Asiakaskokemuksen valmennus

Asiakaskokemuksen luo koko henkilöstö. Mutta tietävätkö työntekijät sen?

Onko henkilöstöllänne riittävän syvällinen asiakasymmärrys? Hahmottavatko työntekijät, miten kukin omalla toiminnallaan vaikuttaa asiakaskokemukseen?

Asiakaskokemusta kehittävässä valmennuksessa tunnistetaan, millainen on oman yrityksen asiakkaiden asiakaspolku, milloin asiakkaalle voidaan tuottaa arvoa ja miten kunkin oma rooli vaikuttaa asiakkaan palvelukokemukseen. Syvempi ymmärrys asiakkaan toiminnasta ohjaa löytämään oman paikan osana asiakaskokemusten jatkumoa.

Hiotaan asiakaskokemuksesta kilpailuetu teidänkin yrityksellenne!

Osaamista kehittämällä saadaan onnistumisia ensin omassa organisaatiossa ja sitä kautta asiakkaalla.
Minna Kinnunen, Accountor Services Oy

Asiakaskokemusvalmennuksen teemoja

Asiakaskokemusta voidaan lähteä kehittämään lukuisista eri näkökulmista. Mikä on teidän organisaationne tavoitteiden kannalta tärkeintä?

  • Asiakkuuksien tai asiakasuskollisuuden kasvattaminen
  • Uusien asiakkaiden hankkiminen
  • Asiakasymmärryksen lisääminen organisaatiossa
  • Asiakkaiden ostoprosessin tai asiakastarpeen ymmärryksen kasvattaminen
  • Asiakaslähtöinen tuote- ja palvelukehitys
  • Jokin muu?

Olemme toteuttaneet asiakaskokemuksen valmennuksia mm. näille asiakkaille: