Yrkesexamen i affärsverksamhet, Esbo

Yrkesexamen i affärsverksamhet med inriktning i försäljning ger dig färdigheter att bli en yrkeskunnig försäljare med kunden i fokus. Du påvisar ditt kunnande i praktiska arbetsuppgifter på arbetsplatsen, vilket innebär att du behöver jobba inom försäljningsbranschen.

Mera information om utbildningen

Yrkesexamen i affärsverksamhet med inriktning i försäljning ger dig praktiska färdigheter och ökar din självsäkerhet som försäljare. Under utbildningens gång lär du dig att planera kundbetjäning och försäljning. Du analyserar köpprocessen och gör en försäljningsplan utgående från analysen. Du får nya insikter i hur man bemöter kunden och får verktyg att göra ett övertygande försäljningsarbete. 

I examensutbildningen har lärande i arbetslivet stor betydelse. Utbildningen skräddarsys utgående från ditt tidigare kunnande och din målsättning. Vid planeringen beaktas dina nuvarande arbetsuppgifter. Rastor-instituuttis handledare ger personlig handledning i studierna och vid avläggande av examen.

Utbildningen lämpar sig för dem som arbetar inom försäljningsbranschen och innehar grundfärdigheter. Utbildningen består av närstudiedagar och handledda webbkurser. Däremellan utför du i ditt eget arbete uppgifter som anknyter till studierna.

Arbetsgivaren får en motiverad och yrkeskunnig arbetstagare som förstår betydelsen av god kundservice. 

Be om tilläggsinformation
Carita Karhunen kompetenschef 040 621 2335 carita.karhunen@rastorinst.fi
940 €
Utbildningens längd 10–15 månader
Utbildningsdagar Enligt individuell studieplan

Esbo
1.2.2022