Etäopiskelu, verkko-opiskelu ja koulutuspäivien ajankohdat