Isännöitsijän ammatissa ikä on etu, ei haitta

Tarja Kilgast, Isännöinnin koulutusohjelma

Tarja Kilgast

Pohtiessani sopivaa suuntaa leventää osaamistani mietin, mikä tämän ajan työelämässä on sellainen ammatti, jossa ikä olisi etu eikä haitta. Yksi selkeästi sellainen ala on kiinteistöala ja sen sisällä isännöitsijän ammatti. 

Työssäni pankissa olen tekemisissä myös asunto- ja kiinteistöyhtiöiden kanssa. Näin ollen isännöinnin teemat sivuavat omaa työtäni. Lisäksi olen toiminut taloyhtiöiden hallituksissa nyt jo viidentoista vuoden ajan. 

Maailma ja työelämä muuttuvat, ja siksi jatkuvasta osaamisen kehittämisestä on tullut arkipäivää työssä käyville. Osaamisessa pitää olla leveyttä useampaan suuntaan, jotta voi joustavasti sopeutua muutoksiin, joita elämän eteen tuo. Kouluttamalla itseään uusillekin aloille voi laajentaa omaa osaamistaan ja tuoda uutta nykyisiinkin tehtäviin.

Kouluttautuminen isännöitsijäksi onnistuu aikuisena työn ohessa

Itse kiinnostuin isännöinnin koulutuksesta. Oman työtilanteeni takia etsin opiskeluvaihtoehtoa, jossa koulutus on mahdollista suorittaa aikuiskoulutuksena työn ohessa ilman opintovapaata. Isännöinnin koulutusohjelma oli selvästi kompaktein pakkaus markkinoilla. Opinnot tehtiin työn ohessa, ja koulutuspäivät olivat kahden päivän tiiviinä paketteina muutaman kuukauden välein, joten ne eivät haitanneet työntekoa. 

Halusin saada selvemmän käsityksen siitä, millaista isännöitsijän työ on. Tavoite täyttyi erinomaisesti, koska koulutuksessa käsitellään isännöitsijän työtä monesta vinkkelistä. Tutuiksi tulivat kiinteistötekniset asiat, taloudenhoito, juridiikka eli lait ja säädökset sekä asiakaspalvelu.

Isännöintiala ja sen myötä isännöitsijän tehtävät ovat murroksessa. Pelkkä tekninen osaaminen ja talousasioiden hallitseminen eivät riitä.

Isännöintiala ja sen myötä isännöitsijän tehtävät ovat murroksessa. Pelkkä tekninen osaaminen ja talousasioiden hallitseminen eivät riitä – modernissa isännöinnissä hyödynnetään teknologiaa ja palvellaan paremmin osakkaita ja asukkaita. 

Koulutus antoi uutta virtaa ja vahvisti osaamista

Isännöitsijän koulutus vahvisti osaamista, jota työssäni tarvitsen asunto- ja kiinteistöyhtiöiden parissa. Lisäksi se antoi vahvan pohjan toimia taloyhtiön hallituksen jäsenenä. 

Erityisesti juridiikan osuus jäi vahvasti mieleen ja auttoi ymmärtämään, mihin asioihin ja miksi tulee kiinnittää entistä tarkemmin huomiota. Tilinpäätöksiä ja kirjanpitoa olin tottunut katsomaan yritysten vinkkelistä, mutta Isännöinnin koulutusohjelmaan kuuluvat kirjanpidon koulutuspäivät havainnollistivat niissä olevat erot taloyhtiön ja tavallisen yrityksen välillä. 

Taloyhtiön hallituksessa toimiessani on päätöksenteko varmempaa ja helpompaa, kun ymmärrän kokonaisuuden ja tunnen taustat ja lait. 

Lisäksi koulutus piristi kummasti, kun pääsi näkemään asioita uudesta tulokulmasta, tutustui eri alojen ihmisiin ja sai käsityksen isännöitsijän ammatista. Maailma muuttuu, mutta omalla aktiivisuudella voi pitää huolta, että pysyy itse muutoksessa mukana. 

Lue lisää isännöinnin koulutuksista Rastor-instituutissa.


Artikkeli on julkaistu alun perin Markkinointi-instituutin verkkosivuilla. Markkinointi-instituutti ja Rastor yhdistyivät 1.1.2020. Uuden yrityksen nimeksi tuli Rastor-instituutti.

Jaa sivu