Risker och möjligheter i affärsverksamheten, Esbo

Kursen Risker och möjligheter i affärsverksamheten ger verktyg för att målmedvetet och systematiskt jobba med att uppnå företagets affärsmål. Genom att använda verktygen kan man identifiera risker och möjligheter och ta fram fungerande rutiner och ett ramverk för hanteringen. Den resulterande lösningen kan vara mycket enkel eller mycket systematisk – huvudsaken är att den fungerar och kommer till användning. Kursen lämpar sig för all slags affärsverksamhet, för ledare och företagsledare.

Världen förändras, hänger du med?

För en ledare är det viktigt att lära sig grunderna inom risk- och möjlighetshantering och att ta fram ett ramverk för hantering av dessa i den egna affärsverksamheten. Under kursen växer du som ledare och utvecklar samtidigt den egna organisationen i riktning mot framgångsrika resultat. Kursen ger idéer och tips på olika tillvägagångssätt, så att var och en hittar en tillämpning, som passar den egna organisationen eller affärsverksamheten.

Du identifierar, bedömer och prioriterar risker och möjligheter i ditt eget företag. Du lär dig teori och metoder för olika ambitionsnivåer och processer för systematisk behandling samt får verktyg för resursplanering.

Under tiden mellan utbildningsdagarna tar du fram ett risk- och möjlighetshanteringsramverk och testar detta ramverk så väl som det är praktiskt möjligt.

Kursen lämpar sig för all slags affärsverksamhet, för ledare och företagsledare, såväl ensamföretagare som ledare för stora företag.

 

Be om tilläggsinformation
Majvor Tillander kompetenschef 040 738 4499 majvor.tillander@rastorinst.fi
1100 € (+ moms 24%)
Utbildningens längd 1 månad
Utbildningsdagar 2 dagar

Esbo
Våren 2022