Mullista ajattelua ja sukella syvälle liiketoiminnan uudistamiseen

Tämä perusteellinen kasvuohjelma tukee yrityksen strategista muutosprosessia. Osallistujat kehittävät aktiivisesti yrityksen toimintaa kohti yhteistä suuntaa. Mullistuksessa loikataan rohkeasti uusille alueille ja haastetaan nykytila. 

Eri henkilöstöryhmät ja -tasot tuovat valmennuksen myötä uudet toimintamallit koko organisaatioon. Yhdessä tehdyn muutoksen vaikutukset heijastuvat asiakkaalle saakka. Asiakas otetaan mukaan arvioimaan toiminnassa näkyvää muutosta.

mullistus.jpg

Käytyään läpi Mullistuksen henkilöstö pystyy vastaamaan aiempaa paremmin yrityksen, toimintaympäristön ja asiakkaiden vaatimuksiin. Työntekijät hahmottavat kukin oman roolinsa tuloksentekijänä. Kasvuohjelman tuloksena syntyy näkyviä ja tuntuvia muutoksia ja parhaimmillaan kokonaan uutta kulttuuria.

Mullistus sisältää:

  • Nykytilan ja toimintaympäristön analyysi
  • Strategisten osaamisten määrittely ja osaamistason kartoitus eri osaamisalueilla
  • Muutosprosessin kesto 6 kk - 1 vuosi
  • Valmennuksessa syntyvän toiminnan kehittämissuunnitelman vieminen käytäntöön
  • Muutosten toteutumisen seuranta ja raportointi valmennuksen aikana ja jälkeen
  • Valmennuksen tulosten arviointi ja seuranta 6 kk valmennuksen jälkeen.

Mullistava kokemus

Lavonia: Rakennusalan toimija otti kopin somesta. Myynti kasvoi heti 30 %