Yrkesinriktad examen

Som vuxen kan du avlägga en yrkesinriktad examen som fristående examen på din egen arbetsplats. Genom en yrkesinriktad examen kan du få ett officiellt intyg över din yrkesskicklighet också utan att delta i utbildning som förbereder för examen. Yrkesinriktad examen har planerats särskilt för vuxna som ett smidigt sätt att avlägga examen.

Du genomför examen och utbildning individuellt utgående från ditt kunnande. Det viktiga är att du kan det som i examensgrunderna krävs ifråga om yrkesskicklighet. Yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina kan alla avläggas som fristående examina.

Den yrkesskicklighet som arbetslivet kräver har du kunnat skaffa genom:

  • utbildning
  • arbetslivet
  • fritidsintressen

Yrkesinriktad examina är öppna för alla. De flesta avlägger fristående examen i samband med en förberedande utbildning. Utbildningsanordnaren besluter om antagningsgrunderna. I allmänhet finns det inga formella krav ifråga om ålder, arbetserfarenhet eller utbildning.

Du kan avlägga en fristående examen och delta i utbildningen som förbereder för den vid sidan av arbetet, eftersom utbildningarna oftast är planerade så att studier vid sidan av arbetet ska vara möjligt.

Om du redan har en god yrkesskicklighet kan du vid examenstillfällena visa din yrkesskicklighet utan att delta i den förberedande utbildningen.

Personlig plan för avläggandet av examen

Redan då du söker till utbildningen gör utbildningsanordnaren upp en personlig plan för hur du ska avlägga examen. Uppgifterna och arrangemangen som ingår i fristående examen planeras så att du kan avlägga delar av examen vid olika examenstillfällen enligt din egen personliga plan.

Varje yrkesinriktade grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen har sina egna examensgrunder i vilka man slagit fast

  • yrkeskunskapen som krävs i examen
  • examensdelarna och möjligtvis de kunskapsområden de omfattar
  • de sätt på vilka yrkeskunskapen ska visas
  • allmänna grunderna för bedömningen av examen
Läroavtalsutbildning passar alla åldrar.
Tom Björklund | chef för studieadministration, Rastor-instituutti

Bedömningen av yrkesinriktad examina

Utbildade sakkunniga bedömer ditt kunnande i äkta arbetssituationer. De sakkunniga är representanter för arbetsgivaren, arbetstagaren och undervisningsområdet. Tyngdpunkten i bedömningen ligger på utförandet av arbetet och bedömingen utgår från examensgrunderna. En väsentlig del av bedömningen är också din egen bedömning av din yrkesskicklighet.

En examenskommission utsedd av Utbildningsstyrelsen utfärdar ett intyg över avlagd examen eller avlagda examensdelar.

aikuisopiskelu-olavi-ryhma2.jpg

Läs svaror på vanliga frågor om läroavtal.

 

Vad blir du härnäst?

Hitta den lämpligaste utbildningen för dig