Debiterings- och annulleringsvillkor

Studieavgiften omfattar all undervisning enligt läroplanen, allt studiematerial (även böcker) och behörighet till inlärningsmiljön under hela studietiden.

Här berättar vi mer om finansiering, betalning och återkallelsen av studier.

Kontakta kontaktpersonen för den utbildningen om du inte hitta svaren. Kontaktuppgifter finns i utbildningens www-sidan. Du kan även skicka din fråga med e-post till:

koulutuspalvelut@rastorinst.fi