Rastor-instituuttis historia och värden

Rastor-instituutti bygger på erfarenhet och riktar sig mot framtiden. Vi har brett ut våra vingar.

Rastor-instituutti finns överallt i Finland. Hemligheten bakom vår kraft är vår mångsidiga förmåga att befrämja arbetet och kunnandet. Vårt yrke är att förnya arbetslivet: våra tjänster slår samman sysselsättning och utveckling av kunnande. 

Vi tillhandahåller tjänster som ändrar livets riktning. Vi hjälper individer och företag i den förändrande världen. Vi ger yrkesvingar och hjälper dig få luft under dem. När en flyger upp, hjälper de de andra att lyfta från marken.

Vårt arbete är ett passionsyrke. Vi tror att var och en kan lyckas i arbetslivet. Vi bidrar till att Finland blir ett ledande land när det gäller produktivitet och välbefinnande.

Våra vingar bär.

SMIDIGT

Arbetet flyter i alla situationer

MODIGT

Vi förnyar modigt på allt vi gör

TILLSAMMANS

Samarbete mellan kunder och hela personalen

TILL FÖRMÅN FÖR KUNDEN

Våra kunders framgång är mittpunkten i vår verksamhet

aikuisopiskelu-eliisa4.jpg