Osaavaa henkilöstöä ei saa rekrytoimalla

Julkaistu 14.11.2018

Uutta osaamista saadaan kun vanhat työntekijät vaihdetaan uusiin. Mikä ettei, mutta tällä menolla ei synny kulttuuria, jossa osaaminen säilyisi tuoreena.

Selvitimme suomalaisilta yrityksiltä, millaista osaamista niiltä puuttuu tällä hetkellä. Kartoitimme samalla, miten ne aikovat reagoida tilanteeseensa. Vain kolmannes kyselyyn vastanneista katsoo, että henkilöstön tämänhetkinen osaaminen tukee riittävästi yrityksen liiketoiminnan kasvua. Yli puolet näkee, että ongelma on ratkaistavissa rekrytoimalla uutta osaamista talon ulkopuolelta – oletettavasti vanhan tilalle. Postimerkki selkäpuolelle ja kohti uusia haasteita.

Paluuposti saattaa viipyä kotvasen, mutta kun se saapuu, paketissa odottaakin ikävämpi yllätys. Äkillinen tarve täytettiin uutta osaamista palkkaamalla, mutta tähän loppuvat positiiviset uutiset; nopealla tahdilla muuttuvassa työelämässä äskeinen uusi on äkkiä nykyistä vanhaa. On varsin lyhytnäköistä vaihtaa tekijää lennosta aina akuutin osaamispulan tullen. 

Tuoreustakuu ansaitaan arjen teoilla

Tulevaisuudestaan kiinnostunut yritys rakentaa kulttuuria, jossa osaaminen kasvaa ja myös pysyy tuoreena. Kun henkilöstöä kannustetaan läpi työsuhteen kokeilemaan uusia asioita, seuraamaan aikaansa ja alaansa sekä kouluttautumaan ja verkostoitumaan, voi myös pitkään talossa olleen henkilöstön osaamiselle hyvillä mielin myöntää tuoreustakuun. Paketti on kasassa kun sen sisältä löytyy ajantasaisten taitojen lisäksi korvaamatonta hiljaista tietoa sekä utelias, uuden omaksumiselle avoin mieli.

Tällaisen kulttuurin rakentamista on mahdollista tukea purkamalla pinttyneitä rakenteita esimerkiksi niin, että henkilöstö pystyy vapaammin liikkumaan totutuista tehtävistään myös vaihtuviin projekteihin. Oppimista tapahtuu luontevasti antamalla ja saamalla palautetta, jakamalla kokemuksia ja seuraamalla muiden työtä. Kun ihmisiä törmäytetään, syntyy innostusta ja ideoita, mutta myös oppimisen paloa. 

Osaavaa henkilöstöä ei saa rekrytoimalla.

Avoimin mielin kohti uhrauksia

Jotta osaaminen laajenisi oikeaan suuntaan – kohti tulevaisuutta – kannattaa katsella kursseja ja koulutuksia avoimesti myös sieltä, mistä ei ensin tulisi mieleen. Ehkä Minnan osaaminen pääsisi paremmin esiin, jos digitaidot olisivat kunnossa? Eerolla olisi juuri oikeanlaista kokemusta ja taustaa – kunhan vain hän hioisi hiukan viestintäänsä.

Oppimiseen kannustavan kulttuurin rakentaminen ei vaadi työnantajalta uhrauksia, päinvastoin. Suurin osa oppimisesta tapahtuu tunnetusti työtä tekemällä, itseään haastamalla ja ongelmia ratkaisemalla. Kun työntekijä voi linkittää koulutusten ja valmennusten opit suoraan omiin työtehtäviinsä, työnantajan paketista avautuu pelkkiä hyötyjä.

Lue osaamistarpeita kartoittavan kyselymme raportti ja katso, millaisia valmennuksia räätälöimme yritysten tarpeisiin.

* Artikkeli on julkaistu Markkinointi-instituutin verkkosivuilla vuonna 2018. Markkinointi-instituutti ja Rastor yhdistyivät 1.1.2020. Uuden yrityksen nimeksi tuli Rastor-instituutti.

Jaa sivu