Onks pakko muuttua?

Julkaistu 14.11.2017

”Elämä ei ole odottamista, toivomista ja haaveilemista, se on tekemistä, olemista ja joksikin tulemista. Se on sitä mitä aiot tehdä sen jälkeen kun olet lukenut tämän.”
— Mike Dooley

Uudistuminen on välttämätöntä ihmisen kehittymisen kannalta samalla tavalla kuin kunnon lihaspolte crossfit-salilla. Ponnistelu, hetkittäinen väsyminen ja kasvukivut synnyttävät myöhemmin tilanteen, jossa koemme täyttymystä – syvän kokemuksen siitä, että olemme todella elossa. Kasvukipujen pelossa meiltä jää helposti elämä elämättä, koska mikään todella tärkeä asia ei koskaan toteudu ilman ponnistelua.

Olennaista uudistumisessa on, että meillä on matkalla mukana vähintään kaksi henkilöä, mentori ja kanssakulkija. Mentori ohjaa ja valmentaa meitä uudistumisen polulla. Tämä on kriittisen tärkeä rooli, koska hänen tehtävänsä on luoda uskoa ja viitoittaa tietä. Mentorin tehtävänä on myös tukea meitä silloin, kun polku tuntuu hetkellisesti aivan liian vaikealta, hikiseltä ja kivuliaalta. Kanssakulkija on puolestaan henkilö, joka on käymässä samaa kasvupolkua ja kokee samoja ilon aiheita ja kiputiloja kuin sinäkin. Tämä rooli on myös tärkeä, koska silloin voit jakaa tuntemuksiasi hänen kanssaan ja saada sitä kautta voimaa. Täyttymyksellinen ja uudistuva elämä kun on kiinni lopulta energiatasosta ja sen ylläpitämisestä.

Yrityksissä kasvun aikaansaamiseksi nämä roolit korostuvat entisestään. Mentorin rooliin sukeltavan ihmisen on ymmärrettävä ihmisyyttä ja sitä, mistä kasvukivut yrityksessä syntyvät ja miten ne voitetaan. Yritysslangilla puhutaan ’valmentavasta esimiestyöstä’. Nykypäivänä teknologia mahdollistaa verkostoitumisen aiempaa intensiivisemmällä tavalla ja sitä kautta kanssakulkijoiden lukumäärä kasvaa eksponentiaalisesti. Ikinä aiemmin ihmiskunnan historiassa ei ole ollut parempia ja nopeampia tapoja verkostoitua kuin nyt. Verkostoituessa pahinta mitä voi tapahtua on se, että itsekin kehityt samalla kun ihmiset ympärilläsi nostavat tasoaan. Se ei ainakaan ensikuulemalta kuulosta pelottavalta.

Kirjoitus on julkaistu Markkinointi-instituutin verkkosivuilla vuonna 2017. Markkinointi-instituutti ja Rastor yhdistyivät 1.1.2020. Uuden yrityksen nimeksi tuli Rastor-instituutti.

Jaa sivu