TIEDOTE: Takaamme aina laadukkaan koulutustoteutuksen

Tiedote on julkaistu alun perin 13.3.2020 ja uusin päivitys tehty 13.9.2022.

Skrolla ner för att se meddelandet på svenska.
Scroll down to see the information briefly in English. 

verkko-opiskelu.jpg

Laaja koulutustarjontamme on aina ulottuvillasi. Asiakkaamme ovat voineet valita tammikuusta 2022 alkaen erilaisia osallistumistapoja koulutuksiin. Lue lisää

Takaamme asiakkaillemme aina parhaan mahdollisen palvelulaadun:

 • Kouluttamisen ammattilaisina meillä on tarvittava pedagoginen asiantuntemus tarjotaksemme laadukkaan, vaikuttavan koulutuskokemuksen niin verkon välityksellä kuin lähikoulutuksessa.
 • Käytössämme on modernit välineet sekä ammattitaito verkkokoulutuksen tekniseen toteutukseen.
 • Asiakkaana sinun ei tarvitse huolehtia siitä, osaatko käyttää tekniikkaa. Käymme aina koulutuksen alkaessa läpi koulutuspäivän rakenteen, yhteiset toimintatavat, käytössä olevan tekniikan sekä sen, miten opiskelijana voit itse aktiivisesti osallistua ja vaikuttaa päivän etenemiseen.

Asiakkaidemme, kouluttajiemme ja henkilöstömme turvallisuuden takaamiseksi pyydämme noudattamaan seuraavia ohjeita:

 

 • Saavu paikalle vain terveenä. Jos sinulla on koronavirustautiin sopivia oireita tai olet altistunut koronavirukselle, älä tule paikan päälle vaan ole etukäteen yhteydessä, jotta voimme hoitaa asiasi etätyövälineiden avulla.
 • Mikäli olet altistunut koronavirukselle, tiloihimme ei voi tulla viiteen vuorokauteen viimeisestä suuren riskin altistumisesta. Mikäli olet sairastunut koronaan, sairastamisen jälkeen tulee olla oireeton 2 vuorokauden ajan ja oireiden alusta on pitänyt kulua vähintään 5 vuorokautta. Eli jos sinulla on oireita vielä 5. vuorokautena tai sen jälkeen, voit tulla tiloihimme vasta, kun olet ollut täysin oireeton 2 vuorokautta.
 • Pese ja desinfioi kätesi saapuessasi paikalle sekä säännöllisesti vierailusi aikana. Tiloissamme on mahdollisuus käsienpesuun sekä desinfiointiainetta käsien puhdistamiseen. 
 • Mikäli haluat pitää maskia, niitä on  saatavilla vierailun ajaksi Rastor-instituutin toimipisteissä.
 • Pidä huolta hyvästä hygieniasta, yski ja aivasta kertakäyttöiseen nenäliinaan tai hihaan. 
 • Jos olet matkustanut ulkomailla, suosittelemme, että teet koronan kotitestin ja vältät konktakteja kunnes olet saanut negatiivisen testituloksen 3 vuorokautta Suomeen saapumisen jälkeen.

Uudistu urallasi!

Valitse koulutus

MEDDELANDE: Vi ordnar högkvalitativa utbildningar även i undantagssituationer

Meddelandet har publicerats 13.3.2020 och uppdaterats 27.8.2020,  7.10.2020,  23.6.2021, 13.8.2021, 25.3.2022 och 13.9.2022.

Vårt omfattande utbud av utbildningar finns tillgängligt för dig trots den gällande undantagssituationen. Vi meddelar i god tid på vilket sätt utbildningarna som inleds år 2022 kommer att ordnas. 

Vi garanterar bästa möjliga tjänstekvalitet för våra kunder under dessa exceptionella omständigheter: 

 • Som utbildningsexperter har vi den pedagogiska expertis som krävs för att kunna erbjuda en högkvalitativ och meningsfull utbildning både som närundervisning och virtuellt.
 • Vi använder moderna verktyg och har teknisk expertis till att genomföra distansutbildningar. 
 • Som vår kund behöver du inte oroa dig för om du kan använda tekniken rätt. I början av utbildningen går vi alltid igenom utbildningsdagens struktur, gemensamma tillvägagångssätt, tillgänglig teknik samt hur den studerande själv aktivt kan delta och påverka hur dagen framskrider. 
   

Distansundervisningens effektivitet och gemenskap överraskade våra kunder 

I planeringen av distansundervisningen satsar vi ännu mer än i närundervisningen på att skapa en upplevelse av gemenskap och att möjliggöra lärande av varandra. Att aktivera de studerande under undervisningsdagen upprätthåller intresset och förbättrar framför allt inlärningsresultatet. 

Läs mer om hur Rastor-instituutti planerar distansundervisningen, hurudana verktyg utbildarna och de studerande har tillgång till och hur vi garanterar kvalitativa inlärningsupplevelser och -resultat även på distans.  

Undantagsläget flyttade vuxenstuderandena till nätet – distansstudier föredras också i fortsättningen

Vi utredde våra kunders erfarenheter av distansundervisningen under undantagsläget våren 2020. Mot alla förväntningar visade sig distansundervisningen till och med gynna kompetensutvecklingen. Den positiva upplevelsen av distansstudier leder till att allt fler vuxenstuderande kommer att föredra distansstudier också i fortsättningen. Våra kunder är överens om att fördelarna med distansstudier vinner över eventuella nackdelar. Läs mer (på finska). 

För att försäkra oss om att våra kunder, utbildare och personal kan jobba tryggt, utför vi tillsvidare följande åtgärder: 

 • Besök oss bara då du är frisk. Om du har symtom som passar in på coronaviruset eller om du har exponerats för coronaviruset, kom inte på plats utan kontakta oss i förväg så att vi kan ta hand om ditt ärende på distans.
 • Ifall du har exponerats för coronavirus, kan du inte besöka våra utrymmen under följande 5 dygn. Om du insjuknat i corona ska du vara symptomfri i 2 dygn och det ska ha gått minst 5 dygn sedan symptomen började. Så om du har symptom ännu efter 5 dygn eller längre, kan du besöka våra utrymmen först då du har varit helt symptomfri i 2 dygn.
 • Tvätta och desinficera händerna då du anländer och med jämna mellanrum under din vistelse. I våra utrymmen finns både handdesinfektionsmedel och möjlighet att tvätta händerna. 
 • Vi delar ut munskydd till besökare i Rastor-instituuttis verksamhetslokaler.
 • Kom ihåg god hygien. Hosta och nys i en engångsnäsduk eller mot armvecket.
 • Om du har varit utomlands rekommenderar vi att du gör ett coronahemtest och undviker kontakt tills du har fått ett negativt provsvar 3 dagar efter ankomsten till Finland.

High-quality training, even under the current exceptional conditions

Published 27th August 2020, updated 7th October 2020 and 13th September 2022.

Our extensive range of training opportunities is available to you. 

In spite of the challenges of the current situation, we offer our customers the highest possible quality:

 • As training professionals, we have the necessary pedagogical expertise to offer you a high-quality and effective training experience both online and on-site.
 • We have the latest modern tools and expertise to conduct online training.
 • Our customers do not have to worry about whether or not they know how to use the tools. At the beginning, we always go through the day’s structure, common practices, tools used and how the students can take part and contribute to what the day will be like.

Distance learning focuses of a feeling a community

When planning distance learning, we focus – even more than on on-site courses – on building a feeling of community and creating an environment where peer learning can blossom. We activate students during the day to maintain their interest and first and foremost to boost their learning results.

Customers happy with effectiveness of distance learning

We surveyed our customers’ experiences on distance learning during the pandemic in spring 2020. Despite what was generally thought, distance learning actually improved results. Customers said that any disadvantages of distance learning were outweighed by the benefits. 

If you need any additional information, do not hesitate to get it touch with your designated contact person at Rastor-instituutti. 

Jaa sivu