TIEDOTE: Laadukas koulutustoteutus poikkeustilanteessakin

Tiedote on julkaistu alun perin 13.3.2020 ja päivitetty 25.5.2020.

Skrolla ner för att se meddelandet på svenska.

verkko-opiskelu.jpg

Elokuun loppuun asti järjestämme kaikki koulutuspäivät etäyhteyden välityksellä. Syyskuun alusta sinä päätät – saavutko koulutuspäiville etänä vai kasvokkain. 

Teemme kaikkemme ennaltaehkäistäksemme koronavirustartunnat ja noudatamme nyt vallitsevassa poikkeustilassa seuraavia toimintatapoja turvataksemme asiakkaidemme, kouluttajiemme ja henkilöstömme terveyden.

Asiakkaidemme, kouluttajiemme ja henkilöstömme turvallisuuden takaamiseksi noudatamme seuraavia toimenpiteitä:  
 

 • Toteutamme elokuun loppuun saakka kaikki koulutuksemme etäyhteyden kautta. 
 • Syyskuun alusta alkaen voit valita, osallistutko koulutukseen etänä vai lähiopetuksessa. Lähikoulutuspäiville otetaan mukaan se lukumäärä opiskelijoita kuin voimassa olevien turvallisuusohjeiden mukaan on mahdollista (opetustilaan alle 50 hlöä – 2 m turvaväli). Lähiopetuspäiville osallistujat valitaan sattumanvaraisesti, jos halukkaita on enemmän kuin mitä kapasiteetti antaa myöden.
 • Olemme ohjeistaneet opiskelijoitamme, kouluttajiamme ja henkilöstöämme varotoimenpiteistä.
 • Olemme tehostaneet siivousta kaikissa asiakas- ja toimitiloissamme ja desinfioimme yhteiskäytössä olevia välineitä.
 • Suosittelemme henkilöstöllemme työskentelyä kotoa käsin, kun se on mahdollista.
 • Vältämme työhön liittyvää matkustamista.
   

Takaamme asiakkaillemme poikkeustilanteessa parhaan mahdollisen palvelulaadun:
 

 • Kouluttamisen ammattilaisina meillä on tarvittava pedagoginen asiantuntemus tarjotaksemme laadukkaan, vaikuttavan koulutuskokemuksen myös verkon välityksellä.
 • Käytössämme on modernit välineet sekä ammattitaito verkkokoulutuksen tekniseen toteutukseen.
 • Koko henkilöstöllämme on käytössään teknisesti tehokkaat työskentelyvälineet etätyöhön.
 • Kaikissa toiminnoissamme on valmius sijaistaa mahdollisia poissaoloja.

 

MEDDELANDE: Vi ordnar högkvalitativa utbildningar även i undantagssituationer

Meddelandet har publicerats 13.3.2020 och uppdaterats 25.5.2020.

Fram till slutet av augusti ordnas utbildningsdagarna som distansundervisning. Från början av september avgör du om du vill delta i utbildningen på plats eller på distans.

Vi gör allt vi kan för att förebygga spridning av coronaviruset. För att skydda kundernas, utbildarnas och personalens hälsa under dessa exceptionella omständigheter har vi valt att arbeta på följande sätt.

För att försäkra oss om att våra kunder, utbildare och personal kan jobba tryggt, utför vi följande åtgärder:

 • All utbildning ordnas fram till slutet av augusti som distansundervisning
 • Från början av september kan du välja om du vill delta på plats eller på distans. Under närstudiedagar begränsas antalet deltagare i enlighet med de ikraftvarande säkerhetsbestämmelserna (under 50 personer och 2 meters säkerhetsavstånd). 
 • Vi har gett anvisningar om försiktighetsåtgärder till våra studerande, utbildare och personal.
 • Vi har intensifierat städningen i alla våra kund- och verksamhetslokaler och vi desinficerar alla gemensamma verktyg.
 • Vi rekommenderar att vår personal arbetar hemifrån ifall det är möjligt.
 • Vi undviker resor som har att göra med arbetet.
   

Vi garanterar våra kunder bästa möjliga tjänstekvalitet under dessa exceptionella omständigheter:
 

 • Som utbildningsexperter har vi all den pedagogiska expertis som krävs för att kunna erbjuda en högkvalitativ och meningsfull utbildning också via nätet.
 • Vi använder moderna verktyg och har teknisk expertis till att genomföra distansutbildningar.
 • Hela vår personal har tillgång till effektiv teknik för distansarbete.
 • Vi har beredskap att i all vår verksamhet även sköta vikariat under eventuell frånvaro.
Jaa sivu