Muutosturvapalvelut – laadukasta tukea lomautus- tai irtisanomistilanteessa

Yli 30 henkilön organisaatioissa työnantajan tulee kustantaa tuotannollisen tai taloudellisen syyn perusteella irtisanotulle, yli 5 vuotta työsuhteessa olleelle henkilölle työllistymistä edistävää koulutusta. 

Tarjoamalla Rastor-instituutin työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta yrityksenne helpottaa ja nopeuttaa irtisanotun tai lomautetun henkilön asemaa työmarkkinoilla ja pääsyä uuteen työhön.

Räätälöimme yrityksellenne sopivan palvelupaketin, joka voi sisältää esim. urakeskusteluja, yhteistyökumppaniemme työpsykologien palveluita, työllistämistä edistävää valmennusta ja rekrytointiin tähtäävää koulutusta.

TäsmäKoulutuksella yritys välttää henkilöstövähennykset

TäsmäKoulutus auttaa teitä pitämään kiinni organisaationne tärkeimmästä voimavarasta, osaavasta henkilöstöstä. Kouluttamalla työntekijöitänne pystytte pitämään kiinni nykyisen henkilöstönne hiljaisesta tiedosta ja saatte samalla uutta osaamista.

Täsmäkoulutus on ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta, joka nostaa selkeästi työntekijöidenne osaamisen tasoa. Tavoitteena on estää lomautuksia ja irtisanomisia. Koulutus voidaan toteuttaa määräaikaisten lomautusten aikana tai niiden asemesta.

TäsmäKoulutuksen rahoittavat työnantajayritys sekä työ- ja elinkeinohallinto yhdessä. Työnantajan maksuosuus on 30–50 prosenttia hankintasopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta. Työnantajan maksuosuuteen vaikuttaa yrityksen koko.

TäsmäKoulutus räätälöidään organisaationne tarpeisiin sopivaksi, ja se sisältää koulutuspäiviä Rastor-instituutissa.

MuutosKoulutus tukee irtisanottua tai lomautettua henkilöstöä

MuutosKoulutuksen avulla autatte tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanottua tai lomautettua henkilöstöänne työllistymään uudelleen. Se soveltuu myös tilanteisiin, jossa henkilöstöä lomautetaan toistaiseksi, ja paluu aiempaan työhön on epävarmaa.

MuutosKoulutuksen rahoittavat työnantajayritys sekä työ- ja elinkeinohallinto yhdessä. Työnantajan maksuosuus on 20 prosenttia hankintasopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta.

Muutosturva

Kokenut koulutuksenjärjestäjä auttaa yritystänne toteuttamaan muutosturvan laadukkaasti

Muutosturvan toteuttamiseksi vaihtoehtoina voivat olla esimerkiksi:

Rastor-instituutti on varma valinta yrityksenne kumppaniksi muutostilanteissa

  • Laaja palvelutarjonta
  • Hyvä palveluiden laatu**
  • Hyvä toimitusvarmuus**
  • Hyvä kouluttajien ammattitaito**
  • Erinomainen aineistomateriaali**
  • Ratkaisu sidottu liiketoiminnan tavoitteisiin
  • Yli 300 kouluttajaa ja valmentajaa, joista valitaan aina sopivin
  • Yrityspäättäjien antama NPS-suositteluluku 49*
  • Yrityspäättäjien antama arvosana yhteistyölle Rastor-instituutin kanssa 4,4/5* 
  • Suomen suurin valtakunnallinen valmennusorganisaatio

Olemme kokeneita aikuisten oppimisen ja valmentamisen ammattilaisia. Työskentelyotteemme on rohkaiseva ja kannustava; palveluidemme lähtökohtana on auttaa irtisanottuja ja lomautettuja työntekijöitänne tunnistamaan omia mahdollisuuksiaan ja vahvuuksiaan.

* Asiakastyytyväisyystutkimus 2021, Innolink
** Koulutusalan TEP-tutkimus 2020, Taloustutkimus

muutoskoulutus