Yrkesinriktade examen, yrkes- och specialyrkesexamen