Studieavgifter

Utbildningarnas priser hittar du i utbildningssökningen, där priset finns angett för respektive utbildning.

Våra utbildningar kopplas direkt till ditt arbete, varför de är till nytta för din arbetsgivare redan under studietiden. Därför betalar också arbetsgivaren ofta utbildningen. Många arbetsgivare erbjuder även sin personal möjligheten att göra närstudiedagarna på arbetstid.

Studier för en yrkesexamen kostar så mycket som studieavgiften är (cirka 400–1590 euro beroende på examen); staten finansierar resten av utbildningen. Grundexamen i affärsverksamhet (merkonom) är helt avgiftsfri.

Det är även möjligt att avlägga en yrkesexamen genom läroavtal. Priset för läroavtalsutbildning bestäms per läroavtalsarrangör (0–600 €).

Flexibel finansiering för studieavgiften

Vi erbjuder våra studerande finansiering via ett finansieringsbolag och på så vis kan utbildningen betalas i delar. Lånet betalas med en valbar månadsrat, och extra amorteringar eller hela kreditsumman kan betalas när som helst utan extra kostnader. Finansiering kan sökas för 2000–7500 euro. Läs mer om OP:s finansiering (på finska).

Utnyttja skatteavdrag

Du kan få skatteavdrag för de utbildningskostnader du själv betalat, som är nödvändiga för upprätthållande av yrkeskunskapen som behövs för dina arbetsuppgifter. Kontrollera anvisningarna gällande avdrag för utbildningsutgifter på skatteförvaltningens webbsidor.

Investera i framtiden!

De finländska arbetsgivarna anser att utveckling av personalens kunnande är en investering för framtiden. Fråga alltså om din arbetsgivare är villig att satsa på sin viktigaste resurs. Vi har samlat närmare information om studiefinansiering på vår vanliga frågor-sida.

yritysvalmennus-20.jpg