Disc-analyysit

Työyhteisöprofiili – Everything DiSC on työkalu, jolla kehität työyhteisösi vuorovakutussuhteita ja luot yhteistoiminnan pelisäännöt.

Lataa esite Everything DiSC

Johtajuusprofiili –Everything DiSC Work of Leaders (WOL) mittaa johtotiimisi toimintakykyä ja tehokkuutta johtamistilanteissa.

Lataa esite DiSC Work of Leaders

Toteutamme yrityksesi Disc-analyyseja valtakunnallisesti. Kysy lisää ja pyydä tarjous!

Aikuisopiskelu-luokka1.jpg

Työyhteisöprofiili – Everything DiSC

Mietitkö koskaan, miksi vuorovaikutus on välillä vaikeaa? Miksi toisten kanssa löytyy yhteinen sävel helposti ja toisten kanssa sitä ei meinaa löytyä ollenkaan? Jos haluat tietää, mistä tämä johtuu ja miten siihen voi vaikuttaa, ota avuksi Työyhteisöprofiili – Everything DiSC.

Paranna työyhteisösi vuorovaikutustilanteita Työyhteisöprofiili Everything DISC:in avulla 

DiSC on kymmeniä vuosia käytössä ollut, kymmenillä miljoonilla käyttäjillä testattu toimintatyylien arviointityökalu. DiSC auttaa parantamaan vuorovaikutusta työyhteisössä, asiakasrajapinnassa ja kaikissa niissä tilanteissa, missä ihmiset toimivat yhteistyössä.

DiSC-toimintatyylit jaetaan neljään pääluokkaan:
hallitseva (D), vaikuttava (I), vakaa (C) ja tunnontarkka (S). Jokaisen henkilökohtaisessa profiilissa on piirteitä kaikista neljästä tyylistä, mutta useimmiten 1-2 tyyliä on muita vahvempi.

Mitä hyötyä DiSC-profiilista on?

 • Lisäät ymmärrystä ja erilaisuuden arvostusta työyhteisössä.
 • Saat toimintamalleja toimivaan vuorovaikutukseen erilaisten toimintatyylien omaavien henkilöiden kanssa.
 • Löydät toimivia vuorovaikutuskeinoja esim. strategisten tavoitteiden saavuttamiseen, yhteisymmärrykseen luomiseen, ongelmanratkaisuun tai konfliktitilanteisiin.
 • Tuloksia voi hyödyntää mm. esimiestyössä, tiimin toiminnan tehostamisessa, tuloksellisessa myyntityössä, asiakaspalvelussa, rekrytoinnissa ja itsensä kehittämisessä.
 • Saat erinomaisia vinkkejä motivointiin – se mikä motivoi toista, voi olla painajainen toiselle.

Kenelle DiSC on tarkoitettu?

DiSC sopii kenelle tahansa, joka haluaa parantaa omia vuorovaikutustaitojaan.

Toteutus

Verkossa tehtävän itsearvioinnin jälkeen jokainen vastaaja saa henkilökohtaisen analyysin, joka käydään lävitse purkutilaisuudessa.
Henkilökohtaisen analyysin lisäksi voidaan tutkia myös ryhmien keskinäisiä vuorovaikutussuhteita esim. tiimeissä tai työpareina.

Hinta

Hinta alk. 250 € /hlö +alv. 24 %. Hinta sisältää profiilin tulokset sekä tunnin mittaisen palautekeskustelun.

Johtajuusprofiili – Everything DiSC Work of Leaders (WOL)

Löytyykö johdon yhteinen tahtotila helposti? Ovatko
ihmiset sitoutuneita tavoitteisiin? Onnistuuko toteutuksen käytäntöön vienti? Johtajuusprofiilin avulla pystyt mittaamaan johtotiimisi toimintakykyä ja yhteistä tahtotilaa.

Selvitä johtotiimisi toimintakyky Johtajuusprofiili - Everything DISC Work of Leadersin avulla

Johtajuusprofiili pohjautuu vuosikymmenten ajan tehtyihin johtajuustutkimuksiin, joiden pohjalta on tunnistettu parhaita johtajuuskäytäntöjä.

Johtajuusprofiili peilaa tiimin, kuten johtoryhmän, toimintaa tietokannassa oleviin, tutkitusti parhaisiin, johtamiskäytäntöihin. Vision
luominen, sitoutuminen ja toteutuksen varmistaminen ovat organisaation johdon kulmakivet tavoitteiden saavuttamisessa. Henkilökohtainen johtajuusprofiili kuvaa tapaa toimia vision, sitoutumisen ja toimeenpanon osalta.

Mitä hyötyä johtamisprofiilista on?

 • Profiili antaa kattavan kuvan johtajan vahvuuksista sekä haasteista. Tuloksien avulla kehität johtajuuttasi entistä tuloksekkaammaksi.
 • Saat työkalun, jolla varmistat johtamisen parhaiden käytäntöjen toteutumisen ja toteuttamisen omassa organisaatiossasi.
 • Varmistat, että tiimisi toimii parhaalla mahdollisella tavalla tuloksen varmistamiseksi.

Kenelle johtajuusprofiili on tarkoitettu?

Johtajuusprofiili on tarkoitettu johtajille, johtoryhmän jäsenille sekä haastavissa esimiestehtävissä toimiville. Tosin kuin vuorovaikutussuhteisiin keskittyvä työyhteisöprofiili (Everything DiSC), johtajuusprofiili keskittyy nimenomaan analysoimaan taipumuksia ja tehokkuutta johtamistilanteissa.

Toteutus

Verkkokyselyyn vastaamisen jälkeen vastauksiasi verrataan parhaiksi havaittuihin johtamiskäytäntöihin ja saat henkilökohtaisen analyysin vahvuuksistasi ja kehittymisalueistasi. Tulokset voidaan ajaa myös yhteen, jolloin saadaan hyvä käsitys esimerkiksi johtoryhmän dynamiikasta ja työskentelyn kipukohdista.

Hinta

Hinta alk. 370 € /hlö + alv. 24%. Sisältää profiilin tulokset sekä tunnin mittaisen palautekeskustelun.

Kysy lisää ja pyydä tarjous!

Konfliktiprofiili – Everything DiSC Productive Conflict

Jokaisessa työyhteisössä on väistämättä konflikteja. Kun työyhteisön jäsenet tiedostavat omat käyttäytymismallinsa ristiriitatilanteissa, voidaan konfliktit ratkaista rakentavasti ja näin parantaa työyhteisön tehokkuutta sekä keskinäisiä vuorovaikutussuhteita.

Muuta työyhteisön ristiriitatilanteet hedelmällisiksi vuorovaikutussuhteiksi 

Konfliktiprofiilin avulla tunnistat oman käyttäytymismallisi työyhteisön ristiriitatilanteissa, jolloin pysyt muokkaamaan toimintaasi rakentavammaksi. Profiilin myötä

 • osaat arvioida kunkin DiSC tyylin tuhoavia ja rakentavia käyttäytymispiirteitä.
 • ymmärrät, miten hallitset reaktioitasi konfliktitilanteissa.
 • sovellat eri kommunikointimalleja ristiriitatilanteissa työtovereittesi kanssa.

Hyödyt

Konfliktiprofiili antaa sinulle valmiita tekniikoita, joiden avulla ohjaat ristiriitatilanteita rakentavaan suuntaan. Verkkokyselyn vastausten perusteella saat henkilökohtaisen profiilin, joka vastaa  mm. seuraaviin kysymyksiin: 

 • DiSC-tyylisi konfliktissa: Saat henkilökohtaista dataa omasta käyttäytymismallistasi ristiriitatilanteissa vastauksiesi sekä DiSC-tyylillesi ominaisten piirteiden pohjalta.
 • Miksi teen näin? Opit havaitsemaan miksi et aina osaa toimia rakentavasti, ymmärät miten käytöksesi voi vaikuttaa negatiivisesti työyhteisön ilmapiiriin. 
 • Reaktiosi muuttaminen: Opit hillitsemään negatiivisesti ilmapiiriin vaikuttavaa käyttäytymistäsi ja mukauttamaan omaa toimintaasi rakentavammaksi.

Hinta 

Hinta alk. 370 € /hlö + alv. 24%. Sisältää 22-sivuisen perusteellisen selvityksen tekniikoista, joilla voit parantaa tietoisuutta omasta käyttäytymisestäsi konfliktitilanteista sekä tunnin mittaisen palautekeskustelun.