutus poikkeustilanteessakin

Tiedote on julkaistu alun perin 13.3.2020 ja päivitetty 27.8.2020, 7.10.2020, 23.6.2021, 13.8.2021 ja 8.12.2021 sekä 25.3.2022.

Skrolla ner för att se meddelandet på svenska.
Scroll down to see the information briefly in English. 

verkko-opiskelu.jpg

Laaja koulutustarjontamme on ulottuvillasi poikkeustilanteesta huolimatta. Rajoitusten vapauduttua jatkamme kuitenkin vuonna 2021 ja alkuvuodesta 2022 alkaneiden koulutusten osalta etäopiskelua.

Asiakkaat voivat valita tammikuusta 2022 alkaen erilaisia osallistumistapoja koulutuksiin.

Lue tiedote

Takaamme asiakkaillemme poikkeustilanteessa parhaan mahdollisen palvelulaadun:

 • Kouluttamisen ammattilaisina meillä on tarvittava pedagoginen asiantuntemus tarjotaksemme laadukkaan, vaikuttavan koulutuskokemuksen niin verkon välityksellä kuin lähikoulutuksessa.
 • Käytössämme on modernit välineet sekä ammattitaito verkkokoulutuksen tekniseen toteutukseen.
 • Asiakkaana sinun ei tarvitse huolehtia siitä, osaatko käyttää tekniikkaa. Käymme aina koulutuksen alkaessa läpi koulutuspäivän rakenteen, yhteiset toimintatavat, käytössä olevan tekniikan sekä sen, miten opiskelijana voit itse aktiivisesti osallistua ja vaikuttaa päivän etenemiseen.

Asiakkaidemme, kouluttajiemme ja henkilöstömme turvallisuuden takaamiseksi noudatamme toistaiseksi seuraavia toimenpiteitä:   
 

 • Koulutustoteutuksemme järjestetään etänä, kunnes koronavirustilanne Suomessa helpottuu. 
 • Ohjeistamme opiskelijoitamme, kouluttajiamme ja henkilöstöämme varotoimenpiteistä.
 • Olemme tehostaneet siivousta kaikissa asiakas- ja toimitiloissamme ja desinfioimme yhteiskäytössä olevia välineitä.
 • Suosittelemme henkilöstöllemme työskentelyä kotoa käsin, kun se on mahdollista. Jos teemme töitä samassa paikassa, vältämme jatkuvaa lähekkäin työskentelyä.
 • Vältämme työhön liittyvää matkustamista.

Ohjeet tiloissamme vieraileville asiakkaille ja kouluttajille

 • Saavu paikalle vain terveenä. Jos sinulla on koronavirustautiin sopivia oireita tai olet altistunut koronavirukselle, älä tule paikan päälle vaan ole etukäteen yhteydessä, jotta voimme hoitaa asiasi etätyövälineiden avulla.
 • Mikäli olet altistunut koronavirukselle, tiloihimme ei voi tulla 10 vuorokauteen viimeisestä suuren riskin altistumisesta. Mikäli olet sairastunut koronaan, sairastamisen jälkeen tulee olla oireeton 2 vuorokauden ajan ja oireiden alusta on pitänyt kulua vähintään 5 vuorokautta. Eli jos sinulla on oireita vielä 5. vuorokautena tai sen jälkeen, voit tulla tiloihimme, kun olet ollut täysin oireeton 2 vuorokautta.
 • Pese ja desinfioi kätesi saapuessasi paikalle sekä säännöllisesti vierailusi aikana. Tiloissamme on mahdollisuus käsienpesuun sekä desinfiointiainetta käsien puhdistamiseen. 
 • Huolehdi omalta osaltasi turvaväleistä, 2 metriä. 
 • Noudatamme THL:n ja eri sairaanhoitopiirien mukaisia kasvomaskisuosituksia. Maskeja on saatavilla vierailun ajaksi Rastor-instituutin toimipisteissä.
 • Pidä huolta hyvästä hygieniasta, yski ja aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan tai hihaan. 
 • Jos ruokailet tiloissamme tai toimitilojemme lounasravintolassa, poistuthan heti ruokailun jälkeen tilasta tehdäksesi tilaa muille.
 • Jos olet matkustanut ulkomailla, ethän vieraile tiloissamme 14 vuorokauteen. 
 • Kannustamme kaikkia asiakkaitamme, kouluttajiamme ja henkilöstön jäseniä ottamaan käyttöön THL:n tuottaman Koronavilkku-sovelluksen, jonka avulla mahdolliset altistukset on helpompi kartoittaa ja hillitä näin koronan leviämistä.

Uudistu urallasi!

VALITSE KOULUTUS

MEDDELANDE: Vi ordnar högkvalitativa utbildningar även i undantagssituationer

Meddelandet har publicerats 13.3.2020 och uppdaterats 27.8.2020,  7.10.2020,  23.6.2021 och 13.8.2021.

Vårt omfattande utbud av utbildningar finns tillgängligt för dig trots den gällande undantagssituationen. Till följd av tilltagande coronafall nu i början hösten så kommer vi att fortsätta ordna våra utbildningar som distansstudier. 

Från och med början av nästa år strävar vi efter att återgå till flerformsstudier förutsatt att läget så tillåter, men vi kommer också i fortsättningen att ha utbildningar som man kan avlägga helt och hållet på distans. Vi meddelar i god tid på vilket sätt utbildningarna som inleds år 2022 kommer att ordnas. 

Vi garanterar bästa möjliga tjänstekvalitet för våra kunder under dessa exceptionella omständigheter: 

 • Som utbildningsexperter har vi den pedagogiska expertis som krävs för att kunna erbjuda en högkvalitativ och meningsfull utbildning både som närundervisning och virtuellt.
 • Vi använder moderna verktyg och har teknisk expertis till att genomföra distansutbildningar. 
 • Som vår kund behöver du inte oroa dig för om du kan använda tekniken rätt. I början av utbildningen går vi alltid igenom utbildningsdagens struktur, gemensamma tillvägagångssätt, tillgänglig teknik samt hur den studerande själv aktivt kan delta och påverka hur dagen framskrider. 
   

Distansundervisningens effektivitet och gemenskap överraskade våra kunder 

I planeringen av distansundervisningen satsar vi ännu mer än i närundervisningen på att skapa en upplevelse av gemenskap och att möjliggöra lärande av varandra. Att aktivera de studerande under undervisningsdagen upprätthåller intresset och förbättrar framför allt inlärningsresultatet. 

Läs mer om hur Rastor-instituutti planerar distansundervisningen, hurudana verktyg utbildarna och de studerande har tillgång till och hur vi garanterar kvalitativa inlärningsupplevelser och -resultat även på distans.  

Undantagsläget flyttade vuxenstuderandena till nätet – distansstudier föredras också i fortsättningen

Vi utredde våra kunders erfarenheter av distansundervisningen under undantagsläget våren 2020. Mot alla förväntningar visade sig distansundervisningen till och med gynna kompetensutvecklingen. Den positiva upplevelsen av distansstudier leder till att allt fler vuxenstuderande kommer att föredra distansstudier också i fortsättningen. Våra kunder är överens om att fördelarna med distansstudier vinner över eventuella nackdelar. Läs mer (på finska). 

För att försäkra oss om att våra kunder, utbildare och personal kan jobba tryggt, utför vi tillsvidare följande åtgärder: 

 • Vi ordnar våra utbildningar på distans tills coronasituationen i Finland förbättras. 
 • Vi anvisar våra studerande, utbildare och vår personal om försiktighetsåtgärderna.
 • Vi har intensifierat städningen i alla våra kund- och verksamhetslokaler och desinficerar alla gemensamma verktyg. 
 • Vi rekommenderar att vår personal arbetar hemifrån ifall det är möjligt. Vi undviker att arbeta i varandras närhet då vi jobbar i samma utrymmen.
 • Vi undviker också arbetsresor.

Anvisningar för kunder och utbildare som besöker våra utrymmen

 • Besök oss bara då du är frisk. Om du har symtom som passar in på coronaviruset eller om du har exponerats för coronaviruset, kom inte på plats utan kontakta oss i förväg så att vi kan ta hand om ditt ärende på distans.
 • Ifall du har exponerats för coronavirus, kan du inte besöka våra utrymmen under följande 10 dygn. Om du insjuknat i corona ska du vara symptomfri i 2 dygn och det ska ha gått minst 5 dygn sedan symptomen började. Så om du har symptom ännu efter 5 dygn eller längre, kan du besöka våra utrymmen först då du har varit helt symptomfri i 2 dygn.
 • Tvätta och desinficera händerna då du anländer och med jämna mellanrum under din vistelse. I våra utrymmen finns både handdesinfektionsmedel och möjlighet att tvätta händerna. 
 • Se till att hålla två meters avstånd till andra.
 • Vi följer THL:s och sjukvårdsdistriktens rekommendationer om användning av munskydd. Vi delar ut munskydd till besökare i Rastor-instituuttis verksamhetslokaler.
 • Om du äter i våra lokaler eller i vår restaurang, vänligen lämna lokalen när du ätit för att ge plats åt andra.
 • Kom ihåg god hygien. Hosta och nys i en engångsnäsduk eller mot armvecket.
 • Besök inte våra utrymmen inom 14 dagar efter att du varit utomlands.  
 • Vi uppmuntrar våra kunder, utbildare och vår personal att börja använda THL:s app Coronablinkern som gör det lättare att kartlägga eventuella exponeringar och på så sätt bromsa spridningen av coronaviruset.

High-quality training, even under the current exceptional conditions

Published 27th August 2020, updated 7th October 2020

Our extensive range of training opportunities is available to you despite the pandemic. Currently everyone participates remotely. 

In spite of the challenges of the current situation, we offer our customers the highest possible quality:

 • As training professionals, we have the necessary pedagogical expertise to offer you a high-quality and effective training experience both online and on-site.
 • We have the latest modern tools and expertise to conduct online training.
 • Our customers do not have to worry about whether or not they know how to use the tools. At the beginning, we always go through the day’s structure, common practices, tools used and how the students can take part and contribute to what the day will be like.

Distance learning focuses of a feeling a community

When planning distance learning, we focus – even more than on on-site courses – on building a feeling of community and creating an environment where peer learning can blossom. We activate students during the day to maintain their interest and first and foremost to boost their learning results.

Customers happy with effectiveness of distance learning

We surveyed our customers’ experiences on distance learning during the pandemic in spring 2020. Despite what was generally thought, distance learning actually improved results. Customers said that any disadvantages of distance learning were outweighed by the benefits. 

In order to guarantee the safety of our customers, trainers and staff, we will do as follows until further notice:   

 • Currently all students participate online. 
 • We will instruct the students, trainers and staff on the necessary precautions.
 • We have intensified cleaning in our customer and office premises, and frequently disinfect items that are shared by users.
 • We recommend that our staff work remotely whenever possible.
 • We avoid any work travel.

If you need any additional information, do not hesitate to get it touch with your designated contact person at Rastor-instituutti. 

Jaa sivu