Koneet eivät korvaa ihmisiä – eivätkä ihmisten johtamista

Julkaistu 12.12.2017

”Heureka!” huudahti Arkhimedes astuttuaan kylpyyn ja huomattuaan, että veden pinta nousi. Samanlainen löytämisen riemun huudahdus on tainnut päästä muutamankin toimitusjohtajan suusta heidän oivallettuaan, miten henkilöstöjohtaminen ja HR voivat tukea liiketoimintaa ja organisaation menestystä.

Organisaatiolla on perustehtävä, ja sen perustehtävän toteuttaminen vaatii työtä. Työtä tekemään taas tarvitaan ihmisiä. Kyllä, ihmisiä tarvitaan, vaikka työn tekisivätkin koneet. Ihmiset suunnittelevat koneet, pitävät ne käynnissä, huoltavat, myyvät, markkinoivat. Ihmiset johtavat, päättävät, ohjaavat ja palvelevat toisia ihmisiä. Kaiken työn tekee viime kädessä ihminen. Ja ihminen tarvitsee johtamista.

Mitä enemmän ihmisiä, sitä tärkeämpää on HRM

Kun kaiken toiminnan saavat aikaan ihmiset eli työntekijät, nousee keskeiseksi kysymykseksi, kuinka toimia näiden ihmisten kanssa; millä määrällä työntekijöitä työt saadaan tehtyä, minkälaisia ihmisiä tarvitaan, mitä heidän pitää tehdä ja miten, miten heidän osaamisestaan pidetään huolta ja kuinka jokaisen työpanos veisi kohti yhteistä tavoitetta. Mitä enemmän ihmisiä on, sitä tärkeämpää on rakentaa mahdollisimman toimivat prosessit, rakenteet, toimintatavat ja strategia, jotta toiminta ei menisi vallan villiksi.

Hienoimmillaan ihmisten tekemä työ vie organisaation kohti yhteistä tavoitetta, luo jopa uutta ja tuottaa myös tekijälleen onnistumisen, kehittymisen ja merkityksellisyyden kokemuksia. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa tarvitaan – heureka! – henkilöstöjohtamista ja HRM:ää (Human Resource Management).

Henkilöstöjohtaminen viitoittaa tietä onnistumisiin

Professori Riitta Viitala on kiteyttänyt määritelmän, jonka mukaan henkilöstöjohtamisen avulla varmistetaan organisaation tarvitsema työpanos, osaaminen ja draivi.

Hyvä HRM on yhtä aikaa tavoitteellista, kokonaisvaltaista ja eettistä. HR:n toiminta on parhaimmillaan ketterää, jolloin liiketoiminnan muutokset saadaan aikaan nopeasti ja tehokkaasti.

HR:n toimintaa ohjaa tavoiteltu asiakasarvo ja liiketoimintastrategia. Toiminta on tarvelähtöistä; keskitytään siihen, mikä on tarpeellista, muu saa jäädä vähemmälle huomiolle. Jokaisen organisaation pitää tykönään ja sisällään löytää ne henkilöstöjohtamisen ratkaisut, jotka toimivat parhaiten juuri sille. Ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa mallia tai ratkaisua, joka toimisi kaikkialla ja joka paikassa, vaan on hyväksyttävä myös paikallinen vapaus.

Kun toimitusjohtaja on heurekansa saanut, alkaa hän katsella ympärilleen. Missä ovat osaavat HR-ammattilaiset, jotka ovat rakentamassa organisaation menestystä? Fiksuissa ja moderneissa organisaatioissa ne löytyvät siitä ihan vierestä, tiiviissä yhteistyössä johdon kanssa toimien. 

Kirjoitus on julkaistu Markkinointi-instituutin verkkosivuilla vuonna 2017. Markkinointi-instituutti ja Rastor yhdistyivät 1.1.2020. Uuden yrityksen nimeksi tuli Rastor-instituutti.

Jaa sivu