Om studier

Studier vid Rastor-instituutti

Vid Rastor-instituutti kan du delta i utbildning som leder till examen eller annan utbildning. Vi ordnar praktiskt orienterad, flexibel och skräddarsydd utbildning, som alltid planeras utgående från ditt och ditt företagets nuvarande samt framtida behov. Som grund för examensutbildningen är den personliga tillämpningen. Med hjälp av den skräddarsyr vi en lämplig nivå på utbildningen och examen. Läs svaren på de vanligaste frågorna om studier.

Vår utbud av utbildningar är brett. Vanligtvis leder våra utbildningar förberedande till examen, men vi har också ett utbud av företagutbildning, som dessutom kan skräddarsys enligt företagens behov.

Rastor-instituutti kan anordna utbildningar över hela landet och våra egna verksamhetspunkter finns i Esbo, Tammerfors, Åbo, Kuopio och Uleåborg. Förutom våra egna utbildare har vi ett stort nätverk av sakkunniga experter, vilket garanterar en kvalitativ, arbetslivsbaserad och yrkeskunnig utbildning.

Hitta din nästa utbildning