TIEDOTE: Laadukas koulutustoteutus poikkeustilanteessakin

Julkaistu 13.3.2020

Skrolla ner för att se meddelandet på svenska.

verkko-opiskelu.jpg

Teemme kaikkemme ennaltaehkäistäksemme koronavirustartunnat ja noudatamme nyt vallitsevassa poikkeustilassa seuraavia toimintatapoja turvataksemme asiakkaidemme, kouluttajiemme ja henkilöstömme terveyden.

Asiakkaidemme, kouluttajiemme ja henkilöstömme turvallisuuden takaamiseksi noudatamme seuraavia toimenpiteitä:  
 

 • Toteutamme toistaiseksi kaikki koulutuksemme etäyhteyden kautta. Erityistilanteissa olemme myös varautuneet siirtämään koulutuksen ajankohtaa.
 • Olemme ohjeistaneet opiskelijoitamme, kouluttajiamme ja henkilöstöämme varotoimenpiteistä.
 • Olemme tehostaneet siivousta kaikissa asiakas- ja toimitiloissamme ja desinfioimme yhteiskäytössä olevia välineitä.
 • Suosittelemme henkilöstöllemme työskentelyä kotoa käsin, kun se on mahdollista.
 • Vältämme työhön liittyvää matkustamista.
   

Takaamme asiakkaillemme poikkeustilanteessa parhaan mahdollisen palvelulaadun:
 

 • Kouluttamisen ammattilaisina meillä on tarvittava pedagoginen asiantuntemus tarjotaksemme laadukkaan, vaikuttavan koulutuskokemuksen myös verkon välityksellä.
 • Käytössämme on modernit välineet sekä ammattitaito verkkokoulutuksen tekniseen toteutukseen.
 • Koko henkilöstöllämme on käytössään teknisesti tehokkaat työskentelyvälineet etätyöhön.
 • Kaikissa toiminnoissamme on valmius sijaistaa mahdollisia poissaoloja.

 

MEDDELANDE: Vi ordnar högkvalitativa utbildninar även i undantagssituationer

Vi gör allt vi kan för att förebygga spridning av coronaviruset. För att skydda hälsan av våra kunder, utbildare och personer under dessa exceptionella omständigheter har vi valt att arbeta på följande sätt.

För att säkerställa säkerheten av våra kunder, utbildare och övrig personal utför vi följande åtgärder:
 

 • Vi ordnar alla våra utbildningar på distans. I undantagssituationer är vi även förberedda att skjuta upp utbildningen till en senare tidpunkt.
 • Vi har gett våra studenter, utbildare och personal anvisningar om försiktighetsåtgärder.
 • Vi har intensifierat städningen i alla våra kund- och verksamhetslokaler och vi desinficerar alla gemensamma verktyg.
 • Vi rekommenderar att vår personal arbetar hemifrån i fall det är möjligt.
 • Vi undviker resor som har att göra med arbetet.
   

Vi garanterar våra kunder bästa möjliga tjänstekvalitet under dessa exceptionella omständigheter:
 

 • Som utbildningsexperter har vi all den pedagogiska expertis som krävs för att kunna erbjuda en högkvalitativ och meningsfull utbildning också via nätet.
 • Vi använder moderna verktyg och har teknisk expertis om att genomföra distansutbildningar.
 • Hela vår personal har tillgång till tekniskt effektiva verktyg för som de kan distansarbeta med.
 • Vi är förberedda att anställa vikarie vid eventuella frånvaron inom alla våra verksamhetsområden.
   
Jaa sivu