Asiakasreferenssit • 30.09.2022

Mission possible: asiakkaan taloudellinen menestyminen

Säästöpankkiryhmässä työskentelee 1400 finanssialan ammattilaista, joiden missiona on edistää asiakkaidensa taloudellista hyvinvointia. Säästöpankkiryhmä valitsi Rastor-instituutin kumppanikseen valmentamaan työntekijöistään talouden keskustelukumppania ja kasvattamaan ammattimaisia syväosaajia luomaan uudenlaista arvoa yritysasiakkaille.

Aito Säästöpankin Annika Jokelan ja Lammin Säästöpankin Sanna-Sofia Skaffarin ydintehtävänä on auttaa asiakkaitaan menestymään taloudellisesti.

Annika tapaa alueensa yrittäjiä ja hoitaa yritysten talouden erilaisia ratkaisuja, mm. säästämistä ja rahoitusta. Hän kuvailee itseään valmentajaksi, joka yhteistyössä asiakkaan kanssa analysoi yrityksen taloutta ja pohtii vaihtoehtoja asioiden kehittämiseksi.

Sanna-Sofia vastaa toimialueellaan uusasiakashankinnasta. Hänellä on laaja kirjo asiakkaita eri toimialoilta, joten monen eri kokoisen ja eri toimialoilla toimivien yritysten talousasioiden ymmärtäminen on ehdottoman tärkeää. Miten he ovat saaneet tunnistettavaa muutosta omaan työhönsä sekä asiakkailleen että organisaatiolleen?

Missiona on asiakkaiden taloudellisesta hyvinvoinnista ja menestymisestä huolehtiminen.

Annika ja Sanna-Sofia ovat osallistuneet Säästöpankkiryhmälle räätälöityyn valmennusohjelmaan. ”Aloitimme sisältösuunnittelun sparrauskeskusteluilla yritysasiakasliiketoiminnan myynnin valmentajien kanssa. Laajan kartoituksen kautta saimme esille omat osaamistarpeemme”, Säästöpankkiryhmän osaamisen kehittämispäällikkö Johanna Mölsä sanoo.

”Tämän jälkeen lähdimme rakentamaan Rastor-instituutin kanssa yhdessä tarpeitamme vastaavan moduulipohjaisen valmennuskokonaisuuden, jossa huomioidaan eri henkilöiden osaamistarpeet. Yhteistyömme oli sisältöjä rakentaessa erittäin tiivistä, ja tällä varmistimme meille parhaiten sopivat valmentajat, sisältökokonaisuudet ja moduulipohjaisen rakenteen, Johanna kertoo.

Rakensimme Rastor-instituutin kanssa yhdessä tarpeitamme vastaavan valmennuskokonaisuuden.

Odotukset korkealla

Annika halusi uutena tekijänä nopeasti ymmärtää, millä tavalla yrittäjien kanssa kannattaa kommunikoida, millaisia kysymyksiä esittää ja miten yritysten talouden tilannetta tulkitaan. ”Rastor-instituutista valmentajana kantautuva hyvä maine laittoi odotukset korkealle ja lähdin tosi luottavaisin mielin mukaan valmennukseen. Tykkäsin paljon, että pääsin jo koulutuksen aikana soveltamaan oppeja omaan työhöni”, Annika iloitsee.

annika-jokela-600x350px.jpg
Annika Jokela, säästöpankkiiri - yritysasiantuntija, Aito Säästöpankki

Sanna-Sofialla taas hieman kokeneempana konkarina oli täsmätarve valmennukselle. Hän halusi kehittää tilinpäätösten analysointitaitoja, jotta yritykset hyötyisivät enemmän hänen asiantuntemuksestaan talouden valmentajana. ”Valmennukseen mukaan lähteminen ei epäilyttänyt lainkaan, tiesin etukäteen kouluttajat ja pidän paljon Rastor-instituutin tavasta kouluttaa. Sisältö oli räätälöity juuri meidän toimialallemme ja kaikki oppi palvelee omaa työtä”, Sanna-Sofia hehkuttaa.

skaffari-sanna-sofia-600x350px.jpg
Sanna-Sofia Skaffari, säästöpankkiiri, Lammin Säästöpankki

Entäs se tunnistettava muutos?

Annika sai valmennuksen avulla työkaluja asiakkaan kanssa keskustelun tueksi ja tarvitsemiensa tietojen saamiseksi. Se on tuonut asiakastapaamisiin lisää sujuvuutta, sillä hänen ei tarvitse enää soitella perään ja täydentää puuttuvia tietoja. Hän pystyy myös haastamaan yrittäjiä, ja pohtimaan yhdessä syvällisemmin yrityksen taloutta ja riskejä. ”Säästöpankkiryhmällä talouden valmentajuus on nostettu strategiseksi hankkeeksi, ja koulutuksen avulla olen saanut tähän itselleni selvästi ammatillisen kasvupolun”, Annika toteaa.

Valmennuksen avulla olen saanut itselleni selkeän ammatillisen kasvupolun.

Asiakasvirrasta päätellen Säästöpankkiryhmä pystyy tarjoamaan asiakkailleen jotain sellaista, mitä muualta ei saa. ”Valmennus on tuonut merkittävää henkistä pääomaa ja uutta osaamista, minkä asiakkaatkin ovat huomanneet. Pääsemme asiakkaan kanssa yhteiseen hypeen, kun löydämme kipupisteet ja ratkaisut niiden korjaamiseksi. Meitä suositellaan nyt entistä enemmän”, Annika kertoo.

Sanna-Sofia arvosti valmennuksessa verkostoitumista ja asioiden yhdessä pohtimista. Ajattelemaan herättely ja omien toimintatapojen kyseenalaistaminen olivat koulutuksen parasta antia." Minua on aina kiehtonut ihmisten ajatusmaailma ja toisaalta myös lain kiemurat enemmän kuin numerot, mutta valmennuksen myötä jokin lamppu on tilinpäätösanalysointiinkin liittyen syttynyt. Aiheeton pelko on väistynyt ja nykyään homma menee jo rutiinilla”, Sanna-Sofia toteaa.

Asiakkaat kiintyvät meihin, koska saavat entistä asiantuntevampaa tukea liiketoimintaansa.

”Asiakas saa enemmän arvoa, sillä yritysten toimialojen tuntemukseni on lisääntynyt ja pystyn keskustelemaan asiakkaiden kanssa syvällisemmin talouden asioista. Asiakkaat arvostavat sitä, että osaan herätellä tekemään talouden suunnittelua tiedostavammin. Asiakkaat kiintyvät meihin, koska saavat entistä asiantuntevampaa tukea liiketoimintaansa”, Sanna-Sofia jatkaa.

Valmennus oman kasvupolun ja yrityksen strategian tukena

Annika ja Sanna-Sofia ovat sitä mieltä, että yrityksille räätälöityjä koulutusmahdollisuuksia kannattaisi hyödyntää vieläkin enemmän. Työntekijän henkilökohtaisen ammatillisen kasvupolun mahdollistamisen lisäksi juuri tällainen tapa kouluttaa on parhaiten työnantajaa ja yrityksen strategiaa tukeva. Valmennuksen oppien suoraan työhön soveltamisen lisäksi eräs molempien naisien työviihtyvyyteen vaikuttava keino on ollut työajanseurantataulukko. ”Taulukko havainnollisti, mistä työpäivä koostuu ja meneekö työaikani oikeanlaisiin asioihin. Oman työn hallinnan tunne parani selkeästi”, Annika iloitsee.

”Valmennuksessa opin tehostamaan oman ajankäytön hallintaa ja karsimaan kaikkea 'sälää', jollaiseksi pankissakin nimitämme omaan toimenkuvaan kuulumatonta työtä. Tämä on yksi parhaimmista oivalluksista ja opeista, jolla pääsen paremmin omiin tavoitteisiini”, Sanna-Sofia lisää.

Juuri tällainen tapa kouluttaa mahdollistaa ammatillisen kasvupolun ja on yrityksen strategiaa tukeva.

”Meidän alallamme asiat muuttuvat jatkuvasti, jolloin kouluttautumisen merkitys on suuri. Jotta pystymme palvelemaan asiakkaita paremmin, tiedot ja taidot täytyy pitää ajan tasalla”, Annika päättää. Molemmat naiset suosittelevat Rastor-instituuttia opiskelupaikkana ja odottavat innolla, että pääsevät ammentamaan taas työhönsä uutta tunnistettavaa muutosta.