Uutta virtaa viestinnän tehtäviin?

Etsimme työssäoppimispaikkoja Uudenmaan alueelta Viestinnän asiantuntija F.E.C -koulutuksen osallistujille.

Viestinnän asiantuntija F.E.C on yrityksien tarpeisiin suunniteltu rekrytointikanava uusien viestinnän osaajien löytämiseksi. Yritys valitsee koulutuksen hakijoista soveltuvimman henkilön työskentelemään kuuden kuukauden ajaksi koulutussopimuksella. Koulutettava henkilö opiskelee samanaikaisesti laaja-alaisesti viestintää Rastor-instituutin koulutuksessa tuoden yritykseesi tuoreimmat tiedot ja opit.

Koulutus kattaa viestijän työn keskeiset tehtävät suunnittelusta toteutukseen ja mittaamiseen. Osallistujat oppivat mm. suunnittelemaan viestintää, kirjoittamaan parempia tekstejä sekä rakentamaan niin työnantajamielikuvaa kuin sidosryhmäviestintää sosiaalisessa mediassa. Koulutukseen sisältyy myös viestinnän tehtävissä tarpeellisia fasilitoinnin, kouluttamisen, sisäisen digitaalisen viestinnän ja tapahtumasuunnittelun teemoja.

Kaikki koulutuksen suorittaneet saavat Rastor-instituutin Viestijän tutkinnon todistuksen. Viestijän tutkinto on alalla tunnettu koulutus, joka oli aiemmin nimeltään Tiedottajan tutkinto, MTi.

F.E.C -koulutuksen edut yritykselle

F.E.C-koulutus on helppo ja riskitön väylä arvioida uuden henkilön sopivuutta tehtävään ja kasvattaa uusi ammattilainen yrityksesi palvelukseen. Valitsette koulutuksen hakijoista teillä avoinna olevaan tehtävään parhaiten soveltuvan henkilön. Hakijoilla on jo viestinnän osaamista joko koulutuksen ja/tai työkokemuksen kautta.

Työtehtävät voivat olla esimerkiksi viestinnän asiantuntijan tai suunnittelijan, sisällöntuottajan, työyhteisöviestijän tai sosiaalisen median asiantuntijan tai tuottajan tehtäviä. Koulutuksen päättyessä teillä on valmiiksi perehdytetty, laadukkaan koulutuksen saanut osaaja, jonka voit halutessasi palkata suoraan työsuhteeseen ilman lisäkustannuksia.

rekrykoulutusprosessi-yrityksille.jpg

Koulutettavan kanssa solmitaan koulutussopimus

Yritys, koulutettava ja Rastor-instituutti allekirjoittavat F.E.C-koulutussopimuksen. Koulutussopimuksen aikana koulutettava työskentelee yrityksessä, 100 päivää ja osallistuu Rastor-instituutin järjestämiin koulutuspäiviin, 20 päivää. Koulutussopimuksen tavoitteena on solmia työsopimus, mutta se ei sido yritystä rekrytointiin.

Ajankohta ja kesto

Koulutus alkaa joustavasti yrityksesi tarpeen mukaan 4.4.–16.5.2022, kun sopiva koulutettava löytyy. Koulutus päättyy 29.9.–8.11.2022. Lomajakso on 11.–15.7. Koulutussopimuksen kokonaiskesto on kuusi kuukautta sisältäen 100 päivää yrityksessä työskentelyä sekä 20 päivää koulutusta Rastor-instituutissa.

Hinta

Hakijoiden esittely on maksutonta. Jos hakijoista löytyy tarpeeseesi sopiva henkilö, koulutuksen hinta on 1400 €/kk/hlö + alv 24 %.

Miten edetä?

Ota rohkeasti yhteyttä jo kerro millaiseen tarpeeseen etsit tekijää. Sopivien hakijoiden kartoittaminen ei sido sinua mihinkään.

Kristina Hupli
rekrytointikonsultti, Rastor-instituutti
p. 040 581 0750 
kristina.hupli@rastorinst.fi

Maiju Salonen
rekrytointikonsultti, Rastor-instituutti
p. 050 379 0408 
maiju.salonen@rastorinst.fi

Viestinnän asiantuntija F.E.C -koulutuksen sisältö:

Kasva kirjoittajana 
3 koulutuspäivää + verkko-opiskelua + harjoituksia
Opit kirjoittamaan vakuuttavampaa sekä entistä sujuvampaa suomea. Harjoittelet mm. uutisen ja tiedotteen rakennetta, otsikointia ja eri tekstityyppejä. Saat harjoitustehtäviin asiantuntijalta palautteen, jonka avulla kehität omaa kirjallisen viestinnän osaamistasi entisestään eteenpäin.

Strateginen viestintä 
2 koulutuspäivää
Tässä osiossa perehdyt mm. viestinnän suunnitteluun ja seurantaan, media- ja sidosryhmäsuhteisiin, teemojen hallintaan sekä kriisi- ja poikkeustilaviestintään. Kerrytät samalla strategista ymmärrystäsi ja perehdyt syvällisemmin organisaatiosi strategisiin tavoitteisiin ja viestinnän rooliin tavoitteiden edistäjänä. 

Vuorovaikutustaidot työyhteisössä 
2 koulutuspäivää + verkko-opiskelua + harjoituksia
Tässä vuorovaikutteisessa valmennuksessa harjoittelet viestijän puheviestinnällisiä tilanteita ja treenaat vuorovaikutus- ja esiintymistaitojasi. Opit arvioimaan omaa viestintäosaamistasi ja laadit suunnitelman oman viestinnän kehittämiseksi.  

Fasilitointitaidot ja sisäinen valmentaminen 
1 päivä verkkokurssin opiskelua + 1 koulutuspäivä 
Verkkokurssilla käydään läpi mitä fasilitointi on, ja missä ja miten sitä kannattaa hyödyntää. Opit soveltamaan suunnitelmallisesti fasilitointiprosessia sekä erilaisia menetelmiä, työkaluja ja työpajatyyppejä. Valmennuspäivissä saat parhaat vinkit ja treeniä fasilitointiin sekä sisäisenä valmentajana toimimiseen.

Saavutettavuus ja vastuullisuusviestintä 
1 koulutuspäivä 
Opit muokkaamaan sisällöt saavutettaviksi ja ymmärrät saavutettavuuden merkityksen osana parempaa viestintää. Päivän toisena teemana on inklusiivisuus työelämässä ja viestinnässä.

Onnistunut tapahtuma 
1 koulutuspäivä 
Oivallat, miten tapahtumat sijoittuvat osaksi koko yrityksen liiketoimintaa. Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan onnistuneen tapahtuman. Koulutuspäivässä käydään läpi onnistuneen tapahtuman malli.

Sisäinen some 
1 koulutuspäivä 
Tutustut tärkeimpiin sisäisen somen työkaluihin. Opit asemoimaan sisäiset sosiaalisen median kanavat muiden viestintäkanavien, esim. intranetin rinnalle ja saat työkaluja sisäisen digitaalisen viestinnän kehittämiseen.

Visuaalinen viestintä 
2 koulutuspäivää + harjoituksia
Syvennyt visuaalisen viestinnän mahdollisuuksiin sekä treenaat visuaalisten sisältöjen tekemistä. Saat varmuutta ja käytännön työkaluja sekä visuaalisen sisällön hankkimiseen että omaan tekemiseen. 

Sosiaalinen media viestinnässä ja markkinoinnissa
3 koulutuspäivää
Tässä tehopaketissa kehität osaamistasi viestijänä somessa. Koulutuspäivissä käydään läpi somekanavien uusia ominaisuuksia ja saat vinkkejä vaikuttavaan viestintään ja vuorovaikutuksen rakentamiseen keskeisillä somekanavilla (Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter ja TikTok). Päivissä saat myös työkaluja työnantajamielikuvan rakentamiseen ja työyhteisön osallistamiseen viestinnässä. 

Tarinankerronta
1 päivä verkko-opiskelua 
Verkkokurssilla perehdyt tarinankerronnan teoriaan, klassikoihin ja esimerkkeihin sekä harjoittelet tarinallisen sisällön tekemistä. Saat vinkkejä organisaation tarinankerrontaan ja varmuutta organisaation oman tarinan hahmottamiseen ja siitä viestimiseen.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

FEC-koulutus (Further Educated with Companies) on Uudenmaan ELY-keskuksen hankkimaa työvoimakoulutusta korkeakoulutetuille työnhakijoille. FEC-koulutus tarjoaa yrityksille mahdollisuuden valita työnhakijoiden keskuudesta potentiaalinen työnhakija kehittymään ja kouluttautumaan tehtävissään. Koulutus toteutetaan yhteistyössä paikallisen TE-palveluiden kanssa.