Näin tehdään ajassa kiinni oleva koulutus – Copywriter-koulutus uudistui

Julkaistu 25.10.2017

Koulutuksen hyödyllisyyttä mittaa parhaiten se, miten hyvin se vastaa työelämän tarpeisiin. Uudistamme koulutuksia yhteisverkostossa asiakkaiden, työelämän ja alan ammattilaisten sekä työn kehittämisen metodien osaajien kanssa.

Aikuiskoulutus ja valmennus muuttuvat työelämän ja mm. digikehityksen myötä. Kaukana ovat ajat, jolloin aikuisopiskelu tarkoitti luentoja ja koulutuspäiviä, joissa aika kului kouluttajan puheesta muistiinpanoja raapustellen. Opiskelija osallistui lähinnä tutustumalla lähdekirjallisuuteen ja tekemällä muutaman kaikille yhteisten tehtävän.

Jos nykyinen aikuiskoulutus tiivistetään kolmeen sanaa, ne ovat vuorovaikutuksellisuus, työelämälähtöisyys ja yksilöllisyys.

Edelleen koulutuspäivät ovat usein ytimessä, mutta niiden sisältö on muuttunut. Kun ryhmä kokoontuu yhteen ja kouluttajat ovat paikalla, tehdään asioita, joita ei ole mahdollista tehdä yksin. Vuorovaikutus, yhteisöllinen oppiminen, kokemusten jakaminen ja keskustelu ovat oppimisen ja muutoksen perustana. Kouluttajat noudattavat keskustelevaa mallia, tuovat lukuisia esimerkkejä käytännön työelämästä, kertovat omista kokemuksistaan ja lisäksi haastavat opiskelijoita pohtimaan omaa tekemistään. Myös muiden opiskelijoiden kokemukset ja kertomukset auttavat opiskelijaa oivaltamaan, miten asioita voisi tehdä omassa työssä toisin. Oppimistilanteessa vertaisryhmä on monesti yhtä tärkeä kuin kouluttaja.

Koulutuksiin sisältyvät harjoitukset eivät ole irrallisia tehtäviä vaan ne valitaan useimmiten omasta työstä. Mitä asiaa juuri minä haluan omassa työtehtävässäni tai organisaatiossani kehittää? Mihin kaipaan sparrausapua? Mihin en ole ehtinyt keskittyä, vaikka pitäisi? Usein opiskelija orientoituu koulutuksen teemaan jo ennakkotehtävillä.

Osassa koulutuksia kouluttaja kulkee opiskelijoiden mukana entistä pidemmän aikaa. Hän tutustuu ennakkotehtäviin ja suunnittelee koulutuspäivän sisältöä niiden perusteella, ohjaa opiskelijoita harjoituksissa ja antaa niistä henkilökohtaista palautetta kirjallisesti esim. verkossa järjestettävissä coaching-sessioissa.

Myös hyviä koulutuksia kehitetään

Kehittämispäällikkö Mervi Karvo on kuluvan vuoden aikana uudistanut yhteistyöverkostonsa kanssa Copywriterin koulutusohjelman, josta vuosittain valmistuu noin parikymmentä kaupallisen kirjoittamisen ammattilaista.

Copywriter-koulutus on läpi kuusivuotisen historiansa saanut asiakkailta kiitettävää palautetta, mutta se ei Karvon mukaan ole mikään syy jättää kehittämättä koulutuksen sisältöä. ”Maailma muuttuu, eskoseni. Myös niiden koulutusten, joiden asiakkaat ovat tyytyväisiä, täytyy kehittyä, jotta ne jatkuvasti vastaavat asiakkaiden työelämän tarpeisiin.”

Näin varmistetaan, että jatkossakin asiakkaat pysyvät tyytyväisinä. ”Me koulutuksen tarjoajina seuraamme maailmaa eri lähteistä erilaisissa verkostoissa ennakoidaksemme koulutusalojemme tulevaisuutta”, Karvo sanoo.

Koulutuksia kehitettäessä luodaan kokonaisnäkemys siitä, mikä on tarkoituksenmukaista sisällyttää koulutukseen juuri tämän alan ammatin, organisaatioiden liiketoiminnan ja työelämän kannalta. Lisäksi Markkinointi-instituutissa halutaan huolehtia koulutuksen vaikuttavuudesta. Se edellyttää, että opiskelija johdatetaan epämukavuusalueelleen, sinne missä oppimista ja muutosta todella tapahtuu.

Asiakkaiden kiittämä koulutus syntyy yhteistyössä

”Verkostolla ja monipuolisella näkemyksellä on avainrooli onnistuneen koulutuksen kehittämistyössä. Omat ehdotukseni, ideani ja näkemykseni joko saavat vahvistusta, ne jalostuvat tai ne todetaan tarpeettomiksi. Ja uusia ideoita tulee yhteistyössä lisää. Oikeasti toimiva koulutus syntyy yhteistyössä”, Karvo kertoo.

Karvo onkin keskustellut aikaisemmin koulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden kanssa selvittääkseen, mitä koulutuksessa kannattaa säilyttää ja millaisia muutoksia he toivovat. Jo valmistuneet pystyvät parhaiten arvioimaan, mikä vaikutus koulutuksella on ollut omaan työhön ja urakehitykseen.

Lisäksi kehitystyöhön valjastetaan kouluttajat ja muuta henkilöstöä Markkinointi-instituutista. ”Kouluttajat ovat parhaita työelämän edustajia: he tietävät, mitä osaamista, taitoja ja näkemyksellisyyttä alalla tarvitaan”, Karvo kertoo. ”Seuraan myös alan keskustelua ja otan yhteyttä löytämiini näkemyksellisiin asiantuntijoihin opiskelijoille parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.”

Uudistunut Copywriter-koulutus kasvattaa kaupalliseksi kirjoittajaksi ja oman osaamisesi myyjäksi

Uudistuneen copywriter-koulutuksen tavoitteena on, että osallistujalla on relevantti substanssiosaaminen kaupalliseen kirjoittamiseen ja että hän osaa myös myydä osaamistaan. Koulutus koostuu neljästä osiosta: orientaatio copywriterin työhön, copywriter digitaalisessa ympäristössä, copywriter offline-medioissa sekä oman portfolion kokoaminen. Aloittaa voi milloin tahansa, sillä orientaatio suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina.

”Koulutus ei siis ole vain digi- tai offline-kirjoittamisen harjoittelua, vaan opitaan myös työelämätaitoja. Miten argumentoit sekä otat vastaan ja annat palautetta? Kuuluvathan nämä taidot olennaisesti luovaan prosessiin ja oman työn kehittämiseen,” Karvo kuvailee.

Moni copywriter ’myy osaamistaan’. Mainos- ja digitoimistoissa osaamista ostaa asiakas, yrityksessä kollegat, ja freelancerina toimivan copywriterin kohderyhmänä taas ovat työnantajat. Siksi kootaan oma portfolio ja kehitetään digijalanjälkeä, jolloin copywriter löytyy, kun hänen osaamistaan joku etsii. ”Monen on vaikea ryhtyä kokoamaan omaa portfoliota. Opiskelijat arvostavat saamaansa sparrausta sekä tietysti sitä, että koulutus ’pakottaa’ koostamaan portfolion”, Karvo kertoo.

Copywriterin koulutusohjelman alkuvaiheessa opiskelija valitsee tuotteen, palvelun tai aatteen, jota hän työstää läpi koulutuksen. Tässä on oiva paikka valita oman työnantajayrityksen teema, jota pyöritellä kokonaisvaltaisesti. Osa harjoituksista on fiktiivisiä, jotta pääsee harjoittelemaan myös omaan työhön kuulumattomia asioita ja saa näin kattavan kuvan ammatista.

Karvon mukaan kaupallinen kirjoittaminen, copywriterin ja tekstintuottajan ydintehtävä, ei ole kirosana enää julkishallinnon tai kolmannen sektorin organisaatioissakaan, mikä avaa tekstintuottajille uusia uramahdollisuuksia. ”Ymmärretään, miten tärkeää on löytää argumentit ja myynnillinenkin lähestyminen siihen, miten omasta organisaatiosta viestitään. Copywriterit ovat tämän ammattilaisia.”

Jo aiemmin opiskelijat ovat kiitelleet copywriterin koulutusta siitä, että omista kirjoitustöistään saa palautetta todella kovilta alan ammattilaisilta. ”Tästä pidämme kiinni. Lisäksi kiitettyä vertaissparrailua muiden osallistujien kanssa ja avointa jakamisen kulttuuria on tuotu lisää koulutukseen”, Karvo kuvaa.

Kysyvä kehittää omaa ammattitaitoaan

Copywriter-koulutuksen opiskelijoita yhdistää palava halu kehittyä kirjoittajana. ”Nostan hattua luovaa työtä tekeville siinä, että he uskaltava heittäytyä: kaivaa ideoita syvältä itsestään, kirjoittaa sydänverellä ja pysyä auki maailmalle, vaikka heidän tuotoksensa saattavatkin tulla torjutuiksi. Koulutus on turvallinen ympäristö, jossa heittäytymistä voi harjoitella”, Karvo kannustaa.

Karvon tavoitteena on, että opiskelijat omaksuvat myös jatkuvan kehittymisen kipinän ja rohkeuden. ”Kehittyminen ei lopu siihen, kun koulutus päättyy. Haluan, että koulutuksistamme valmistuvat ovat oivaltaneet, että asioiden kysyminen ja uuden tiedon etsiminen ei kyseenalaista omaa ammattitaitoa vaan nimenomaan kehittää sitä.”

Kirjoitus on julkaistu Markkinointi-instituutin verkkosivuilla vuonna 2017. Markkinointi-instituutti ja Rastor yhdistyivät 1.1.2020. Uuden yrityksen nimeksi tuli Rastor-instituutti.

Jaa sivu