Saavutettavuusseloste

Rastor-instituutin rastorinst.fi-sivustoa velvoittaa laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta (306/2019), jonka taustalla on Euroopan unionin saavutettavuusdirektiivi. Sen tavoitteena on ihmisten yhdenvertaisuus digitaalisessa yhteiskunnassa ja yhdenmukaiset vaatimukset saavutettavuuden toteutumiseksi. Verkkosivuston kehittämisessä on huomioitu lain vaatimukset, joiden mukaisesti Rastor-instituuttia koskee saavutettavuussuositus WCAG 2.1, AA-taso.

Tavoitteenamme ovat teknisesti saavutettavat, sisällöllisesti ymmärrettävät ja käyttöliittymältään selkeät ja helppokäyttöiset verkkosivut kaikenlaisille käyttäjille. Rastor-instituutin sivusto vastaa saavutettavuusvaatimuksia suurelta osin ja työtä jatketaan edelleen tarvittavilta osin. 

Verkkosivustolla on parannettavaa seuraavissa asioissa:

  • Tekstityspuutoksia videoissa, jotka julkaistu ennen 23.9.2020.
  • Käyttöliittymäelementeissä on vielä paikoitellen kontrastiongelmia aiheuttavia väriyhdistelmiä.

Jos huomaat puutteita www-sivuston saavutettavuuteen liittyvissä asioissa, voit laittaa palautetta sähköpostitse osoitteeseen: paivitykset@rastorinst.fi. Vastaamme palautteisiin viimeistään kahden viikon kuluessa. Pyrimme aktiivisesti korjaamaan saavutettavuudessa havaittuja puutteita.

Rastor-instituutin oppimisympäristö

Saavutettavuusvaatimukset koskevat myös Rastor-instituutin Oivaksi kutsuttua oppimisympäristöä, joka on tehty Priima-alustaa käyttäen. Priima-oppimisympäristön toimittaa Saarni Learning Oy, jonka kanssa teemme aktiivista yhteistyötä ympäristön teknisen ja sisällöllisen saavutettavuuden takaamiseksi. Oppimisympäristön saavutettavuusselosteen voit lukea toimittajan sivustolta. 

Oppimisympäristön sisällöissä on parannettavaa seuraavissa asioissa:

  • Tekstityspuutoksia videoissa, jotka julkaistu ennen 23.9.2020.
  • Oppimisympäristössä olevat luentotallenteet ovat pääsääntöisesti ilman tekstityksiä, sillä ne ovat rajatulle ryhmälle ja rajatun ajan saatavissa. Koulutuspäivätallenteiden tekstitys on kohtuuton rasite, eikä sitä voida säännönmukaisesti toteuttaa.
  • Esitysmateriaaleissa (PowerPoint, PDF) voi ilmetä kontrastiongelmia aiheuttavia väriyhdistelmiä. Uusissa esitysmateriaaleissa saavutettavuus on huomioitu.

Mikäli joudumme toiminnallisista syistä käyttämään palvelussa ei-saavutettavia tehtävä- ja testielementtejä, pyrimme järjestämään myös saavutettavan vaihtoehdon tarjolle tarpeen mukaan.

Jos huomaat puutteita Oiva-oppimisympäristön saavutettavuuteen liittyvissä asioissa, voit laittaa palautetta sähköpostitse osoitteeseen: digitiimi@rastorinst.fi

Tämä seloste on laadittu 16.9.2020 ja päivitetty 15.6.2023. Selosteen tiedot perustuvat itsearvioon.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat selosteessa käsitellyissä Rastor-instituutin digitaalisissa palveluissa saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta Rastor-instituutille edellä mainittuja sähköpostisosoitteita käyttäen. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.