Merkonomiopinnoissa ennakoidaan tulevaisuuksia! Lähes 60 opiskelijaa on jo suorittanut Rastor-instituutissa kehitetyn Ennakointi liiketoiminnassa -tutkinnon osan.

Opiskelijamme ottavat uralleen tärkeitä askeleita, valmistautuvat tulevaisuuksiin ja tarttuvat uusiin mahdollisuuksiin jo tänään. 

Oppiminen blogi 2 sisältökuva 600x350.jpg
Tulevaisuuksien ennakointi on osa merkonomiopintoja.

Ennakointi on oleellinen taito työelämässä

Ennakointiosaaminen on nyt se juttu. Jos teidän yrityksessänne ennakoidaan jo, teillä todennäköisesti osattiin varautua esimerkiksi tekoälyn tuloon jo kauan ennen kuin se loikkasi pääuutiseksi. Oleko sinä jo mukana tulevaisuustyössä?  

Yritykset tarvitsevat tekoälyä, mutta ennen kaikkea ne tarvitsevat ihmisiä, joilla on kyky kehittyä organisaation mukana tulevaisuuksia ennakoiden ja johtopäätöksiä tehden. Yksi tällaista osaamista antava tapa on ennakointikoulutus.

Koulutus antaa ihan uudenlaista osaamista, käytönnöllisiä työkaluja ja mahdollisuuksia tulevaan. Jos suoritat koko merkonomitutkinnon, se antaa sinulle myös virallisen ammatillisen perustutkinnon. Tämä vahvistaa myös omaa kilpailukykyäsi työmarkkinassa. 

Rastor-instituutti on vastannut työelämäntaitojen ennakointiosaamisen haasteeseen jo parin vuoden ajan. Ennakointi liiketoiminnassa -tutkinnon osa on ollut merkonomikoulutuksen valinnaisena tutkinnon osana vuodesta 2022. 

Ennakointiosaaminen

  • on työkalu tulevaisuuksiin varautumisessa ja skenaariotyöskentelyssä
  • tuottaa kilpailuetua 
  • auttaa varautumaan riskeihin
  • auttaa uusien mahdollisuuksien tunnistamisessa
  • tehostaa resurssien kohdentamista
  • parantaa asiakastarpeen ymmärtämistä
  • mahdollistaa nopean reagoinnin muutoksiin

Ennakointiopintojen kouluttaja on ennakoinnin asiantuntija Mari Tähjä, jonka ammattitaitoisessa opissa pääsee ottamaan haltuun ennakoinnin teorioita ja käytännönläheisiä tulevaisuustyökaluja. Molempia hyödynnetään omassa arjessa jo koulutuksen aikana. 

Ennakointi tuo taitoja laajentaa työelämän näkyvissä olevien mahdollisuuksien ja valintojen määrää. Näin on mahdollista saada tukea suunnittelun, päätöksenteon ja toiminnan perustaksi. Ennakointi on toimintaa ja tekemistä halutun tulevaisuuden saavuttamiseksi.
Mari Tähjä

Paikallinen, vain Rastor-instituutissa tarjolla oleva Ennakointi liiketoiminnassa -tutkinnon osa on ovi tulevaisuuksiin. Koulutuksen jälkeen merkonomeilla on kyky hyödyntää ennakointimenetelmiä, ja he tietävät, miten eri lähteistä bongaillaan trendejä sekä heikkoja ja vahvoja signaaleja. 

Näillä kyvykkyyksillä voi hymyssä suin kohdata tulevaisuuksien haasteet ja mahdollisuudet – ja huomaa, että mahdollisuuksia on taas entistä enemmän.

Miten pääsee mukaan? 

Yksi tulevaisuus, kiitos! Opiskelisiko koko merkonomitutkinnon vai saako valita vain ennakoinnin osan? Mitäs jos yrityksestämme lähtisikin muutama henkilö mukaan? Ennakointitaitoja ja tulevaisuusosaamista vahvistetaan myös Rastor-instituutin yritysvalmennuksissa.

Liiketoiminnan perustutkinnon tarjoomapäällikkö Pirjo Nurmi kertoo mielellään vaihtoehdoista opiskella ennakointia ja osallistua merkonomikoulutukseen. Tule tekemään tulevaisuuksia uteliaalla asenteella, saat siitä itsesi näköisen!