Tarvitseeko yrityksesi uutta virtaa sisällöntuotantoon?

Nyt sinulla on hyvä mahdollisuus saada osaaja suunnittelemaan ja toteuttamaan merkityksellisiä sisältöjä asiakkaan ostopolun eri vaiheisiin ja kasvamaan sisällöntuottajaksi yrityksessänne.

Sisällöntuottaja F.E.C -rekrytoiva koulutus on Uudenmaan alueen yritysten tarpeisiin suunniteltu rekrytointikanava uusien sisällöntuottajien löytämiseksi. Koulutuksen kautta voit saada osaajan suunnittelmaan ja tuottamaan sisältöjä, esimerkiksi videoita, blogeja, verkkosivujen artikkeleita, tuotekuvauksia ja podcasteja eli markkinoinnin "polttoainetta", jota tarvitaan asiakashankintaan ja tavoitteelliseen markkinointiin. 

Hakijat ovat ammatillisen- tai korkeakoulutuksen käyneitä, ja heillä on jo taustaa markkinoinnista tai viestinnästä. He tulevat koulutukseen laajentaakseen osaamistaan sisällöntuotannon eri osa-alueisiin.​ Voit valita koulutuksen hakijoista soveltuvimman henkilön työskentelemään kuuden kuukauden ajaksi koulutussopimuksella. Koulutettava henkilö tarjoaa työpanoksensa sekä tuoreen osaamisensa yrityksen käyttöön ja kehittää samanaikaisesti taitojaan korkeatasoisessa sisällöntuottajan koulutuksessa.

Näin uuden osaajan rekrytointi etenee: 

Koulutettavan kanssa solmitaan koulutussopimus

Yritys, koulutettava ja Rastor-instituutti allekirjoittavat F.E.C -koulutussopimuksen. Koulutussopimuksen aikana henkilö työskentelee yrityksessä ja hänet koulutetaan työtehtäviinsä Rastor-instituutin koulutuksen sekä yrityksessä käytännön työtehtävissä. Koulutussopimuksen tavoitteena on solmia työsopimus koulutusjakson päätyttyä tai sen aikana.

Ajankohta ja kesto

Koulutus alkaa joustavasti yrityksesi tarpeen mukaan 15.2.–29.3.2023, kun sopiva koulutettava löytyy. Koulutussopimuksen kokonaiskesto on kuusi kuukautta sisältäen 100 päivää yrityksessä työskentelyä sekä 20 päivää koulutusta Rastor-instituutissa. Koulutus sisältää 5 päivää lomaa, joka sijoittuu viikolle 29 (17.7.–21.7.2023).

Hinta

Ehdokkaiden esittely on maksutonta. Jos ehdokkaista löytyy tarpeeseesi sopiva henkilö, koulutuksen hinta on 1400 €/kk/hlö + alv 24 %.

Miten edetä?

Ota rohkeasti yhteyttä jo kerro millaiseen tarpeeseen etsit tekijää. Sopivien ehdokkaiden kartoittaminen ei sido sinua mihinkään.

Vaaditaan
Vaaditaan
Vaaditaan
Vaaditaan

Koulutuspäivien aiheet ja sisällöt

Starttipäivä 

• Koulutusohjelman esittely, osallistujien esittäytymiset ja tutustuminen, käytännön asiat      

Somesisällöt ja julkaiseminen: Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube ja muut kanavat

 • Julkaisujen suunnittelu ja tehokas sisällönhallinta
 • Kanavat yrityskäytössä 
 • Toimivat sisällöt ja postaukset, (kuvat, videot, kelat, tarinat, linkit jne)
 • A/B-testaus
 • Maksullinen mainonta, kohdentaminen ja kampanjat
 • Harjoituksia

Sisältösuunnitelma ja suunnittelun työkalut 

 • Asiakasprofiilit työvälineinä
 • Asiakasmatka sisältösuunnittelun työvälineenä
 • Sisältösuunnitelman laatiminen
 • Esimerkkejä sisältösuunnitelmasta ja mallit toimivaan suunnitteluun

Vaikuttavan sisällön suunnittelu

 • Millainen sisältö toimii? 
 • Konkreettiset työkalut tavoitteiden asettamiseen ja saavuttamiseen
 • Mallit ja vinkit vaikuttavien sisältöjen tekemiseen

Sisältöjen analytiikka ja mittaaminen

 • Sisällöntuottajan analytiikkaosaaminen
 • Somejulkaisut ja mittaaminen
 • Menestysmittarit

Sisällöntuottajan SEO-osaaminen

 • Hakutulosanalyysi asiakasymmärryksen kasvattajana
 • Hakukoneoptimoinnin perusteet 
 • Sisältöjen optimoinnin periaatteet ja vinkit
 • Harjoitellaan sisällön optimointia
   

Sujuva kirjoittaminen ja blogit sisältöinä

 • Kirjoita vakuuttavasti, löydä tyylisi ja vakuuta
 • Blogin mahdollisuudet tekstilajina
 • Blogitreenit

Sujuvat tekstit: asiakastarinat

 • Tutkimustiedosta sisällöksi
 • Asiakasreferenssit, miten kertoa asiakkaan kokemuksesta
 • Haastattelut sisältöjen materiaalina, vinkit onnistuneeseen haastatteluun
 • Tutkimuksiin ja tietoon pohjautuvat sisällöt. Mis- ja disinformaation tunnistaminen ja kriittinen sisällöntuotanto

Oppaat ja ohjeet sisältöinä

 • Oppaat ja ohjeet sisältöinä, teknisen tiedon kuvaaminen    
 • Saavutettavuuden periaatteet ja mitä sisällöntuottajan pitää huomioida sisältöjä suunnitellessa ja toteuttaessa

Visuaalisen viestinnän mahdollisuudet

 • Vaikuttavampaa viestintää visuaalisuudella
 • Kuvat ja videot osana organisaation tarinankerrontaa
 • Infograafit sisältöinä

Työpaja: Visuaalinen viestintä käytännössä 

 • Kuvien ja videoiden tekemisen käytännöllinen työpajapäivä
 • Harjoitellaan videoiden kuvaamista ja editointia kännykän ilmaisohjelmilla
 • Podcastit ja verkkotapahtumat sisältöinä
  • Podcastien suunnittelu, käsikirjoittaminen ja toteutus, harjoitellaan podcastin tekemistä 
 • Somekanavien livelähetykset ja webinaarit markkinoinnin sisältöinä. Työkalut ja vinkit, harjoitellaan livelähetystä

Uutiskirjeet ja markkinoinnin automaatio

 • Asiakkaan ostoprosessin, sisällöntuotannon ja automaation yhteispeli
 • Toimivat uutiskirjeet
 • Vinkit automatisoidun markkinointiviestinnän testaamiseen ja optimointiin

Päätöspäivä: Opit talteen 

 • Sisältösuunnittelun onnistumisen reflektointi 
  • tavoitteen asettaminen ja rajaaminen
  • tehdyn sisällön monipuolinen hyödyntäminen
 • Sisältötyön fasilitointi

Seuraavat stepit sisällöntuottajana kehittymisessä ja oma osaamispolku

Itsenäisesti opiskeltava verkkomateriaali

Kukin opiskelija voi valita itselleen relevantit itsenäisesti opiskeltavat sisällöt oman osaamistarpeen mukaan. Tarjolla mm. seuraavia teemoja: 

 •  Asiakaslähtöisen ajattelun perusteet 
 • Tarinankerronta
 • Tietosuoja ja markkinoinnin lainsäädäntö
 • Sosiaalisen median kanavien perusosaamiset 
 • Kielenhuolto
 • Adobe-työkalujen perusteet (Photoshop, InDesign, Illustrator)

Harjoitukset ja oppimispäiväkirja

 • Koulutuspäivien teemaan liittyvät orientoivat harjoitukset
 • Haastattelutehtävä, johdon odotukset sisältömarkkinoinnille ja sisältömarkkinoinnin painopisteiden selkeytys itselle 
 • Sisältösuunnitelman suuntaviivat -tehtävä, kootaan ja kiteytetään sisällöntuotannolle tärkeät tiedot ja linjaukset
 • Vertaissparraus valitusta sisällöstä 
 • Oppimispäiväkirja: sisältösuunnitelman toteuttamisen reflektointi ja oppien sekä oivallusten tuottamat kokeilut työpaikalla

Sisällöntuottaja F.E.C -koulutuksen tavoitteena on: 

 • saada konkreettiset työkalut ja menetelmät sisällöntuotantoon 
 • laatia toimiva sisältösuunnitelma, jossa huomioidaan miksi, miten ja kenelle sisältömarkkinointia tehdään 
 • luoda asiakasprofiilit asiakkaiden tarpeiden ja motiivien pohjalta ja tuottaa asiakkaille merkityksellistä sisältöä: blogeja, artikkeleita, videoita, podcasteja, oppaita ym.  
 • oppia tavoittamaan asiakkaat ostopolun eri vaiheissa ja osata vakuuttaa heidät myös ostopäätöksen hetkellä 
 • omaksua sisällöntuotannossa tarvittavia analytiikka- ja mittaamismenetelmiä sekä hakukoneoptimointia (SEO) 
 • osata julkaista sisältöjä eri somealustoilla sekä mitata ja analysoida viestinnän tuloksia 

Yritysten usein kysytyt kysymykset F.E.C-koulutuksista

F.E.C-koulutus (Further Educated with Companies) on ELY-keskusten hankkimaa työvoimakoulutusta korkeakoulutetuille työnhakijoille. F.E.C-koulutus tarjoaa yrityksille mahdollisuuden valita työnhakijoiden keskuudesta potentiaalinen työnhakija kehittymään ja kouluttautumaan tehtävissään. Koulutus toteutetaan yhteistyössä paikallisen TE-palveluiden kanssa.