Piritta Seppälä: On mukava tulla opetustilanteeseen kun tietää, että asiat ovat varmasti reilassa ja toimivat niin kuin on sovittu

Piritta Seppälä kouluttaa mm. järjestösektorille suunnattujen koulutusohjelmien ja Copywriterin koulutusohjelman opiskelijoitamme.

Viestintä-Pirittana tunnettu Piritta Seppälä on kouluttanut meillä vuodesta 2012 alkaen. Seppälän koulutusten aihepiirejä ovat viestintä, viestinnän suunnittelu ja strategiat, verkkoviestintä sekä sosiaalinen media ja sosiaalisen median strategiat. Seppälä kouluttaa pääasiassa järjestösektorille suunnatuissa koulutusohjelmissa, mutta myös esimerkiksi Copywriterin koulutusohjelmassa.

Tarjoamme asiantuntijoillemme koulutuskeikkojen lisäksi myös muita yhteistyömahdollisuuksia. Seppälän kutsuimme kehittämään Copywriterin koulutusohjelman digiopintoja.

– Meitä asiantuntijoita arvostetaan osaajina ja meistä pidetään myös hyvää huolta. Viestintä minun ja koulutusten vastuuhenkilöiden välillä on mutkatonta, avointa ja suoraa. Voimme antaa palautetta puolin ja toisin, Piritta Seppälä sanoo.

Hän kuvailee yhteistyötä erinomaisen sujuvaksi ja suosittelee sitä muillekin.

– On mukava tulla opetustilanteeseen kun tietää, että asiat ovat varmasti reilassa ja toimivat niin kuin on sovittu!

Koulutuskeikat tarjoavat vaihtelua omaan työhön

Aikuisopiskelijat tulevat koulutuspäiville erilaisista organisaatioista erilaisilla pohjatiedoilla. Piritta Seppälä pitää tätä sekä haasteena että mahdollisuutena.

– Kuten muissakin Viestintä-Pirittan koulutuksissa, räätälöin sisältöjäni aina osallistujien tilanteeseen sopiviksi – toisinaan myös ihan lennosta, jos tarve niin vaatii.

Seppälä pyrkii tuomaan koulutuksiinsa mahdollisimman paljon vuorovaikutusta ja varmistaa, että osallistujat oppivat myös toisiltaan.

 – Pidempien koulutusohjelmien opiskelijat ovat usein jo hioutuneet yhteen ryhmänä ennen kuin tapaan heidät. Silloin keskustelu voi olla luontevampaa kuin koulutuspäivissä, joissa osallistujat ovat yhdessä vain yhden päivän ajan.

Oman yrityksensä asiakkaiden kouluttaminen on Seppälän päätyötä, mutta yrityksen omat koulutukset ja sparraukset ovat pääasiassa asiakkaille muotoiltuja kokonaisuuksia.

– Nämä avoimet koulutukset ovatkin mukava poikkeus ja lisä päätyöhöni. Ne myös mahdollistavat uusien näkökulmien ja ideoiden saamisen muun työn ohella mukavalla tavalla.

Koulutuspäivissä kouluttajakin oppii

Aikuisopiskelijoiden motivaatio oppia uutta lähtee pääsääntöisesti heistä itsestään ja heidän omasta halustaan kehittyä. Piritta Seppälälle on tärkeää, että hän kouluttajana pystyy tarjoamaan tiedonjanoisille koulutettaville alan uusinta tietoa, ja että jokainen osallistuja vie koulutuspäivästä mukanaan ainakin yhden uuden idean tai oivalluksen.

– Ammattilaisilla koulun penkillä on aina omakohtaista kokemusta aiheista, joista puhutaan. Se tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden peilata oppeja oman organisaation ja itsensä toimintaan, mutta myös minulle kouluttajana mahdollisuuden kuulla erilaisista käytännön toimintatavoista sekä viestinnän haasteista ja onnistumisista ainutlaatuisella tavalla. Koulutuspäivät ovat siis aina tietyllä tavalla oppimistilanteita myös kouluttajalle!