Liike on lääke työssä menestymiseen

Julkaistu 18.7.2018

Ensimmäisestä kaupasta myyjäksi. Pieni askel alakulosta yläkuloon päin. Yksi juoksuaskel ensimmäiselle lenkille. Yhdestä vanhasta tavasta luopuminen. Opitun rohkea ensi kokeilu. Ensimmäinen paheeton päivä. Pari askelta sohvalta pihalle. Yksi someton päivä. Päivä ilman buranaa. Ensimmäinen moka.

Ensimmäinen askel on vaikein

Henkilökohtaisessa elämässä ensimmäisen askeleen ottaminen on kaikkein vaikeinta ja siksi se usein jää ottamatta. Tämä sama toteutuu työelämässä suurten muutosten sisällä, isojen kasvutavoitteiden edessä, työmäärien ja aikataulujen arjessa, organisaation ja omien arvojen hankauksessa, odotusten puristuksessa, asiakaskäyttäytymisen murroksen haasteissa, yt-neuvottelujen jälkeisessä uudessa toiminnassa tai itsen johtamisen kaaoksessa. On vaikeaa muuttua ja muuttaa itseään sekä totuttuja toimintatapojaan ja ottaa uusia ensimmäisiä askelia.

Entä jos muuttumisen sijaan uudistuisi? Uudistuminen työssä houkuttaa ja koukuttaa, se kuulostaa mahdolliselta ja haluttavalta, tuo raikkautta arkeen, siitä on kiva kertoa muille, sitä on helppo luvata, se voisi jopa onnistua! Pienten liikkeiden kautta tapahtuva uudistuminen tuottaa aidosti endorfiineja ja kasvattaa ”työlihaksia”.  Uudistuminen tapahtuu tekemällä yksi kerrallaan pieniä valintoja ja rohkeita kokeiluja. Ne synnyttävät nopeasti vahvoja kokemuksia ja palautetta onnistumisista oikeassa suunnassa. Kyky pitää itsensä liikkeessä työssä on tärkeä tulevaisuuden osaamisvaatimus.

Kyky uudistua työssä on tärkeää.

Toiminnan voima yllättää

Suuret tavoitteet jäävät usein saavuttamatta. Kesken pitkän matkan uuvahtaa tai unohtaa. Suuret sanat jäävät konkretisoitumatta. Projektit sammuvat ja haipuvat jonnekin. Jäämme keskinkertaisuuden ansaan keskitien kulkijoiksi.

Pienikin liike on lääke uudistumiseen ja päämäärään pääsemiselle. Toiminta on mahtava voima työn arjessa. Se pelastaa mielen innottomuuden, laiskan ajattelun ja murskaa totutut kuviot ja tavat. Kun isommat päämäärät ja tavoitteet pilkotaan ajassa hahmotettaviksi ja harpottaviksi pieniksi askeliksi, pääsemme uudistumisen nostavaan kierteeseen toiminnan voimalla. Parhaimmillaan voitamme itsemme, voitamme kilpailijat, saavutamme päämäärät – tai jopa ylitämme ne!

Uudistuminen on toimintaa työssä tavoitteisiin pääsemiseksi. Toiminnalla on voimakas vaikutus, sillä se tuottaa mielihyvän kierrettä aikaansaamisesta, valmistuvista asioista, onnistumisista, oivaltamisesta, merkityksen ja vaikuttamisen kokemuksista.

Arjen voittajien liike ei lopu

Kansallisteatterin Musta Laatikko -esityksessä, jonka Helsingin Sanomien toimittajat koostivat, toimittaja kertoi menneensä tavallisten ihmisten koteihin katsomaan, millaisia ovat arjen voittajat ja sankarit, ja millaista on kilpailu muiden kanssa ja kilvoittelu itsensä kanssa. Väitän, että näillä arjen voittajilla ja sankareilla on paljon yhteistä ”työn sankareiden” kanssa.

Työn sankarit eivät ole niitä pitkän työuran tehneitä, jotka tekevät niin kuin on aina tehty ja muistavat vain entisaikojen parhaat hetket. He eivät ole niitä, jotka kokevat asiantuntemuksensa aliarvostamista, jos joku neuvoo tai ehdottaa vaihtoehtoista lähestymistapaa.

Oikeat työn sankarit ovat arjen voittajia, niitä jotka ovat huomanneet, että liike on lääke, joka parantaa ja vahvistaa työssä. Heillä on kyky ottaa itsenäisiä askelia yksi kerrallaan kohti määränpäätä, taito iloita pienistä askelista silloinkin, kun he eivät voittaneet, vaikka tekivät parhaansa.

Työn sankareilla on keskenjättämisen mahdottomuuden mieli, taito olla jatkuvasti työn liikkeessä mukana ja asenne rohkeisiin kokeiluihin, kyky heittäytyä uuteen vajavaisin tiedoin, sisua nousta vastoinkäymisistä uuteen yritykseen, iloitsemiseen kutsuva voima, kyky innostua ja näyttää ja käyttää sen voimaa. Heille on itsestään selvää jakaa toisten kanssa osaamista ja oivalluksia aina uudelleen.

Liike näkyy arjen sankareissa – heitä ei helposti lannisteta. He saattavat olla kiusallisiltakin tuntuvia kollegoita liian positiivisen työskentelyotteensa vuoksi tai kertoessaan vilpittömän pidäkkeettömästi asiakkaista tai onnistuneista hankkeista ja kokeiluista, ideoista toiminnan parantamiseksi tai löytämästään uudesta. He eivät välitä suitsista ja suitsijoista kuin välttämättömän pakon edessä. Millainen pomo hyödyntää heidän liikkeensä voimaa, heittää heidän kanssaan ylävitosia ja huutaa voitonhuutoja?

Tunnistetaanko teillä yrityksessä liikettä edistävät henkilöt? Vai kiinnitytäänkö pysyvyyttä edustaviin henkilöihin ”tasapuolisuuden” perusteluin? Osaatko sinä synnyttää ja edistää liikettä lääkkeeksi kasvulle tai muutostilanteessa vai turvaudutko arjessa perinteisiin puheisiin?

Liike on lääke työssä menestymiseen

Pienten liikkeiden kautta pääset sinne, minne olet menossa. Voitat itsesi ja saavutat päämääriä. Jatkuvassa liikkeessä työssäsi voit iloisesti irrottaa pidäkkeet. Neurologit toteavat uusimmissa tutkimuksissa, että kovakin fyysinen liike eli treeni on mitä tehokkainta aivojumppaa. Motorisella harjoittelulla on myös suora yhteys hyvään muistiin ja läpi elämän jatkuvaan aivojen uudistumiseen. Kun meillä juuri nyt on kesä ympärillämme, muista hankkia kesän aikana kehon liikettä lääkkeeksi työelämän fyysiseen jaksamiseen ja sen rinnalla luovaa joutilaisuutta hengen ravinnoksi.

* Kirjoitus on julkaistu aiemmin Myynnin & Markkinoinnin Ammattilaisten blogissa sekä Markkinointi-instituutin verkkosivuilla vuonna 2018. Markkinointi-instituutti ja Rastor yhdistyivät 1.1.2020. Uuden yrityksen nimeksi tuli Rastor-instituutti.

Jaa sivu