Yritysturvallisuuden asiantuntija F.E.C, Uusimaa

Millä tolalla yrityksesi turvallisuusasiat ovat tällä hetkellä? Tunnistatko ja oletko varautunut tarpeeksi hyvin mahdollisiin turvallisuusuhkiin ja -riskeihin, jotka voivat olennaisesti vaikuttaa yrityksesi tulevaisuuteen?

Yritysturvallisuus on kaikkien yrityksen olemassaoloon olennaisesti liittyvien toimintojen, kuten henkilöstön, tiedon, toimitilojen, omaisuuden, maineen ja ympäristön suojaamista niihin kohdistuvilta riskeiltä. Yritysturvallisuuden asiantuntija F.E.C -rekrytoiva koulutus sisältää elinkeinoelämässä kehitetyn turvallisuusmallin mukaiset osa-alueet, jotka antavat koulutettavalle kokonaisvaltaisen käsityksen koko yritysturvallisuuden toimintaympäristöstä.

Yritysturvallisuus koskee laajasti eri toimintoja ja minkä tahansa turvallisuuden osa-alueen huomiotta jättäminen voi olla uhka yrityksen liiketoiminnan jatkuvuudelle. Digitalisaatio on myös tuonut mukanaan aivan uudenlaisia haasteita ja vaatimuksia yritysturvallisuudelle.

Koulutamme rekrytoivan Yritysturvallisuuden asiantuntija F.E.C-koulutuksen kautta työelämässä tarvittavien turvallisuuden eri osa-alueiden asiantuntijoita. Koulutukseen hakeutuvilta edellytetään vahvan motivaation lisäksi soveltuvaa, vähintään AMK-tason korkeakoulututkintoa – soveltuva tausta on esimerkiksi luonnon- tai ympäristötieteellinen, yhteiskunta- tai oikeustieteellinen, kaupallinen, tekninen tai ICT-alaan liittyvä koulutus tai vaihtoehtoisesti vahva soveltuva turvallisuusalan työkokemus.

Millaisiin tehtäviin hakija voi työllistyä?

Yritysturvallisuuden asiantuntija F.E.C antaa mahdollisuuden toimia esimerkiksi:

  • monimuotoisissa tietoturvallisuuden, riskienhallinnan, fyysisen turvallisuuden, turvallisuusviestinnän ja sisäisen auditoinnin tehtävissä tai
  • turvallisuuden kehittämiseen liittyvissä projekteissa

Tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi:

  • työ-, tieto- tai turvallisuuskoordinaattori, -suunnittelija tai asiantuntija
  • riskienhallintakoordinaattori,- suunnittelija tai -asiantuntija
  • varautumisen koordinaattori,- suunnittelija tai -asiantuntija
  • tarkastaja, toimitilavastaava tai kiinteistöhallinnon palveluvastaava
     

Näin uuden osaajan rekrytointi etenee: 

Koulutettavan kanssa solmitaan koulutussopimus

Yritys, koulutettava ja Rastor-instituutti allekirjoittavat F.E.C -koulutussopimuksen. Koulutussopimuksen aikana henkilö työskentelee yrityksessä ja hänet koulutetaan työtehtäviinsä Rastor-instituutin koulutuksen sekä yrityksessä käytännön työtehtävissä. Koulutussopimuksen tavoitteena on solmia työsopimus koulutusjakson päätyttyä tai sen aikana.

Ajankohta ja kesto

Koulutus alkaa joustavasti yrityksesi tarpeen mukaan 17.4.–29.5.2023, kun sopiva koulutettava löytyy. Koulutussopimuksen kokonaiskesto on kuusi kuukautta sisältäen 100 päivää yrityksessä työskentelyä sekä 20 päivää koulutusta Rastor-instituutissa. Koulutus sisältää 5 päivää lomaa, joka sijoittuu viikolle 30 (24.7.–28.7.2023).

Hinta

Ehdokkaiden esittely on maksutonta. Jos ehdokkaista löytyy tarpeeseesi sopiva henkilö, koulutuksen hinta on 1400 €/kk/hlö + alv 24 %.

Miten edetä?

Varaa sinulle sopiva aika etätapaamiseen, niin jutellaan millaiseen tarpeeseen etsit tekijää. Sopivien ehdokkaiden kartoittaminen ei sido sinua mihinkään.

VARAA TÄSTÄ

Koulutuksen sisältö 

Yritysturvallisuuteen liittyvät lait ja asetukset
Tavoitteena on tietää yritysturvallisuuteen oleellisesti liittyvät lakiasiat sekä niiden vaikutukset yritysturvallisuuskulttuurin rakentamiselle.

Riskienhallinta
Ymmärrät riskienhallinnan toimintamallin, jonka tarkoituksena on minimoida tietyn kohteen tai toiminnon riskit sekä niiden vaikutukset.

Väärinkäytösten ja poikkeamien hallinta
Saat erilaisia työkaluja ja menetelmiä väärinkäytösten ja poikkeamien hallintaan.

Työturvallisuus, työterveyshuolto ja työsuojelu
Tiedostat eri osapuolten vaikutuksen työsuojelutoimintaan ja mikä merkitys työsuojeluorganisaatiolla on koko organisaatiolle.

Henkilöstöturvallisuus
Pystyt luomaan turvallisen työympäristön sekä turvaamaan henkilöstön turvallisuuden paikasta ja toiminnosta riippumatta.

Tieto- ja kyberturvallisuus
Pystyt tunnistamaan, ennaltaehkäisemään sekä hallitsemaan mm. verkon välityksellä ja teknisten välineiden kautta syntyviä digitaalisia uhkia.

Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus
Hallitset menetelmät ja keinot, joiden avulla voidaan suojata henkilöstöä sekä omaisuutta uhkaavilta riskeiltä.

Pelastusturvallisuus
Hallitset palo- ja pelastusturvallisuuteen liittyvät lukuisat eri elementit sekä tuotat tarvittavaa materiaalia kuten esimerkiksi pelastus- tai varautumissuunnitelmia sekä koulutuksia.

Varautuminen ja kriisien hallinta
Ymmärrät varautumisen tarkoituksen ja erilaiset keinot, joiden avulla organisaatio pystyy turvaamaan toimintansa kaikissa olosuhteissa.

Ympäristöturvallisuus
Ymmärrät ympäristöturvallisuuden merkityksen koko liiketoiminnalle sekä rakennat yritykselle suunnitelman ekologisesti kestävälle kehitykselle.

Tuotannon ja toiminnan turvallisuus
Kykenet tuottamaan suunnitelmia yrityksen/organisaation toiminnan turvaamiseksi arvoketjun eri vaiheisiin.

F.E.C-koulutus (Further Educated with Companies) on ELY-keskusten hankkimaa työvoimakoulutusta korkeakoulutetuille työnhakijoille. F.E.C-koulutus tarjoaa yrityksille mahdollisuuden valita työnhakijoiden keskuudesta potentiaalinen työnhakija kehittymään ja kouluttautumaan tehtävissään. Koulutus toteutetaan yhteistyössä paikallisen TE-palveluiden kanssa.