Läroavtalsutbildning

Läroavtal är ett lämpligt sätt för vuxna i arbetslivet att

  • studera till ett yrke eller byta bransch
  • få ett intyg över sitt eget kunnande
  • skaffa fortbildning inför en övergång till nya arbetsuppgifter.

I utbildningen ingår inlärning på din egen arbetsplats samt studier via nätet och på utbildningsdagar. För läroavtalsutbildning ska du ha en arbetsplats inom branschen och din arbetstid ska vara minst 25 timmar per vecka. Även företagare kan ingå ett läroavtal. Läroavtalsutbildning passar för alla åldrar.

Priset för läroavtalsutbildning bestäms per läroavtalsarrangör (från 0 €). Fråga mer av oss eller ta kontakt med läroavtalsbyrån inom ditt eget område.  

Yrkesinriktad examen med läroavtal

  1. Be om samtycke till läroavtal av din arbetsgivare. Försäkra dig även om att din arbetsgivare är beredd att delta i utbildning på arbetsplatsen.
  2. Anmäl dig till yrkesinriktad examen på Rastor-instituuttis webbsidor. Ange i tilläggsuppgifterna att du är intresserad av studier med läroavtal.
  3. Vi kontaktar dig och reder ut din möjlighet till läroavtal.
  4. En personlig utvecklingsplan för kunnandet tillsammans med dig.
  5. Vi sluter ett läroavtal med dig och din arbetsgivare. Du får instruktioner för detta av oss.

Läs svaren på de vanligaste frågorna om läroavtalsutbildning.
Alla yrkesinriktade examina som Rastor-instituutti erbjuder kan avläggas med läroavtal.

 

Aikuisopiskelu-eliisa-marko-olavi-elina.jpg

Yrkesinriktad examen

Yrkesexamen

I yrkesexamen visar du att du har den yrkeskompetens som krävs av en yrkesperson i din bransch. Om du har de kunskaper och färdigheter som motsvarar grundutbildningen i branschen och cirka tre års arbetserfarenhet samt därtill kompletterande eller fördjupande studier kan du sannolikt avlägga yrkesexamen med godkänt resultat.

Specialyrkesexamen

Om du avlagt en specialyrkesexamen klarar du av de mest krävande arbetsuppgifterna i branschen. Om du har de kunskaper och färdigheter som motsvarar grundutbildningen i branschen och cirka fem års arbetserfarenhet samt därtill kompletterande eller fördjupade studier kan du sannolikt avlägga specialyrkesexamen med godkänt resultat.

 

Vad blir du härnäst?

Hitta den lämpligaste utbildningen för dig