Vuxenstudier

Som vuxen kan du avlägga en yrkesinriktad examen flexibelt vid sidan av arbetet. Det kunnande som du skaffat dig i arbete och intressen beaktas då du avlägger utbildning och examen. Vuxna avlägger vanligen examina i form av fristående examen.

Vuxenstudier kan genomföras som heltidsstudier eller som flerformsstudier. Rastor-instituuttis förberedande utbildningar har i regel en närstudiedag i månaden och mellan dessa dagar fördjupas studierna och kunnandet i den verkliga arbetsmiljön. På detta sätt omsätt inlärningen direkt till praktiskt arbete.

Rastor-instituuttis utbud av vuxenstudier är brett. Traditionellt är majoriteten av våra utbildningar förberedande till avläggande av examen, men vi har också ett utbud av annan fortbildning, som dessutom kan skräddarsys enligt företagens behov.

För att finansiera studierna finns det olika stödmöjligheter. Vi hjälper gärna med utredning och anskaffning av olika stöd till utbildningen, så som läroavtalsplatser, statsandelsfinansierade studier eller utbildningutgående från företagets egen finansiering.

På Rastor-instituutti avlägger du en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen genom examenstillfällen där du visar din yrkesskicklighet. Du kan gå en förberedande utbildning innan du avlägger examen. Om du i tidigare utbildning, arbete eller fritidsintressen har skaffat tillräckligt kunnande kan du avlägga examen också utan utbildning. Det finns inga särskilda krav på grundutbildning, men utbildningsanordnaren besluter om antagningsgrunderna.

Yrkesexamina och specialyrkesexamina bedöms på skalan underkända eller godkända.

yritysvalmennus-20.jpg

Yrkesexamen

I yrkesexamen visar du att du har den yrkeskompetens som krävs av en yrkesperson i din bransch. Om du har de kunskaper och färdigheter som motsvarar grundutbildningen i branschen och cirka tre års arbetserfarenhet samt därtill kompletterande eller fördjupande studier kan du sannolikt avlägga yrkesexamen med godkänt resultat.

Specialyrkesexamen

Om du avlagt en specialyrkesexamen klarar du av de mest krävande arbetsuppgifterna i branschen. Om du har de kunskaper och färdigheter som motsvarar grundutbildningen i branschen och cirka fem års arbetserfarenhet samt därtill kompletterande eller fördjupade studier kan du sannolikt avlägga specialyrkesexamen med godkänt resultat.

Behörighet för fortsatta studier

När du har avlagt en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen kan du söka till fortsatta studier i yrkeshögskolor och universitet.