Yrkesexamen i arbete som teamledare

Yrkesexamen i arbete som teamledare ger dig färdigheter att leda ett team i det dagliga arbetet. Du förstår betydelsen av fungerande kommunikation och interaktion på arbetsplatsen.

Yrkesexamen i arbete som teamledare - utbildning för teamansvariga, avdelningsansvariga, ansvariga försäljare och produktansvariga

Yrkesexamen i arbete som teamledare är en av Utbildningsstyrelsen godkänd officiell examen. En bra teamledare skapar en välmående arbetsgemenskap. Under utbildningen får du bred insikt i teamledarens arbete. Du lär dig handleda teamets medlemmar och planera teamets arbete. Efter utbildningen känner du till de lagstadgade rättigheterna och skyldigheterna gällande teamets kompetens, arbetsfördelning och uppgifter på ett sätt som stöder organisationens strategi. Yrkesexamen i arbete som teamledare är en examen som uppskattas på arbetsmarknaden. Utbildningen skräddarsys på basen av ditt tidigare kunnande och dina egna målsättningar. Vid planeringen av studiernas innehåll kan du ta i beaktande önskemål och behov från arbetsgivarens sida. Du får personlig handledning i dina studier och i avläggande av examen av din handledare på Rastor-instituutti.

Yrkesexamen i arbete som teamledare lämpar sig för personer som nyligen blivit förmän, teamledare eller experter med ansvarsuppgifter inom ett visst område.