Yli 95 % asiakkaistamme suosittelee meitä

Julkaistu 25.4.2019

Asiakkaille tekemistämme kyselystä selviää, että Markkinointi-instituuttia opiskelupaikkana suosittelee 98 prosenttia sieltä valmistuneista ja Rastoria 97 prosenttia sieltä valmistuneista.

Kutsuimme kyselyyn kaikki Markkinointi-instituutista ja Rastorista vuonna 2018 valmistuneet opiskelijat. Markkinointi-instituutissa opiskelleista vastasi 274 asiakasta ja Rastorissa opiskelleista 428. Markkinointi-instituutin kysely toteutettiin 28.3.–10.4.2019 ja Rastorin kysely 3.–16.4.2019 sähköpostitse.

Markkinointi-instituutin asiakastyytyväisyys on pysynyt yhtä huimalla tasolla, sillä jo vuonna 2017 valmistuneista 98 % oli valmis suosittelemaan Markkinointi-instituuttia opiskelupaikkana. Rastorin asiakastyytyväisyys oli puolestaan noussut kahdella prosenttiyksiköllä vuodesta 2017. 

Kyselyn tavoitteena oli selvittää, kuinka sujuvaksi asiakkaat kokevat työn ohella opiskelemisen, kokevatko he saavansa vastinetta koulutukseen panostamalleen ajalle ja rahalle, ja kuinka tehokkaasti koulutus vaikuttaa asiakkaiden työnantajien liiketoimintaan. Asiakkaat vastasivat väittämiin valitsemalla sopivimman lukujen 1–5 välillä (1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä).

Markkinointi-instituutin kyselyssä eniten vastauksia keräsivät arvosanat 4 ja 5, ja Rastorin kyselyssä keskiarvo oli 4. 

Kuvistuskuva: 98 % asiakkaista suosittelee Markkinointi-instituuttia

Kyselyissä selvitettiin Rastorin ja Markkinointi-instituutin luotettavuutta, joustavuutta, ammattimaisuutta, nykyaikaisuutta, työelämälähtöisyyttä, innovatiivisuutta, rahanarvoisuutta ja monipuolisuutta sekä palvelutasoa, opiskelun sujuvuutta, koulutuksen sisältöjä ja menetelmiä. Lisäksi selvitettiin, miten asiakkaat kokevat opintojen sopivan työn oheen ja mitkä seikat vaikuttivat koulutusvalintaan. Kartoitamme valmistuneiden opiskelijoiden kokemuksia vuosittain kyselyn avulla. 

”Koulukokemukseni tämän koulutuksen jälkeen hyppäsi nollasta sataan heti ensimmäisten kuukausien aikana ja nyt olenkin hakenut tästä innostuneena jatko-opintoihin”, kirjoittaa eräs Markkinointi-instituutista valmistunut.

 


*Artikkeli on julkaistu alun perin Markkinointi-instituutin ja Rastorin verkkosivuilla. Markkinointi-instituutti ja Rastor yhdistyivät 1.1.2020. Uuden yrityksen nimeksi tuli Rastor-instituutti.

Jaa sivu