Teamledarutbildning stöder ledarskapet inom Pargas stad

Julkaistu 19.11.2019

Ansvariga sjukskötaren Tove Lehtinen var jättenöjd med teamledarutbildningen. Den gav mycket matnyttigt och allt var väldigt bra organiserat. Lehtinen nyligen avlagt yrkesexamen för arbete som teamledare. 

– Vår tidigare vårdchef, numera pensionerad, ville att staden snappar upp duktiga mellanchefer och erbjuder dem ledarskapsutbildning, berättar stadens personalchef Peter Lindroos. På vårdchefens initiativ fick tolv anställda delta i Rastors svenskspråkiga utbildning ”Yrkesexamen för arbete som teamledare”. Deltagarna bestod både av personer som jobbat länge med vårduppgifter samt yngre sjukskötare och socionomer som leder mindre team och är intresserade av att lära sig mer om ledarskap. Pargas stad hade erfarenhet av en motsvarande utbildning av Rastor som arrangerats några år innan. 

– Arbetet i största allmänhet och ledarskapet förändras och vi på Pargas stad har sett över våra strategier, bland annat personalstrategin, berättar Peter. Därför har jag under ledarskapsutbildningens gång också berättat vad vi inom staden tänker om ledarskap. Att vara chef idag handlar mycket om att ha ett "kommunikationsuppdrag" – att vara öppen i sin kommunikation och genom det också vara en bättre medarbetare. Chefen har också själv en chef. 

De var väldigt kunniga och gav nyttiga råd. Jag gillade att det mesta hölls på en konkret, praktisk nivå.
Tove Lehtinen

Omtyckta och insatta föreläsare

Teamledarutbildningen finansierades av Axxell läroavtalsbyrå, och innehållet formades i samarbete mellan läroavtalsinspektionen, Pargas stad och Rastor. Vissa av utbildningens föreläsare hade Pargas stad redan tidigare anlitat via Rastor för bland annat utvecklingsdagar och medarbetarskapsutbildningar. Peter nämner bland annat ledarskapsproffset Carola Lindholm-Gerlin, som fick fulla poäng och var väldigt omtyckt av alla deltagare och Marianne Nummela, väl insatt i konflikthantering. Rastors föreläsare fick överlag otroligt bra feedback av deltagarna.

– De var väldigt kunniga och gav nyttiga råd. Jag gillade att det mesta hölls på en konkret, praktisk nivå. Vi fick till exempel tips på hur man skapar ett system för olika arbetsskeden och rutinarbeten och vad man ska tänka på vid diskussioner med personalen, berättar Tove som arbetar som ansvarig sjukskötare inom hemsjukvården i Pargas.

Sari Gustafsson, ställföreträdande avdelningsskötare vid Malmkulla bäddavdelning i Pargas, har också endast gott att säga om föreläsarna:

– Jag hade hört att Rastor har kunniga, inspirerande föreläsare och det stämde verkligen! Föreläsarna var jättebra, erbjöd många praktiska verktyg och exempel och fick också deltagarna att dela med sig av sina egna erfarenheter.

Pargas-600x350.jpg

Berikande diskussioner med andra deltagare 

Sari och Tove tycker att det gick smidigt att kombinera jobb och studier. Den 1,5-åriga utbildningen bestod av en närstudiedag per månad (med undantag för sommarmånaderna) samt distansstudier, hemuppifter och ett slutarbete. Distansuppgifterna knöts ihop med deltagarnas dagliga arbete och varje närstudiedag hade olika tema. Enligt Sari gav närstudiedagarna energi och en bra puff till det dagliga arbetet. Diskussionerna med de andra deltagarna uppskattades av både Sari och Tove. Många hade liknande utmaningar på sina arbetsplatser och kunde därför ge varandra välbeprövade råd och tipsa om de bästa tillvägagångssätten.

– Ledarskapsutbildningen hjälpte mig att bättre hantera krävande situationer eller konflikter och se på dem mer från en utomståendes synvinkel, säger Sari. Utbildningen gav mycket också på ett personligt plan – ledarskap handlar mycket om att fundera över sitt eget synsätt och inställning.

Dela denna sida