Tjänster

Vi producerar utbildning för företag som på ett identifierbart sätt ändrar personalens utförande.

Grunden för våra utbildningslösningar är företagets behov och målsättningarna för affärsverksamheten. Vi väljer mätare för helheten som vi kopplar till målsättningarna – och resultat nås.

Med utbildning förnyas personalens tillvägagångssätt

Effektiviteten i vår företagsutbildning grundar sig på att vi ändrar personalens arbetssätt och verksamhetsmodeller samt uppmuntrar till försök och bättre val. I utbildningen använder vi moderna arbetsredskap som konstaterats vara pedagogiskt fungerande. För oss är inlärning inte att stirra på torra slides, utan verkligt omväxlande.

  • Träning och personlig feedback gällande individens tillvägagångssätt
  • Co-creation och att lära tillsammans
  • Kontinuerlig mätning av resultat
  • Coachande åtgärder såsom utbildningsdagar, webbinlärning, mentorskap och coachning
  • Skapa synliga resultat för kunderna genom Asiakas2-metoden

Hos oss fungerar det bra att kombinera inlärning och arbete. Den som utbildas hämtar ämnen till uppgifterna från sitt eget arbete, och därmed kommer studierna arbetsgivarna till nytta genast från den första dagen. På så vis omvandlar våra kunskapsutvecklande tjänster organisationernas målsättningar till ett dagligt utförande och ett handlingsresultat som syns nedanför strecket.

yritysvalmennus-10.jpg

Vilka målsättningar har ditt företag?

Berätta för oss om dina utmaningar, så söker vi fram en lösning tillsammans.

KONTAKTA OSS