Förnya dig. Det är din viktigaste färdighet i arbetslivet.