Vastuullisuus

Rastor-instituutti toteuttaa yhteiskuntavastuuta ydintehtävässään edistämällä osaamista ja työllistymistä työelämässä. Kestävä kehitys näkyy jo vahvasti osana kaikkien koulutusasteiden opetussuunnitelmaa ja sen rooli opetuksessa tulee kasvamaan. Tämän vuoksi Rastor-instituutti on tehnyt suunnitelman, jolla voimme entisestään lisätä vastuullisuutta organisaatiossamme.

Vastuullisuus näkyy vahvasti myös työyhteisössämme. Johdamme ja kohtelemme kaikkia työyhteisömme jäseniä tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti ja työntekijöidemme osaamisen kehittäminen ja kokonaisvaltainen hyvinvointi ovat meille sydämen asioita.

Neljä painopistettämme vastuullisuustyössämme ovat:

  • Hyvä työelämä
  • Vastuulliset hankinnat ja kumppanuudet
  • Tasa-arvon edistäminen
  • Ympäristövastuullisuus